Cac Giam muc chau A

mi goi cac tn hu song hy vong

 

Cac Giam muc chau A mi goi cac tn hu song hy vong.

Ngoc Yen

Yangon (Vatican News 24-09-2020) - "Cac cong oan Cong giao tren khap chau A c mi goi song hy vong trong thi iem ai dch", la noi dung cua s iep c Lien Hoi ong giam muc A chau (FABC) cho pho bien en cac Giao hoi a phng trong nhng ngay va qua.

c Hong y Charles Bo, Tong Giam muc Yangon, Myanmar, Chu tch Lien Hoi ong Giam muc A chau thay mat cac thanh vien cua Lien Hoi ong viet: "Covid-19 thach thc cach song, lam viec va c hanh cua chung ta. No anh hng en tat ca moi ngi. Nhieu ngi b that nghiep, gia tang nan oi. Trong thc te nay, moi ngi eu c mi goi song kien cng mac du con nhieu gian kho. Chung toi khuyen khch anh ch em hay song thi gian nay mot cach tch cc, quang ai va ay hy vong. Chung ta hay quan tam en nhau".

Lien quan en nhng xung ot hien nay, cac Giam muc viet: "Hau het cac quoc gia chau A hien ang b nhng han che. Trng hoc, nha may phai ong ca, th trng can kiet nguon cung cap, viec i lai b cam. Tuy nhien, vi s ien ro khong the tin c, cac cuoc xung ot van tiep tuc. Dng nh nhng ngi ch huy quan s tin rang vu kh cua ho manh hn loai virus nay. V the, ho tiep tuc trien khai binh lnh, lien tuc gay nguy hiem cho thng dan. Chau A a trai qua nhieu cuoc xung ot, chien tranh va khung hoang khong ngng. Vi cuoc khung hoang sc khoe lan nay, moi quoc gia tren the gii eu b anh hng. No se khien the gii cua chung ta thay oi sau sac, nh ve mat chnh tr, quan he quoc te cung se khac. V the, moi ngi phai co trach nhiem, kien tr trong cac moi tng quan e vt qua khung hoang".

Ngo li vi cac chnh phu, cac Giam muc viet: "Xay dng mot quoc gia can bat au t viec lang nghe va ong hanh vi nhng ngi ang song ben le xa hoi, nhng ngi t lau a b bo quen. Gi ay, chung ta phai oi dien vi mot s thay oi mang tnh lch s ac trng bi s s hai, bai ngoai va phan biet chung toc. V the, can no lc oan ket va xay dng xa hoi va nen kinh te hoa nhap, moi ngi eu co cho u tien cho cong ch. a en luc chung ta nhan ra rang chung ta phu thuoc vao nhau nh the nao va hoc cach lam viec tap the va hp tac, chia se trach nhiem va anh gia cao tnh lien i. Tren tat ca, ay la thi iem e gat bo han thu va vu kh sang mot ben, e oi pho vi ke thu chung ang tan cong toan the nhan loai".

Cac Giam muc ket thuc s iep vi nhng li ong vien cac Kito hu: "Xin anh ch em hay chu ong. Hay tan dung thi gian nay e tm kiem va song cac moi quan he cho tng lai. Hay tng tng, hay cau nguyen va chuan b cho mot the gii ang thay oi. Covid-19 la mot canh ca, mot khoanh khac t gay gia cai cu va cai mi, t mot the gii ac an cho so t, en mot the gii ma pham gia cua moi ngi c nhn nhan".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page