c Thanh Cha tiep

Hoi Bac Ai thanh Phero

 

c Thanh Cha tiep Hoi Bac Ai thanh Phero.

Ngoc Yen

Vatican (Vatican News 25-09-2020) - Tra th Sau 25 thang 09 nam 2020, c Thanh Cha a tiep khoang 100 thanh vien cua Hoi Bac Ai Thanh Phero (Soci del Circolo San Pietro) tai Hoi trng Clemente cua Vatican. Ngai nhan manh: "Mot hoan canh khac thng can phai co mot phan ng khac nhng phan ng thng ngay. e lam c ieu nay, can phai co mot con tim biet 'nhn thay' nhng vet thng cua xa hoi va nhng oi tay sang tao trong cac hoat ong bac ai. ay la hai yeu to rat quan trong e mot hoat ong bac ai co the em lai hoa trai".

Khi i t cham ngon cua Hiep hoi "Cau nguyen, Hoat ong va Hy Sinh", c Thanh Cha noi: "ay la ba nguyen tac c ban cho i song cua Hiep hoi. Trong dp gap anh ch em vao nam ngoai, toi a tap trung vao 'Cau nguyen'. Nam nay, toi muon nhan manh vao 'Hoat ong'. ai dch a oi hoi anh ch em suy ngh lai ve cac phng thc cu the cho cac hoat ong bac ai ma thng ngay anh ch em van thc hien cho ngi ngheo Roma. Thc vay, mot hoan canh khac thng can phai co mot phan ng khac nhng phan ng thng ngay".

c Thanh Cha a ra nhng ch dan cu the: "Trc het, can mau chong xac nh cac hnh thc mi cua ngheo oi trong thanh pho. Anh ch em biet ro ieu nay, co rat nhieu dang ngheo: ngheo vat chat, ngheo tnh ngi, ngheo xa hoi. Chung ta phai nhn cac hnh thc ngheo nay vi con tim. Can phai biet nhn nhng vet thng cua nhan loai vi con tim e co the on nhan ngi khac vi tron tam hon ho. V vay, ngi ngheo khong ch la mot ngi xa la can c giup , nhng trc het la mot ngi anh ch em cau xin tnh thng. Ch khi chung ta on nhan c tron tam hon cua ai o, chung ta mi co the ap ng c ky vong nay. o la kinh nghiem cua long thng xot".

c Thanh Cha noi tiep: "Sau khi a nhn thay nhng vet thng cua thanh pho, long thng xot mi goi chung ta suy ngh, tng tng ra nhng ieu chung ta thc hien cho ngi ngheo. ay la nhng g anh ch em a lam trong ai dch nay: chap nhan thach o e ap ng mot tnh huong cu the, anh ch em a biet ieu chnh, thch nghi cong viec phuc vu cua anh ch em cho phu hp vi cac nhu cau mi do virus".

c Thanh Cha cung a ra mot v du cu the cua mot nhom ban tre cua Hiep hoi a thc hien cho nhng ngi gia: Goi ien thoai hoi tham sc khoe, tro chuyen. Theo c Thanh Cha, ay la mot sang kien cua long thng xot.

Sau cung, c Thanh Cha cam n va khuyen khch cac thanh vien tiep tuc dan than vui ve trong cac hoat ong bac ai, luon chu y va san sang ap ng cac nhu cau cua ngi ngheo.

Hoi Bac Ai Thanh Phero do mot nhom ngi tre thanh lap ngay 28/4/1869. ac iem cua Hiep hoi la long trung thanh vo ieu kien oi vi Giao Hoi va c Giao Hoang, va c bieu lo qua cham ngon: Cau nguyen, Hoat ong va Hy Sinh. Nam 2019, Hiep hoi ky niem 150 nam thanh lap.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page