c Thanh Cha giup

nhng ngi nuoi gia cam Bojano ang gap kho khan

 

c Thanh Cha giup nhng ngi nuoi gia cam Bojano ang gap kho khan.

Hong Thuy

Campobasso (Vatican News 20-09-2020) - Nhat bao a phng Molise ra ngay 18 thang 9 nam 2020 a tin c Thanh Cha Phanxico a tang 10,000 euro, khoang 12,000 o la cho nhng ngi nuoi gia cam Bojano, tnh Campobasso cua Y, sau khi nghe biet ve hoan canh kho khan cua ho.

Cha Alberto Conti, giam oc Caritas cuaGiao phan Trivento, giai thch rang c Thanh Cha a rat xuc ong khi nghe tin rang 273 cong nhan phai oi mat vi mot tng lai khong chac chan v khoan tr cap cua chnh phu ma ho ang nhan se cham dt vao thang 11 nam 2020.

Cha Conti a gap c Thanh Cha ngay 15 thang 9 nam 2020. Tren Nhat bao Molise, cha ke rang cha a xin c Thanh Cha cau nguyen cho cac cong nhan, ho s b that nghiep sau thang 11 nam 2020. c Thanh Cha hoi cha co cach nao giup ho khong. Cha tra li rang co 273 gia nh va ho yeu cau quyen c lam viec. c Thanh Cha i ra khoi phong, sau o tr lai va v th ky cua ngai a trao cho cha mot b th vi so tien ben trong. Trc s boi roi cua cha, c Thanh Cha con khuyen khch cha hay cam lay.

Sau khi hoi y c cha giao phan Trivento, cha Conti quyet nh dung so tien e mua vat dung hoc tap cho con cua cac cong nhan.

Cha giai thch rang vao thi iem kho khan, giao duc va ao tao ngi tre luon la nhng ieu au tien b mat i. Cha viet: "Ngc lai, nhng ieu nay phai c bao ve v chung la vu kh hoa bnh duy nhat ma nhng ngi ngheo nhat s hu e cai thien hoan canh cua ho, e phat trien nh con ngi, giup ch cho s phat trien cua khu vc va do o la li ch cua tat ca moi ngi". (CNA 19/09/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page