Gn gi can nha chung

bang thai o chiem ngam va cham soc

 

c Thanh cha: Gn gi can nha chung bang thai o chiem ngam va cham soc.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 16-09-2020) - Sang th T, 16 thang 9 nam 2020, c Thanh cha Phanxico a tiep kien chung hn 500 tn hu hanh hng t cac nc, tu tap tai san thanh Damaso noi thanh Vatican. Giong nh th T tuan trc, luc 9 gi 20 phut, c Thanh cha vao san thanh Damasco va danh 20 phut i bo t di len tren, doc theo gia san, dng lai chao tham cac tn hu. Ho don vao ni ngai i qua, quen mat qui luat phai gian cach, tuy rang moi ngi eu mang khau trang.

Ton vinh Li Chua

Len en le ai n s, c Thanh cha nhac nh cac tn hu hay ngoi vao ghe han hoi, ng ng tum vao mot cho, e tranh lan lay, roi ngai lam dau thanh gia e m au buoi tiep kien.

Trc tien la phan lang nghe Chua, vi bai oc ngan bang tam th tieng, trch t sach Sang the, oan 2 (St 2,8-9.15) ke lai: Thien Chua lap vn a ang hng ong va at trong o ngi ma Ngai a hnh thanh. Chua cho nay mam t at moi th cay ep mat va trai ngon, va cay s song gia vn va cay biet lanh biet d [...]. Chua at con ngi vn a ang e ho vun trong va gn gi.

Huan du cua c Thanh cha

Trong phan huan giao tiep o, c Thanh cha tiep tuc loat bai ve viec cha lanh the gii sau ai dch, va bai th bay ngai trnh bay co e tai la: "Cham soc can nha chung va thai o chiem ngam".

c Thanh cha noi:

Anh ch em than men, chao anh ch em!

Ngha vu cham soc

"e ra khoi mot ai dch, can cham soc ban than va cham soc cho nhau. Va can nang ngi cham soc nhng ngi yeu the nhat, cac benh nhan va ngi gia. Nhng ngi nay c xac nh that ro bang mot t trong tieng Tay Ban Nha la "cuidadores", ho thi hanh mot vai tro thiet yeu trong xa hoi ngay nay, cho du nhieu khi ho khong c cong nhan va c thu lao xng ang. Viec cham soc la mot khuon vang thc ngoc cho than phan lam ngi cua chung ta va mang theo sc khoe va hy vong (xc. Laudato s [LS], 70).

Cham soc can nha chung

"Chung ta cung phai danh viec san soc ay cho can nha chung cua chung ta: cho trai at va moi loai thu tao. Tat ca nhng hnh thc s song eu co lien he vi nhau (xc. ibid. 137-138) va sc khoe cua chung ta tuy thuoc sc khoe cua he thong moi sinh ma Thien Chua a dng nen va Ngai uy thac cho chung ta trach vu san soc no (xc. St 2,15). Trai lai, lam dung thien nhien la mot toi nang gay thiet hai va gay benh (xc. LS 8,66). Phng dc tot nhat chong lai s s dung sai trai can nha chung cua chung ta la chiem ngam (xc. ibid. 85, 214). Khi ta khong hoc cach dng lai e chiem ngam va qu chuong ve ep, th khong la g moi s vat b bien thanh oi tng e s dung va lam dung khong chut ay nay" (Ibd. 215). Tuy nhien, can nha chung cua chung ta, thien nhien, khong phai ch la mot "nguon tai nguyen". Cac thu tao co mot gia tr t ni chung va "phan anh, moi th mot cach, mot tia sang cua s khon ngoan va long nhan t cua Thien Chua" (SGLCG 339). Gia tr va tia sang than linh ay can phai c kham pha, va e kham pha, th chung ta can gi thinh lang, lang nghe va chiem ngam."

Tam quan trong cua s chiem ngam

c Thanh cha giai thch rang: "Neu khong co chiem ngam th de ri vao mot thai o thieu quan bnh va kieu hanh, coi con ngi la trung tam, qua e cao vai tro con ngi cua chung ta, at mnh v the ke thong tr tuyet oi tren tat ca cac thu tao khac. Mot s giai thch lech lac cac van ban Kinh thanh ve s sang tao, a gop phan vao cai nhn sai lam ay, a ti s khai thac trai at en o lam cho no ngop th. Chung ta tng mnh trung tam, chu trng chiem cho ng cua Thien Chua va the la chung ta lam hong s hai hoa trong ke hoach cua Chua. Chung ta tr thanh nhng ngi san uoi, cp boc, ma quen n goi cua chung ta la gi gn s song. Chac chan chung ta co the va phai canh tac trai at e song va phat trien. Nhng lao cong khong ong ngha vi boc lot va luon co s cham soc i kem; yeu thng va bao ve, lam viec va san soc... o la s mang cua chung ta (xc. St 2,15). Chung ta khong the chu trng tiep tuc tang trng tren bnh dien vat chat, ma khong cham soc can nha chung on tiep chung ta. Cac anh ch em ngheo nhat va me at cua chung ta ang ren xiet v thiet hai va bat cong ma chung ta a gay nen, va oi mot hng i khac."

Can phuc hoi s chiem ngam

c Thanh cha noi them rang: "V the, ieu quan trong la phuc hoi chieu kch chiem ngam. Khi chiem ngam, chung ta kham pha ni tha nhan va trong thien nhien co cai g o ln lao hn s hu ch cua ho. Chung ta kham pha thay gia tr noi tai cua nhng s vat ma Thien Chua ban cho chung. Nh bao nhieu ton s linh ao a day, tri, at, bien, moi thu tao eu co kha nang bieu tng hoac than b nh the e dan a chung ta en cung ang Tao Hoa va hiep thong vi thien nhien. V du, thanh Ignatio Loyola, vao cuoi cuon Linh Thao, mi goi thc hien "cuoc chiem ngam e at ti tnh yeu", ngha la xet xem Thien Chua nhn cac thu tao cua Ngai nh the nao va vui mng vi chung; va kham pha s hien dien cua Thien Chua trong cac thu tao cua Ngai, va vi t do va an sung, yeu men va cham soc cac thu tao ay.

Cong hieu cua chiem ngam

S chiem ngam dan chung ta en mot thai o cham soc, khong phai la nhn thien nhien t ben ngoai, nh the chung ta khong chm am trong o. ung hn, chung ta i t ben trong, nhn nhan mnh la thanh phan cua cac thu tao, lam cho mnh gi vai chnh ch khong phai ch la khach bang quan, nhn mot thc tai vo nh hnh ch e khai thac no. Ai chiem ngam theo cach thc t ben trong nh the, th cam thay s ky dieu khong phai ch v nhng g mnh thay, nhng cung v mnh cam thay la thanh phan cua ve ep ay; va ta cung cam thay c keu goi gn gi, bao ve no.

Ai biet chiem ngam, th cang de hoat ong e thay oi nhng g tao nen s suy thoai va co hai cho sc khoe. Ho se dan than giao duc va co vo nhng thai o mi trong viec san xuat va tieu thu, gop phan vao mot kieu mau mi trong viec tang trng kinh te, bao am s ton trong can nha chung. Ngi chiem ngam trong hanh ong, co khuynh hng tr thanh ngi bao ton moi trng, tm cach lien ket kien thc ky cu cua cac nen van hoa ngan i vi nhng kien thc ky thuat mi me, e loi song cua chung ta c lau ben."

Thai o phai co

Va c Thanh cha ket luan rang: "Chiem ngam va san soc: o la hai thai o to cho thay con ng e sa cha va tao quan bnh tng quan cua con ngi chung ta vi thien nhien. Bao nhieu lan tng quan cua chung ta vi thien nhien dng nh la tng quan gia ke thu: pha huy thien nhien e mu li cho mnh. Boc lot thien nhien e thu li. Chung ta ng quen rang ta phai tra gia at o; ng quen ngan ng Tay Ban Nha: "Thien Chua luon tha th; chung ta thnh thoang tha th, thien nhien khong bao gi tha th". Hom nay, toi oc bao thay hai tang bang ln Nam Cc, gan bien Amundsen sap sap xuong. o se la ieu kinh khung, v mc nc bien se dang len va ieu nay mang lai bao nhieu kho khan, tai hai, tai v s ham nong, khong cham soc moi trng, khong san soc can nha chung. Trai lai, khi chung ta co tng quan goi la "huynh e" vi thien nhien, th chung ta se tr thanh ngi gn gi can nha chung, gn gi s song, gn gi hy vong. Gn gi gia san ma Thien Chua uy thac cho chung ta, e cac the he tng lai co the c hng. Toi ac biet ngh en cac tho dan, tat ca chung ta can phai biet n ho. Nhng toi cung ngh en cac phong trao, cac hoi oan, cac nhom nhan dan, dan than bao ve lanh tho cua mnh vi nhng gia tr t nhien va van hoa. Nhng thc tai xa hoi nay khong luon luon c qu chuong, nhieu khi chung con b can tr na; nhng trong thc te chung gop phan vao mot cuoc cach mang an bnh, "cuoc cach mang san soc".

"Nhng khong can uy thac cho vai ngi ieu von la ngha vu cua moi ngi. Moi ngi chung ta co the va phai tr thanh mot "ngi gn gi can nha chung", co kha nang chuc tung Thien Chua v cac thu tao cua Ngai, chiem ngam va bao ve chung."

Chao tham cac tn hu

Sau bai giao ly bang tieng Y tren ay, tam linh muc lan lt tom tat bai huan giao va nhng li chao tham cua c Thanh cha qua cac sinh ng khac nhau: Phap, Anh, c, Tay Ban Nha, Bo ao Nha, Arap, Ba Lan.

Vi cac tn hu Ba Lan, c Thanh cha nhac lai nhng li cua thanh Gioan Phaolo II: "Toi chiem ngam ve ep cua phan at nay [...]. Bau tri xanh dng, rng cay va canh ong xanh ti, cac ho va song mau bac...], tat ca nhng ieu ay lam chng ve tnh thng cua ang Tao Hoa, sc manh ban s song cua Than Linh Chua, va cong cuoc cu chuoc cua Chua Con danh cho con ngi va the gii". c g cach song tng quan nh the vi cac cong trnh thu tao, la mot nguon mach s dan than cua tat ca chung ta trong viec bao ton thien nhien".

Sau cung, bang tieng Y, c Thanh cha nhac en cha Roberto Malgesini, thuoc giao phan Como, bac Italia, a b mot ngi tung quan va b benh tam tr ma cha giup , giet chet sang hom 15 thang 9 nam 2020. Cha thc la mot chng nhan bac ai. Ngai cung mi goi cac tn hu cau nguyen cho tat ca nhng ngi lam viec giup nhng ngi b gat bo.

Sau cung, c Thanh cha ngh en va cau nguyen cho nhng ngi gia, ngi tre, cac benh nhan va cac oi v chong mi ci.

Buoi tiep kien ket thuc vi Kinh Lay Cha va phep lanh Toa Thanh c Thanh cha ban cho nhng ngi hien dien.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page