Campuchia m lai cac thanh le

vi cac tn hu, sau sau thang b ong

 

Campuchia m lai cac thanh le vi cac tn hu, sau sau thang b ong.

G. Tran c Anh, O.P.

Phnom Penh (RVA News 15-09-2020) - Giao hoi Cong giao tai Campuchia a m lai cac thanh le co giao dan tham d, sau sau thang b ong v ai dch Covid-19.

Trong viec tham d thanh le, cac tn hu tuan hanh cac ng hng do Bo y te ban hanh, trong o co viec eo khau trang, kiem soat than nhiet khi vao nha th va gi khoang cach mot met ri vi nhau, ra tay va dung chat kh trung.

Giao hoi Cong giao tai Campuchia a cong tac vi chnh quyen trong viec bai tr coronavirus. Hoi thang Ba nam 2020, c cha Olivier Schmitthaeusler, ai dien Tong toa Phnom Penh, a yeu cau ngng tat ca cac hoat ong tai trung tam muc vu va than trong khi tiep xuc vi nhng ngi en t nhng nc b lan lay nhieu v ai dch. Cac thanh le va kinh Man coi hang ngay c truyen qua mang Facebook va Youtube e giup nhng tn hu s dung Internet, tiep tuc gi lien lac vi cong oan.

Cac tn hu Cong giao Campuchia vui mng v tin m lai eu an cac buoi le, tuy rang cac tre em va benh nhan c khuyen khong nen tham d. Cac buoi le va gap g ch c phep keo dai toi a 30 phut.

Campuchia ch co 275 ca nhiem coronavirus va khong co ngi nao chet. o la mot nc t b thng ton v virus, nhng nha nc tiep tuc ap dung cac bien phap gii han nghiem ngat: bien gii at lien van b ong ca va cac chuyen bay quoc te b han che rat nhieu.

(Ucan 14-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page