Them mot linh muc tai My

kham pha mnh c ra toi bat thanh

 

Them mot linh muc tai My kham pha mnh c ra toi bat thanh.

G. Tran c Anh, O.P.

Oklahoma City (RVA News 18-09-2020) - Them mot linh muc tai My kham pha mnh c ra toi bat thanh, v cong thc sai, va a c ra toi lai va tai truyen chc thanh.

o la cha Zachary Boazman, thuoc tong giao phan Oklahoma City, thu phong linh muc nam 2019. Ngay 5 thang 8 nam 2020, Bo Giao ly c tin a ra thong cao tn ly nhac nh cac tn hu Cong giao rang ai c ra toi vi cong thc "Chung ta ra con", thay v "Cha ra con" th b tch o vo hieu lc. Co nhng ngi sang che ra cong thc ra toi, nh "Nhan danh ba va ma, cha me au, ong ba, than nhan, ban hu, nhan danh cong oan, chung ta ra toi cho con nhan danh Cha va Con va Thanh Than".

Cha Boazman a c ra toi nam 1992. Cha xem lai bang video thu hnh le ra toi th thay thay pho te a ra toi vi cong thc: "Chung ta ra toi cho con". Cha a tiep xuc vi c Tong giam muc ban quyen, Paul Coakley, e c hng dan. V cha a chu phep ra toi bat thanh nen tat ca cac b tch cha chu sau o eu bat thanh. Ch vai ngay sau o, cha a c ra toi lai va chu phep them sc va Mnh Thanh Chua, ngay 8 thang 9 nam 2020, roi sau o c c Tong giam muc Coakley tai truyen chc pho te va linh muc ngay 12 thang 9 nam 2020.

c Tong giam muc Coakley thong bao s viec tren ay cho giao phan va noi: "ay thc la mot kinh nghiem au long cho cha Zak Boazman, nhng la mot kinh nghiem cha a trai qua vi n thanh va kien nhan". Toa Tong giam muc cung khuyen khch cac tn hu nao quan tam ve nhng b tch a lanh nhan t cha Boazman, trc khi cha chu chc linh muc thanh s, th hay lien lac vi Toa Tong giam muc.

ay la trng hp th hai ngi ta c biet tai My. Hoi thang Tam nam 2020, t lau sau khi co thong cao cua Bo Giao ly c tin, cha Matthew Hood thuoc tong giao phan Detroit, cung kham pha mnh a c ra toi bat thanh, do cong thc sai ma thay pho te ra toi a oc, nh trng hp cha Boazman, va c ra toi lai va tai thu phong linh muc ngay 17 thang 8 nam 2020.

(CNA 16-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page