e ra khoi cuoc khung hoang hien nay,

moi ngi c keu goi am nhan

phan trach nhiem cua mnh

 

c Thanh cha: e ra khoi cuoc khung hoang hien nay, moi ngi c keu goi am nhan phan trach nhiem cua mnh.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 24-09-2020) - Sang th T, ngay 23 thang 9 nam 2020, c Thanh cha Phanxico a tiep kien chung hn 500 tn hu hanh hng t cac nc, tu tap tai san thanh Damaso, noi thanh Vatican.

Giong nh th T tuan trc, luc 9 gi 20 phut c Thanh cha vao san va dng lai chao tham cac tn hu doc theo hanh lang gia san.

Ton vinh Li Chua

Len en le ai n s, c Thanh cha lam dau thanh gia vi li chao phung vu e bat au buoi tiep kien.

Trc tien la phan lang nghe Chua, vi bai oc ngan bang tam th tieng, trch t th th nhat cua thanh Phaolo gi tn hu thanh Corinto, oan 12 (12,14.21-22.24-25), trong o thanh nhan noi: "Than the khong phai ch co mot chi the ma thoi nhng co nhieu [..]. Mat khong the noi vi ban tay: "Toi khong can anh"; hoac au khong the noi vi chan: "Toi khong can cac anh". ung hn, chnh nhng chi the co ve yeu the nhat lai la can thiet nhat [...] Thien Chua a xep at than the, ban cho no vinh d ln hn ieu ma no khong co, v trong than the khong co s chia re, nhng cac chi the khac nhau cham soc nhau".

Huan du cua c Thanh cha

Trong phan huan giao tiep o, c Thanh cha tiep tuc loat bai ve viec cha lanh the gii sau ai dch, va trong bai th tam ngai trnh bay, co chu e: "Nguyen tac phu i (Sussidiarieta) va nhan c trong cay, hay hy vong". c Thanh cha noi:

Anh ch em than men, chao anh ch em!

Thc trang xa hoi

e ra khoi mot cuoc khung hoang nh hien nay va tr nen tot ep hn, moi ngi trong chung ta c keu goi am nhan phan trach nhiem cua mnh. ay la mot cuoc khung hoang y te va ong thi cung la khung hoang xa hoi, chnh tr va kinh te. Chung ta phai ap lai, khong nhng nh nhng ca nhan, nhng con i t nhom cua chung ta, t vai tro chung ta am nhan trong xa hoi, t nhng nguyen tac cua chung ta, va t niem tin ni Thien Chua, neu chung ta la tn hu. Nhng oi khi nhieu ngi khong the tham gia vao viec tai thiet cong ch, v ho b gat ra ngoai le, b loai tr hoac b lam ng khong biet en; mot so nhom xa hoi khong gop phan c, v ho b bop nghet ve kinh te hoac chnh tr. Trong mot so xa hoi, bao nhieu ngi khong c t do bieu lo tn ngng va cac gia tr cua mnh. Tai ni khac, ac biet trong the gii tay phng, nhieu ngi t e nen cac xac tn luan ly ao c hoac ton giao cua mnh. Nhng nh the ta se khong the ra khoi cuoc khung hoang, hoac khong the ra khoi o tot ep hn.

Nguyen tac phu i

e tat ca chung ta co the tham gia vao viec san soc va hoi sinh cac dan toc chung ta, ieu chnh ang la moi ngi co nhng nguon tai nguyen thch hp e thi hanh ieu ay (xc. Tom Lc Hoc Thuyet Xa Hoi Cua Giao Hoi Cong Giao [CDSC], 186). Sau cuoc ai khung hoang kinh te hoi nam 1929, c Giao hoang Pio XI a giai thch nguyen tac phu i nh ieu quan trong e co s tai thiet ch thc (xc. Thong iep "Quadragesimo anno", 79-80). Nguyen tac ay co hai nang ong: t tren xuong va t di i len.

Mot ang, va nhat la trong thi ky thay oi, khi ca nhan, gia nh, cac hiep hoi nho hoac cac cong oan a phng khong co the at ti nhng muc tieu s ang, th luc ay cac cap cao hn cua tap the xa hoi, nh nha nc, can thiep e cung cap nhng tai nguyen can thiet hau tien bc. V du, v tnh trang gii nghiem do coronavirus, nhieu ngi, cac gia nh va cac hoat ong kinh te a va con trong tnh trang kho khan tram trong, v the cac to chc chnh quyen tm cach giup bang nhng bien phap thch hp.

Tam quan trong cua ha tang

Nhng ang khac, cac gii thng tang cua xa hoi phai ton trong va thang tien cac cap trung hoac thap hn. Thc vay, s ong gop cua cac ca nhan, gia nh, hiep hoi, x nghiep va tat ca cac thc the cap trung va ca cac Giao hoi cung that la quan trong. Nhng thc the nay, vi nhng nguon van hoa, ton giao, kinh te rieng, hoac s tham gia cua cong dan, lam cho cong oan xa hoi c sinh ong va cung co (xc. CDSC, 185).

Moi ngi phai c tham gia

Moi ngi phai c c hoi e am nhan trach nhiem cua mnh trong cac tien trnh cha lanh xa hoi ni ho sinh song. Khi ta khi ong d an nao co lien he trc tiep hoac gian tiep vi nhng nhom xa hoi nao o, th cac nhom nay khong the b bo ra ngoai ra, khong c tham d; s khon ngoan cua ho khong the b gat bo (xc. Tong Huan Querida Amazonia (QA) 32), Laudato s 63). ang tiec la s bat cong nay thng xay ra tai nhng ni co s tap trung cac li loc ln ve kinh te hoac a ly chnh tr, v du mot so hoat ong khai thac tai mot so mien tren trai at (xc. QA 9.14). Tieng noi cua cac dan ban a, van hoa va vu tru quan cua ho khong c e y ti. Ngay nay, s thieu ton trong nguyen tac phu i nh the lan tran nh virus. Chung ta hay ngh en cac bien phap tai tr rong ln do cac nc thc hien. Ngi ta lang nghe cac cong ty tai chanh to ln thay v nghe ngi dan hoac nhng ngi van hanh nen kinh te thc s. Ngi ta lang nghe cac cong ty sieu quoc hn la cac phong trao xa hoi. Va the la chung ta khong cho con ngi gi "vai chnh ve van mang cua ho".[1] Hoac chung ta ngh en cach thc cha tr virus: ngi ta lang nghe cac ai cong ty dc pham hn la cac nhan vien y te, dan than hang au trong cac nha thng hoac trong cac trai t nan. ay khong phai la mot con ng tot.

Thc thi nguyen tac phu i

c Thanh cha khang nh rang: "e ra khoi mot cuoc khung hoang cach tot ep hn, can phai thc thi nguyen tac phu i, ton trong quyen t quyet va kha nang sang kien cua tat ca moi ngi, ac biet nhng ngi rot cung. Tat ca cac thanh phan cua mot c the eu can thiet, va nh thanh Phaolo a noi, nhng thanh phan co ve yeu the nhat va kem quan trong, trong thc te lai can thiet nhat (xc. 1 Cr 12,22). Di anh sang hnh anh o, chung ta co the noi rang nguyen tac phu i giup moi ngi am nhan vai tro cua mnh trong viec san soc va lo cho van menh xa hoi. Viec thc thi nguyen tac ay giup hy vong mot tng lai lanh manh va cong chnh hn, va tng lai nay chung ta cung nhau xay dng, mong c nhng ieu ln lao hn, m rong chan tri va ly tng cua chung ta.[2]

Phu i va tnh lien i

"Trong mot bai huan giao trc ay, chung ta a thay tnh lien i la con ng e ra khoi cuoc khung hoang: no lien ket va giup chung ta tm ra nhng e ngh vng chac e at ti mot the gii lanh manh hn. Nhng con ng lien i nay can nguyen tac phu i. Thc vay, khong co tnh lien i ch thc neu khong co s tham phan xa hoi, khong co s ong gop cua cac thanh phan cap trung nh gia nh, cac hoi oan, hp tac xa, cac tieu x nghiep, nhng bieu hien cua xa hoi dan s. S tham gia ay giup phong nga va sa cha mot so kha canh tieu cc cua s hoan cau hoa va hoat ong cua quoc gia, nh cung xay ra trong viec san soc nhng ngi b ai dch. S ong gop "t ha tang" can c khuyen khch.

e cao ong gop cua moi thanh phan xa hoi

c Thanh cha nhan xet rang: "Trong thi ky gii nghiem a xay ra nhng cuoc vo tay hoan ho cac bac s va y ta, nh dau ch s khch le va hy vong. Chung ta hay vo tay hoan ho moi thanh phan cua xa hoi, v s ong gop qu gia cua ho, du la be nho... Chung ta hay vo tay hoan ho ngi gia, cac tre em, nhng ngi khuyet tat, cac cong nhan va tat ca nhng ngi phuc vu. Nhng chung ta ng ch dng lai viec vo tay! Hy vong la ieu tao bao va v the chung ta hay khch le nhau m c ieu ln lao, tm kiem nhng ly tng cong ly va tnh thng xa hoi nay sinh t hy vong. Chung ta ng tm cach tai tao qua kh, nhat la qua kh xau xa va benh hoan. Chung ta hay kien tao mot tng lai, trong o chieu kch a phng va hoan cau lam cho nhau c phong phu, ni ma ve ep va s phong phu cua cac nhom nho co the trien n, va ni ma co nhieu dan than phuc vu va giup nhieu hn cho nhng ngi khong co.

Chao tham cac tn hu

Sau bai giao ly bang tieng Y tren ay, tam linh muc lan lt tom tat bai huan giao va nhng li chao tham cua c Thanh cha qua cac sinh ng khac nhau: Phap, Anh, c, Tay Ban Nha, Bo ao Nha, Arap, Ba Lan.

ac biet vi cac tn hu Ba Lan, c Thanh cha noi: "Toi than ai chao cac anh ch em Ba Lan. Lat na ay, toi se lam phep qua chuong ten la "tieng noi cua nhng ngi khong sinh ra", do to chc benh vc s song at lam. Chuong nay se thap tung cac bien co nham nhac nh gia tr s song con ngi t luc mi thu thai cho en luc chet t nhien. c g tieng chuong thc tnh lng tam cac nha lap phap va tat ca nhng ngi thien ch tai Ba Lan va tren the gii. Xin Chua la ang duy nhat thc s ban s song, chuc lanh cho anh ch em va cac gia nh anh ch em".

Sau cung, bang tieng Y, c Thanh cha khuyen khch tat ca moi ngi hay e ra tng lai cua mnh nh mot viec quang ai phuc vu Thien Chua va tha nhan.

Sau cung, c Thanh cha noi: "Toi ngh en nhng ngi gia, ngi tre, cac benh nhan va cac oi v chong mi ci. c g chng ta tin yeu, a linh hoat thanh Pio lang Pietrelcina ma hom nay chung ta knh nh, tr thanh li mi goi moi ngi trong anh ch em hay luon tn thac ni long nhan t cua Thien Chua, tin tng on nhan b tch hoa giai ma thanh nhan la ngi phan phat khong biet met moi long thng xot cua Chua, cham ch va trung thanh thc hanh b tch nay."

Buoi tiep kien ket thuc vi Kinh Lay Cha va phep lanh cua c Thanh cha danh cho nhng ngi tham d.

- - - - - - - - -

[1] Message for the 106th World Day of Migrants and Refugees 2020 (13 May 2020).

[2] See Discourse to students at the Fr. Felix Varela Cultural Center, Havana - Cuba, 20 September 2015.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page