Thien Chua luon ra i tm kiem nhan loai

 

c Thanh Cha Phanxico: Thien Chua luon ra i tm kiem nhan loai.

Ngoc Yen

Vatican (Vatican News 20-09-2020) - Tra Chua nhat 20 thang 8 nam 2020, t ca so Dinh Tong Toa, c Thanh Cha Phanxico oc Kinh Truyen Tin vi cac tn hu va khach hanh hng. Trong bai huan du ngan trc khi oc kinh, c Thanh Cha dien giai y ngha Tin Mng Chua nhat XXV thng nien nam A.

Tin Mng noi ve viec Chua Giesu ke du ngon ong chu vn nho mn th lam viec trong vn nho cua ong. Nhng ngi th nay, co ngi lam t sang sm, co ngi lam t tra va cung co ngi ch lam mot gi, nhng khi tra cong ong chu tra ong eu. Ngi lam t sang sm a can nhan vi chu nha viec tra cong nay. Ong chu tra li rang ong khong oi x bat cong v a co s thoa thuan ro rang, con viec ong tra cong cho ngi ch lam mot gi bang ngi lam ca ngay o la quyen cua ong. (Mt 20 1-16)

M au bai giao ly, c Thanh Cha noi: "Qua bai tng thuat nay, Chua Giesu ch cho chung thay cach Thien Chua hanh ong, mot cach gay ngac nhien. ieu nay c the hien qua hai thai o cua ong chu: li keu goi va phan thng".

c Thanh Cha giai thch tng thai o cua ong chu:

Th nhat: li keu goi: "Nam lan ong chu vn nho i ra va goi ngi lam viec cho ong: vao luc sau gi, chn gi, mi hai gi, ba gi chieu va nam gi chieu. Hnh anh ong chu nhieu lan ra i tm th lam vn nho cho ong that cam ong. Ong chu o chnh la Chua, Ngai goi tat ca moi ngi va luon mi goi. Hom nay, Thien Chua cung van hanh ong theo cach nay: Ngai tiep tuc goi bat c ai, vao bat c gi nao, en lam viec trong Vng quoc cua Ngai".

c Thanh Cha mi goi cac tn hu: "Chung ta c mi goi on nhan va theo gng Chua. Thien Chua khong ong kn trong the gii cua Ngai, nhng tiep tuc 'ra i' tm kiem con ngi, bi v Ngai khong muon ai b loai tr khoi ke hoach Yeu thng cua Ngai".

"Cong oan chung ta cung c mi goi ra i en cac 'bien gii' khac nhau, e trao ban cho the gii n cu o ma Chua Giesu a mang en. ieu nay co ngha la m ra cho nhng chan tri trong cuoc song, mang lai niem hy vong cho nhng ai ang dng lai nhng vung ngoai vi va cha cam nghiem, hoac a anh mat sc manh va anh sang en t cuoc gap g c Kito".

c Thanh Cha nhan manh them: "Giao hoi phai nh Thien Chua: luon i ra; va khi Giao hoi khong i ra, Giao hoi b benh. Tai sao trong Giao hoi co nhieu benh? V Giao hoi khong i ra ngoai. ung la khi mot ngi i ra ngoai ngi nay se co the gap nguy hiem, tai nan. Nhng mot Giao hoi gap tai nan do ra i loan bao Tin Mng th tot hn la mot Giao hoi om yeu do ong kn. Thien Chua luon ra i, v Ngai la Cha, v Ngai yeu thng. Giao hoi phai lam nh vay: luon i ra ngoai".

c Thanh Cha giai thch tiep thai o th hai cua ong chu: "Thai o th hai cua ong chu, la chnh Chua ve cach ong thng cho ngi th. Ong thoa thuan 'mot quan tien' (cau 2) vi nhng ngi th au tien ong thue vao buoi sang. Trai lai, vi nhng ngi ong thue sau nay, ong noi: 'Toi se tra cho cac anh hp le cong bang' (cau 4). Vao cuoi ngay, ong chu vn nho ra lenh tra cong cho moi ngi nh nhau, tc la mot quan tien. Nhng ngi a lam viec t sang to ra phan no va phan nan chong lai ong chu, nhng ong khang nh: ong muon tra cong toi a cho moi ngi, ke ca nhng ngi en sau (cau 8-15). ay, chung ta hieu rang Chua Giesu khong noi ve cong viec va lng bong, nhng noi ve Nc Thien Chua va long nhan t cua Cha tren tri".

"Trong thc te, Thien Chua c x nh the nay: Ngai khong nhn vao thi gian va ket qua, nhng theo s san sang va long quang ai khi chung ta phuc vu Ngai. Cach hanh ong cua Thien Chua khong ch ung, theo ngha la no vt ra ngoai cong bang va c the hien trong An sung. Ngai ban cho chung ta An sung, Ngai ban cho chung ta nhieu hn nhng g chung ta xng ang. Va v vay, nhng ngi suy ngh theo ly luan con ngi, theo nhng cong lao co c nh tai gioi cua chnh mnh, la ngi ng au, se phai xuong hang chot. Trai lai, nhng ai khiem nhng pho thac vao long thng xot cua Cha, t ngi ng chot, se c len hang au" (cau 16).

c Thanh Cha a cau chuyen cua Ngi Trom Lanh e minh chng cho ieu va dien giai: "Ngi Trom Lanh a 'anh cap' Thien ang trong giay phut cuoi cung cua cuoc i. ay la an sung cua Thien Chua. Thien Chua cung oi x nh the oi vi tat ca chung ta. Ai khiem nhng pho thac cho long thng xot Cha, se c len hang au".

c Thanh Cha ket thuc vi li cau nguyen: "Xin Me Maria giup chung ta cam nhan moi ngay niem vui va s ngac nhien khi c Chua keu goi lam viec cho Ngai, trong canh ong cua Ngai la the gii, trong vn nho cua Ngai la Giao hoi. Va phan thng duy nhat la tnh yeu Thien Chua, tnh ban vi Chua Giesu".

Sau Kinh Truyen Tin, c Thanh Cha gi li chao en cac v muc t va cac tn hu Hungary, va tat ca nhng ai ang ch i vi c tin va niem vui ai hoi Thanh The Quoc te, le ra dien ra trong nhng ngay t 13 en 20 thang 9 nam 2020. Nhng do ai dch, ai hoi c di ti nam 2021 t 05 en 12 thang 9 nam 2021. c Thanh Cha noi: "Chung ta hay tiep tuc hiep nhat cach thieng lieng trong hanh trnh chuan b. Hay tm ni Thanh The nguon s song va s vu cua Giao hoi".

Chua nhat 20 thang 9 nam 2020, tai Y c hanh Ngay ai hoc Cong giao Thanh Tam. Nhan dp nay, c Thanh Cha khuyen khch moi ngi ho tr to chc van hoa quan trong nay, e ai hoc tiep tuc mang lai sc song mi cho mot d an co the m ra tng lai cho cac the he tre. Theo c Thanh Cha ieu quan trong la cac the he tre c ao tao hng en viec cham soc nhan pham va ngoi nha chung.

c Thanh Cha cung khong quen chao cac nhom hanh hng cac hiep hoi ang co mat tai Quang trng Thanh Phero.

Sau cung, c Thanh Cha chuc moi ngi mot ngay Chua nhat an bnh va xin moi ngi cau nguyen cho ngai.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page