30 chung sinh Indonesia nhiem Covid-19

 

30 chung sinh Indonesia nhiem Covid-19.

Ngoc Yen

Kalimantan (Vatican News 16-09-2020) - Hom 15 thang 9 nam 2020, cha Nuel Faot, giam oc chung vien Thanh Gioan Maria Vianney Sintang, thuoc tnh Tay Kalimantan xac nhan rang t nhat co 30 chung sinh cua chung vien a nhiem Covid-19, va cho biet hien cac chung sinh ang c theo doi va ieu tr tai benh vien Ade M Djoen trung tam thanh pho Sintang.

Tin tc tren c ong Harrison, phu trach ve y te cua tnh Tay Kalimantan loan i trong khi cong bo ve mot o dch Covid-19 mi a c phat hien Sintang. Ong Harrison cho biet: "Hau het cac chung sinh khong co trieu chng va ch mot ngi b mat khu giac. Luc au bao cao cho biet ch co 5 chung sinh nhiem virus. Nhng sau o mot so khac a tiep xuc vi 5 chung sinh nay cung b nhiem, tong cong la 30 ngi".

Ong Harrison cho biet them, cac ca nhiem c phat hien trong mot t xet nghiem di ong tai a phng, va chung vien cung c xet nghiem trong t nay. Hom th Nam 10 thang 9 nam 2020, mot bac s a phng tiep nhan mot thay b sot cao va mat khu giac. Va ket qua xet nghiem la dng tnh vi Covid-19.

Xet nghiem cung c thc hien tren 98 ngi sinh song va lam viec trong khu vc chung vien, bao gom ca nhan vien phuc vu bep va lam vn. e bao am sc khoe cho moi ngi, tat ca cac chung sinh khong c phep ri khoi chung vien cung nh khong ai c phep vao tham chung vien.

Tai tnh Tay Kalimantan, tnh ti ngay 15 thang 9 nam 2020, co 780 ca nhiem vi 655 ca nhap vien va 6 ca t vong.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page