Cac Giam muc Hoa Ky tiep tuc phan oi an t hnh

 

Cac Giam muc Hoa Ky tiep tuc phan oi an t hnh.

Ngoc Yen

Oklahoma (Vatican News 24-09-2020) - Hai Giam muc Hoa Ky keu goi Tong thong Hoa Ky Donald Trump va Bo trng T phap can thiep, e lien bang ngng thi hanh an t hnh.

Trong mot tuyen bo a ra hom th Ba 22 thang 9 nam 2020, c Tong Giam muc Paul Coakley cua Oklahoma City, Chu tch Uy ban Giam muc ve Cong ly va Phat trien Con ngi, va c Tong Giam muc Joseph Naumann, Chu tch Uy ban Giam muc ve cac Hoat ong Pho S song Hoa Ky cho biet: "Trong 60 nam qua, ch co 4 vu hanh quyet lien bang. Nhng t thang 7 nam nay, a co nam vu, nhieu hn trong bat ky nam nao cua the ky trc". Va hng en Tong thong Hoa Ky Donald Trump va Bo trng T phap, hai Giam muc noi: "Nh the a u roi! Xin hay dng lai cac vu hanh quyet".

Vi t cach la Giao hoi, cac Tong Giam muc khang nh: "chung ta phai giup cach cu the cho cac nan nhan cua bao lc, va chung ta phai khuyen khch viec phuc hoi nhng ngi a co hanh vi bao lc". Cac v noi them: "trach nhiem va hnh phat hp phap la mot phan cua qua trnh phuc hoi nay", nhng e viec phuc hoi pham nhan thc s dien ra th viec thi hanh an t hnh phai c dng lai. o la ieu "vo ch va khong the chap nhan c".

Ca hai Tong Giam muc nhac lai li keu goi chong an t hnh cua c Thanh Cha Phanxico va hai v Giao hoang tien nhiem. Gan ay nhat, nam 2018, c Thanh Cha a phe chuan sa oi ieu so 2267 trong sach Giao ly Cong giao, khang nh "an t hnh la ieu khong the chap nhan c, v lam thng ton ac tnh bat kha xam pham va pham gia con ngi" va Giao Hoi manh me dan than e "an t hnh c bai bo moi ni tren the gii".

Hom th Ba 22 thang 9 nam 2020, chnh phu lien bang a cho thi hanh an t William Emmett LeCroy, ngi b ket toi ham hiep va giet mot y ta 30 tuoi Georgia cach ay 19 nam. Ngi nay b ket an t hnh vao nam 2004. Va th Nam, 24 thang 9 nam 2020, Christopher Vialva cung b x t v a ban chet mot ngi an ong Texas, vao nam 1999, khi anh con la mot thieu nien. Me Christopher Vialva a khang an len Tong thong Donald Trump.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page