Ngng viec cu xet

d luat ve t do lng tam tai Nga

 

Ngng viec cu xet d luat ve t do lng tam tai Nga.

G. Tran c Anh, O.P.

Mascva (RVA News 25-09-2020) - Quoc hoi Nga a ngng viec cu xet vong hai d luat ve "T do lng tam va cac to chc ton giao", sau khi nhieu to chc ton giao tren the gii bay to lo au ve d luat nay.

ac biet, ieu khoan qui nh rang cac linh muc va nhan vien cua cac to chc ton giao a c thu huan "tinh than" tai nc ngoai, th can phai c cac c s giao duc cua Nga tai chng nhan, neu khong ng s se khong c phep thi hanh cac hoat ong giao duc va ton giao tren lanh tho Lien bang Nga. Muc ch ieu khoan nay nham vao nhng thanh phan cc oan va cac hoat ong cua ho.

Ca Giao hoi Cong giao tai Nga cung phe bnh d luat nay. Cha Kirill Gorbunov, thuoc tong giao phan Mascva, nhan nh rang: "Viec ao tao hang giao s la mot van e noi bo cua Giao hoi va cac qui luat ve van e nay khong the do nha Nc an nh. ang khac, qui luat nh the rat kho thi hanh, v ieu nay co ngha la tat ca cac linh muc Cong giao a c huan luyen nc ngoai, ke ca c Tong giam muc ng nhiem Paolo Pezzi cua giao phan Mascva, cung phai tr lai chung vien e hoc bo tuc ve lch s va linh ao Nga hay sao?"

Cha Gorbunov cung phe bnh lap trng cho rang: "Viec huan luyen nc ngoai co the la thu nghch oi vi Nga va co tnh chat cc oan: chung toi khong chap nhan vi quan iem nh the".

Ong Sergei Garvrilov, chu tch Uy ban quoc hoi Nga ac trach lien he vi cac cong oan ton giao, a thong bao van ban d luat se c trao oi vi cac v ai dien cac ton giao chnh Nga.

(Sir 24-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page