c Hong Y Krajewski thay mat c Thanh Cha

chia buon vi cong oan

va cau nguyen cho cha Roberto Malgesini

 

c Hong Y Krajewski thay mat c Thanh Cha chia buon vi cong oan va cau nguyen cho cha Roberto Malgesini.

Hong Thuy

Como (Vatican News 19-09-2020) - Sang th Bay 19 thang 9 nam 2020, trong Thanh le an tang cha Roberto Malgesini tai nha th chnh toa Como, c Hong y Konrad Krajewski a ai dien c Thanh Cha gi li chao tham va hiep nhat trong noi au va kinh nguyen vi gia nh cha Roberto Malgesini, vi cong oan giao x ni cha phuc vu va vi nhng ngi khon kho ma cha phuc vu cho en giay phut cuoi.

Cha Roberto Malgesini b mot ngi vo gia c am chet hom 15 thang 9 nam 2020.

Vao cuoi Thanh le, c Hong y Krajewski, Chanh S T thien cua c Thanh Cha a gi li chao cua c Thanh Cha en cong oan: "Toi gi en anh ch em li chao tham va om hon huynh e cua c Thanh Cha. Ngai hien dien vi chung ta. Ngai hiep nhat vi chung ta trong li cau nguyen."

Cha Roberto: chng ta cua long bac ai vi ngi ngheo

c Hong y noi tiep: "Ngay khi tin tc ve cai chet cua cha Roberto truyen en Vatican, trong buoi tiep kien chung vao th T tuan trc, c Thanh Cha a lap lai nhng li cua c Giam muc cua anh ch em, nhng li xuat phat t trai tim cua ngi muc t nhan lanh, va khang nh: "Toi ngi khen Chua ve chng ta, ngha la ve cuoc t ao cua cha Roberto, mot nhan chng cua long bac ai oi vi nhng ngi ngheo nhat."

"c Thanh Cha cung chung ta va hiep nhat vi noi au va li cau nguyen cua gia nh cua cha Roberto, hon len oi tay cua ho. Ngai hiep nhat vi cac tn hu cua giao x, vi cac anh em ngheo kho ma cha a het long phuc vu cho en sang ngay cuoi cung, va vi cong oan giao phan Como".

Cha Roberto a chet, v the cha ang song

"Cha Roberto a chet, v the cha ang song. Tnh yeu khong bao gi chet, ngay ca vi cai chet."

Nhac lai li Tin Mng "khong co tnh yeu nao trong ai cho bang chet v ban hu cua mnh", c Hong y khang nh: "Chung ta khong the la Ki-to hu tan can neu trang Tin Mng nay khong tr thanh cua chnh chung ta."

Cac linh muc phai toa hng thm cua Chua Gie-su

Cha Roberto a ket hp li cau nguyen cua Chua Gie-su vao cuoc i mnh: "Lay Cha, xin cho y Cha the hien, xin cho Danh Cha hien thanh, ch khong phai la danh con, xin cho vng quoc Cha hien tr, ch khong vng quoc cua con." c Hong y nhan manh: "Trang Tin Mng nay e cap cach ac biet en cac linh muc chung ta, nhng ngi phai song Tin Mng tinh tuyen, phai lan toa hng thm cua Chua Gie-su bat c ni nao chung ta en."

So tien quyen gop c vao cuoi Thanh le se dung cho viec bac ai cua c Thanh Cha va cho ngi ngheo cua giao phan. (CSR_6713_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page