4 trong so 5 linh muc Phanxico Aleppo

b nhiem virus corona va 2 v a qua i

 

4 trong so 5 linh muc Phanxico Aleppo b nhiem virus corona va 2 v a qua i.

Hong Thuy

Aleppo (Vatican News 18-09-2020) - Cha Ibrahim Alsabagh, cha s giao x Cong giao Latinh thanh pho Aleppo cua Syria, cho biet 4 trong so 5 linh muc dong Phanxico thanh pho nay b nhiem virus corona va 2 v a qua i.

Trong la th gi en bao Crux, cha Ibrahim viet: "Chung toi a b anh hng bi virus nay manh hn nhng g ban a thay cac nc chau Au khac va cac ni khac. Cung do s bap benh va thieu benh vien, thuoc men, bac s, y ta... thieu cac chuyen gia trong lnh vc va nhng ngi co kha nang ch cho moi ngi biet nhng g nen lam va nhng g khong nen lam, thong qua cac luat hng dan cach c x va hanh ong."

Cha Ibrahim la tu s duy nhat khong b nhiem virus va oi vi cha, o la s quan phong cua Chua e cha cham soc hai tu s con lai cung nh gi cho giao x hoat ong.

So ngi chet v virus tai Syria c bao cao ch la 160 nhng Lien Hiep quoc canh bao rang cac trng hp nhiem va t vong v virus a c nc nay bao cao giam i; virus corona a lan rong quoc gia ma he thong y te vo cung yeu kem do cuoc noi chien keo dai hang thap ky.

Cha Ibrahim cho biet trong mot so ngay, moi ngay giao x cua cha a chon 10 Ki-to hu. Tnh trung bnh nh the th thanh pho Aleppo vi 2.5 trieu dan, moi ngay co 833 ngi chet v virus. Ngi dan hau nh khong the tra vien ph, nhieu ngi ban nha ca e tra tienvien ph cho vai ngay nam phong cham soc ac biet.

Ngi dan au kho ve moi mat

Khi va en thanh pho Aleppo, cha Ibrahim ch chuan b tinh than e oi pho vi ten la, thieu nc uong va thc an, nhng khong ngh se gap phai ai dch nh the. Ben canh ai dch, ngi dan con phai chu sc nong mua he nh thieu nh ot. Do thieu nhien lieu, do lenh cam van quoc te, nen cung khong co ien, cung anh hng en lng thc. Moi sang hang tram ngi xep hang e mua banh m. V the viec gi khoang cach xa hoi dng nh la khong the. Mc sinh hoat gia tang gap nhieu lan, ngi dan ngay cang nhieu hn khi khoang cach gia ong lng va vat gia ngay cang gia tang.

Cac tu s lai ong hanh vi ngi dan au kho

Tuy the, gia chien trng, cac tu s Phanxico tiep tuc ong hanh thieng lieng vi ngi dan. Ben canh o giao x cung cung cap vat chat cho hang ngan ngi, cung cap thc an, tra vien ph, giup ngi dan chuan b may si cho mua ong ang en. Cha Ibahim noi rang nhng ngi song Aleppo mang nhieu thanh gia tren vai ho, nhng thanh gia nay anh hng tren cuoc song cua ho. Cha noi: "Chung toi c chuc phuc, khi chung toi on nhan nhng thanh gia nay va song nhng thanh gia bang cach dang nhng au kho v tnh yeu Chua va anh ch em cua chung toi." (Crux 17/09/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page