c Thanh Cha tang hnh cau nguyen

co hnh hai ba chau ngi Rumani

 

c Thanh Cha tang hnh cau nguyen co hnh hai ba chau ngi Rumani.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 19-09-2020) - Trong nhng ngay qua, c Thanh Cha Phanxico a tang cho nhng ngi yet kien ngai tam hnh cau nguyen co hnh hai ba chau ngi Rumani, c mot nhiep anh gia cua Vatican chup khi ngai vieng tham Rumani vao au thang 6 nam 2019. Tam hnh a c lam thanh hnh cau nguyen theo yeu cau cua c Thanh Cha.

c Thanh Cha xuc ong vi nu ci cua ngi phu n Rumani ngai nhn thay gia am ong khi chiec xe mui tran cua ngai i qua. Ngi phu n be mot a chau nho va gi cao chau be ve pha c Thanh Cha. Du khoanh khac ngan ngui nhng e lai an tng oi vi ngai.

Mot nu ci hieu biet

Trong bai noi chuyen khong lau sau o vi nhng ngi tap trung tai quang trng trc Cung Van hoa ngay 2 thang 6 nam 2019, c Thanh Cha a e cap en ngi phu n nay. Ngai noi: "Toi khong muon khong ke cho anh ch em nghe ve mot trai nghiem ma toi a co khi toi en quang trng. Co mot phu n ln tuoi, kha ln tuoi, mot ngi ba. Ba be mot a chau khoang hai thang tuoi, khong hn khong kem. Khi toi i ngang qua, ba a nang cao chau be len cho toi thay. Ba ay ci, va ci vi mot nu ci hieu biet, nh the ba ang noi vi toi: 'Nhn nay, bay gi toi co the m!' Toi a rat xuc ong trong khoanh khac o va toi khong co u can am e a ba len ay. Cac ong ba c m khi con chau ln len. Va con chau can am khi ho nhan nguon goc t ong ba." c Thanh Cha a noi ket cuoc gap g vi tam quan trong cua moi quan he gia ong ba va cac chau.

Tren mat sau cua tam hnh cau nguyen la nhng li bnh luan ngau hng cua c Thanh Cha khi Rumani ve trai nghiem nay.

Mot c ch hieu biet bang mat

Tren chuyen bay t Rumani tr ve Roma, c Thanh Cha lai nhac lai kinh nghiem ngai co khi nhn thay hai ba chau: "Toi vui mng v hom qua toi a noi en ngi phu n ay... o la mot c ch hieu biet bang mat. Luc o toi qua xuc ong en noi toi khong phan ng g va sau o khi chiec xe chay qua va toi khong the bao ba en, va toi a noi vi Chua Gie-su: 'That la au n, nhng Chua co kha nang giai quyet no!'"

c Thanh Cha vui v nhiep anh vien cua Vatican a chup c khoanh khac o va tam anh o c pho bien rong rai. Ngai con noi them rang ngai cam thay nh ba ay ang noi vi ngai "ay la nhng goc re. No se ln len, no se khong giong nh con, nhng con cho [re] cua con."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page