c Thanh cha tiep

hoi "Ngan hang dc pham"

 

c Thanh cha tiep hoi "Ngan hang dc pham".

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 20-09-2020) - c Thanh cha Phanxico tai keu goi lam sao e nhng ngi ngheo cung c chung nga va pho bien rong rai tren the gii cac vac-xin mi, ong thi giup thuoc men cho dan ngheo.

Ngai a ra li mi goi tren ay, trong buoi tiep kien sang ngay 19 thang 9 nam 2020, danh cho cac thanh vien to chc "Ngan hang dc pham", nhan dp ky niem 20 nam thanh lap.

Len tieng trong buoi tiep kien, c Thanh cha nhan nh rang van con qua nhieu ngi, qua nhieu tre em tren the gii chet v khong co thuoc men ma cac mien khac co c. Ngai noi: "Chung ta biet nguy c cua hien tng hoan cau hoa s dng dng; trai lai, toi e ngh anh ch em hay hoan cau hoa s cham soc, ngha la lam sao e moi ngi dan co the co c nhng thuoc men co the cu song bao nhieu sinh mang. e lam ieu o, can co mot no lc chung, can co s cong tac cua moi ngi".

Nhac en cuoc khung hoang y te vi ai dch hien nay a lam cho gan mot trieu ngi thiet mang, va ang dan ti cuoc khung hoang tram trong ve kinh te, gia tang so ngi ngheo va cac gia nh khong lam sao e tien bc, c Thanh cha noi: "Trong khi chung ta thc thi nhng viec tr giup t thien, cung can phai chien au chong nan ngheo nan ve thuoc men, ac biet vi s pho bien rong rai tren the gii nhng vac-xin mi. Toi lap lai rang that la buon neu trong viec cung cap vac-xin, ngi ta danh u tien cho nhng ngi giau hn, hoac neu vac-xin nay tr thanh s hu rieng cua nc nay hay nc khac, thay v cho tat ca moi ngi".

To chc "Ngan hang dc pham" do mot nhom cac dc s tre Italia thanh lap nam 2000, v cam thay can phai ap ng mot van e von b coi nhe bay gi, o la ngi ngheo thieu cong an viec lam, lng thc, nha va thuoc men. Ngay nay, hoi nay a phat trien tren toan Italia vi s ho tr cua gan 5,000 (4,944) tiem thuoc tay, hn 17,000 dc s va 22,000 ngi thien nguyen, quyen gop gan 542,000 hop thuoc, tng ng vi hn bon trieu Euro, ho tr cho hn 1.850 to chc t thien.

To chc "Ngan hang dc pham" cung c thanh lap tai cac nc khac, nh Tay Ban Nha (2008), Bo ao Nha (2009), va Argentina (2012).

(Rei 19-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page