c Thanh Cha keu goi

cac trng Cong giao Philippines:

ao tao nhng chng nhan ch thc cua Chua Ki-to

 

c Thanh Cha keu goi cac trng Cong giao Philippines: ao tao nhng chng nhan ch thc cua Chua Ki-to.

Hong Thuy

Manila (Vatican News 23-09-2020) - Trong s iep gi en ai hoi cua Hiep hoi Giao duc Cong giao Philippines nam 2020, c Thanh Cha Phanxico keu goi cac nha giao duc Cong giao Philippines trau doi cho hoc sinh cua ho khong ch e tr thanh nhng ngi hoc xuat sac ma con la nhng chng nhan ch thc cua c tin.

Hiep hoi Giao duc Cong giao Philippines gom hn 1,500 trng Cong giao tren khap nc. Do ai dch, ai hoi thng nien cua Hiep hoi Giao duc Cong giao Philippines nam 2020 c to chc trc tuyen, t ngay 22 en 25 thang 9 nam 2020.

ao tao nhng chng nhan ve c tin chan chnh

Theo tin cua Hoi ong giam muc Philippines, c Thanh Cha noi trong s iep rang giao duc khong ch day t duy phan bien ma con phai khuyen khch "ao tao ve giao ly va luan ly Ki-to giao." e thc hien ieu nay, theo c Thanh Cha, can hng en ao tao nhng con ngi "san sang ganh vac nhng trach nhiem nang ne hn cua xa hoi va lam chng cho the gii ve c tin chan chnh".

Cac trng Cong giao "tr thanh chat xuc tac cua s thay oi"

Cha Elmer Dizon, Chu tch Hiep hoi Giao duc Cong giao Philippines, noi rang gia nhng thach thc hien tai, nhng no lc khong ngng c thc hien e cac trng Cong giao "tr thanh chat xuc tac cua s thay oi".

Ve phan mnh, c cha Roberto Mallari, Chu tch Uy ban giam muc ve giao ly va giao duc, noi rang nganh giao duc la mot trong nhng nganh co nhieu thach thc nhat hien nay. Moi trng phai a ra cac phng thc hoc tap e ap ng nhu cau cua hoc sinh. Tuy the, theo c cha, "Hiep hoi se khong thu mnh lai v s hai ma se ng vng trong vai tro la ngi quan ly, khong ch oi vi ngi hoc ma con vi cac trng khac".

Vao th Sau 25 thang 9 nam 2020, c Hong y Luis Antonio Tagle, Tong trng Bo Loan bao Tin Mng cho cac Dan toc, se gi bai phat bieu quan trong cua ngai en ai hoi.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page