Nhieu nha th Y b cp;

thanh tch thanh Gioan Phaolo II b lay trom

 

Nhieu nha th Y b cp; thanh tch thanh Gioan Phaolo II b lay trom.

Hong Thuy

Roma (Vatican News 25-09-2020) - Chieu ngay 23 thang 9 nam 2020, mot bnh thanh tch bang vang cha mau cua c Gioan Phaolo II, c ton knh trong mot nha nguyen nha th chnh toa Spoleto mien trung nc Y a b lay mat.

Ngay 24 thang 9 nam 2020, trong mot video clip, c cha Renato Boccardo, giam muc giao phan Spoleto cho biet ngai au buon khi hay tin ve vu trom. Ngai yeu cau thu pham "tra lai thanh tch cho nha th. Ngai noi rang trom thanh tch la mot hanh ong nghiem trong bi v no lam ton thng tnh cam va long sung knh cua nhieu ngi, nhng ngi en trc thanh tch cua thanh nhan e cau xin ngai cau bau cho ho.

c giam muc giao phan Spoleto cung khuyen khch nhng ngi sung knh thanh Gioan Phaolo II tiep tuc tn thac ni ngai, ang chuyen cau quyen nang trc mat Chua.

Thanh tch c c tong giam muc giao phan Krakow tang cho tong giao phan Spoleto-Norcia vao nam 2016. Giao phan ang d nh vao ngay 22/10 se a thanh tch thanh Gioan Phaolo II en mot nha th mi e ton knh ngai.

Nha th thanh Agata Silicia

Trc vu trom nay, sang sm ngay 22 thang 9 nam 2020, nha th thanh Agata Sicilia, ngoi nha th co t the ky 17, a b ot nhap va cp. Cac tng anh b h hai va Nha Tam b m ra va Mnh Thanh b nem xuong at.

Canh sat a bat gi hai ngi an ong va ang tm kiem mot ngi an ong va mot phu n khac, co lien quan en vu cp nay. Canh sat a chan bat hai ngi dan a phng 20 va 25 tuoi khi ho ra khoi nha th vao khoang 2 gi sang ngay 22 thang 9 nam 2020.

Theo nguon tin a phng, canh sat tin rang hai ngi an ong a ot nhap vao nha th thong qua mot th vien va trng am nhac lien ke. Trong khi kham xet nhng ngi nay, canh sat tm thay mot chiec tram vang, mot hop ng Mnh Thanh Chua, mot chai dau thanh va nhng ong xu t cac may ban hang t ong cua th vien.

Ben trong nha th, nhng chan nen tren ban th c tm thay c dau sau mot canh ca va khung knh bao quanh tng c Me b v vun va canh tay cua tng b gay.

ay la lan th hai nha th thanh Agata b ot nhap ke t thang 8 nam 2020. Ngay 23 thang 8 nam 2020, nha th b ot nhap, nhng ke trom lam h hong moi th trong nha th, nhng ho khong ung en Nha Tam Thanh The. (CNA 24/09/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page