Bo Giao ly c Tin phe bnh

li keu goi rc le chung

gia Tin Lanh va Cong Giao

 

Bo Giao ly c Tin phe bnh li keu goi rc le chung gia Tin Lanh va Cong Giao.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 23-09-2020) - Trong la th e ngay 18 thang 9 nam 2020 gi en c cha Georg Batzing, Chu tch Hoi ong giam muc c, Bo Giao ly c Tin a phe bnh li keu goi cua cac than hoc gia c ve viec rc le chung gia cac tn hu Tin lanh va Cong giao.

Vao thang 9 nam 2019, nhom nghien cu ai ket cua cac than hoc gia Tin Lanh va Cong giao a a ra tai lieu dai 57 trang co ta e "Cung nhau ben ban tiec cua Chua". Tai lieu co vo viec lanh nhan Thanh The chung gia tn hu Cong giao va Tin Lanh, da tren nhng ong thuan ai ket trc ay ve Thanh The va tha tac vu.

Trong th c ky bi c Hong y Luis Ladaria, Tong trng Bo Giao ly c tin, va c tong giam muc Giacomo Morandi, Tong Th ky cua Bo, Thanh Bo noi rang e xuat nay khong phu hp vi cach hieu cua ngi Cong giao ve Giao hoi, B tch Thanh The va b tch Truyen chc thanh.

Th c gi kem theo mot ghi chu tn ly dai 4 trang. Bo Giao ly c tin noi rang "Van e hiep nhat ve b tch Thanh The va Giao hoi, trong o Thanh The mang lai s hiep nhat vi Giao hoi va c tin cua Giao hoi, vi c giao hoang va cac giam muc, [van e hiep nhat ay] b anh gia thap trong tai lieu noi tren." "Nhng hieu biet can thiet ve than hoc va khong the thieu ve than hoc Thanh The cua Cong ong Vatican II, von c chia se rong rai vi truyen thong Chnh thong, rat tiec a khong c phan anh ay u trong ban van."

Thanh Bo nhan manh rang van con nhng khac biet quan trong gia cac tn hu Tin Lanh va Cong giao trong viec hieu ve Thanh The va tha tac vu. "Nhng khac biet giao ly van con quan trong en mc viec cac tn hu Tin Lanh va Cong giao tham d chung ban tiec cua Chua va Thanh The trong thi iem hien tai la khong c chap nhan." Th cua Bo Giao ly c tin xac nh: "Tai lieu cua nhom nghien cu ai ket tren khong the c dung nh ch dan cho quyet nh lng tam cua ca nhan ve viec lanh nhan Thanh The." (CNA 21/09/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page