S iep c Thanh cha gi ai hoi

cac nha giao duc Cong giao Philippines

 

S iep c Thanh cha gi ai hoi cac nha giao duc Cong giao Philippines.

G. Tran c Anh, O.P.

Manila (RVA News 24-09-2020) - c Thanh cha Phanxico mi goi cac giao chc Cong giao Philippines giup cac hoc sinh khong nhng tr thanh nhng hoc tro gioi, nhng con la nhng chng nhan c tin ch thc.

Li keu goi tren ay cua c Thanh cha c trnh bay trong s iep c Hong y Parolin, Quoc vu khanh Toa Thanh, nhan danh c Thanh cha gi en cac nha giao duc Cong giao Philippines, nhom ai hoi thng nien, t ngay 21 en 25 thang 9 nam 2020. Bnh thng, khoa hop hang nam co 1,500 giao chc tham d nhng nam nay v ai dch nen c tien hanh di dang trc tuyen.

Trong s iep, c Thanh cha nhac nh rang nen giao duc Cong giao phai day cho cac hoc sinh khong nhng t tng phe bnh, nhng con huan luyen ve ao ly va luan ly Kito, e cac hoc vien tr thanh nhng ngi san sang am nhan cac trach nhiem ln gia long xa hoi va lam chng ve c tin chan thc cho the gii.

Sau s iep cua c Thanh cha, cha Elmer Dizon, Chu tch Hiep hoi giao chc Cong giao Philippines, a oc dien van khai mac va nhan manh anh hng cua ai dch Covid-19 oi vi nganh giao duc. Cha noi: "Gia nhng thach o hien nay, rat nhieu co gang ang c thc hien lien tuc e cac trng Cong giao tr thanh nhng ni tao nen nhng c hoi thay oi".

Ve phan c cha Roberto Calara Mallari, thanh vien Uy ban Giam muc Philippines ve huan giao va giao duc Cong giao, ngai khch le moi trng Cong giao hay co tinh than sang tao e tm ra nhng phng thc ap ng tot nhat cac nhu cau cua cac hoc sinh. c cha noi: "Hiep hoi giao duc Cong giao Philippines" khong e cho mnh b s hai ngan chan, nhng dan than hng dan cac hoc sinh cung nh cac trng hoc chien au gia thi ky ai dch hien nay".

Th Sau 25 thang 9 nam 2020, c Hong y Luis Antonio Tagle, Tong trng Bo Truyen giao, cung se ngo li vi cac giao chc Cong giao Philippines.

(Vatican News 23-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page