Tr thanh ngi bao ve s song va trai at

bang viec chiem ngam va cham soc no

 

c Thanh Cha Phanxico: Tr thanh ngi bao ve s song va trai at bang viec chiem ngam va cham soc no.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 16-09-2020) - c Thanh Cha Phanxico mi goi cac tn hu tm lai v tr cua chung ta trong cong trnh sang tao cua Chua bang viec cham soc cho nhau va hoc nghe thuat chiem ngam cong trnh sang tao.

Trong buoi tiep kien chung tai san Damaso vao sang th T 16 thang 9 nam 2020, c Thanh Cha tiep tuc suy t ve ai dch di anh sang hoc thuyet xa hoi cua Giao hoi. Ngai nhac lai vai tro quan trong cua rat nhieu ngi quang ai cham soc tha nhan, ac biet la cham soc cac benh nhan, ngi cao nien va ngi de ton thng nhat. ac biet ngai nhac lai trach nhiem cua con ngi trong viec cham soc the gii t nhien, hay chiem ngam ve ep ma chung ta thng bo qua khi ch nham khai thac tai nguyen cua trai at.

Can quan tam cham soc lan nhau

Bat au bai giao ly, c Thanh Cha nhan manh: e thoat ra khoi ai dch, chung ta can quan tam cham soc lan nhau. Va chung ta can ho tr nhng ngi cham soc cho nhng ngi yeu nhat, cac benh nhan va ngi gia. Co mot thoi quen loai bo ngi gia sang mot ben, bo ri ho. ieu nay that toi te. Nhng ngi cham soc cac benh nhan ong mot vai tro thiet yeu trong xa hoi ngay nay, ngay ca khi ho thng khong c nhn nhan va khong nhan c thu lao xng ang. Cham soc la quy tac vang cua ban tnh loai ngi chung ta, va no mang en sc khoe va hy vong (xem T. Laudatosi '[LS], 70). Cham soc ngi au benh, ngi ngheo kho, ngi b loai sang mot ben: ay la s phong phu nhan ban va cung cua Ki-to giao.

Cung phai cham soc ngoi nha chung cua chung ta: trai at va moi sinh vat

c Thanh Cha noi tiep rang chung ta cung phai danh s cham soc nay cho ngoi nha chung cua chung ta: cho trai at va cho moi sinh vat. Tat ca moi s song eu co moi lien he vi nhau (x.sd., 137-138), va sc khoe cua chung ta phu thuoc vao he sinh thai ma Thien Chua a tao dng va c Ngi trao pho cho chung ta cham soc (x. St 2,15). Trai lai, lam dung no la mot toi trong lam thiet hai, gay hai cho chung ta va lam chung ta b benh (xem LS, 8; 66).

Chiem ngam thien nhien giup chung ta biet s dung no ung cach

Thuoc giai oc tot nhat cho viec s dung khong ung cach ngoi nha chung cua chung ta la chiem ngam (x.sd., 85; 214). "Neu ban khong hoc cach dng lai va chiem ngng ve ep, th khong la g khi moi th eu b ban khong ngan ngai bien thanh mot o vat e s dung va lam dung" (sd, 215), ngay ca tr thanh o vat e "dung roi vat bo". Tuy nhien, ngoi nha chung cua chung ta, cong trnh sang tao, khong ch la mot nguon tai nguyen.

Moi sinh vat phan chieu s khon ngoan va tnh yeu vo cung cua Chua

Cac sinh vat t chung co mot gia tr va "moi loai phan chieu theo cach rieng cua no, mot tia sang cua s khon ngoan va tot lanh vo cung cua Thien Chua" (Sach Giao ly cua Giao hoi Cong giao, 339). Gia tr nay va tia sang than linh nay phai c kham pha, va e kham pha no, chung ta can phai thinh lang, lang nghe va chiem niem. Chiem ngam cung cha lanh tam hon. Neu khong co s chiem ngam, chung ta se de dang ri vao mot chu ngha mat quan bnh, qua e cao, xem con ngi la trung tam, qua coi trong vai tro cua con ngi chung ta, xem chung ta la ke thong tr tuyet oi tat ca cac sinh vat khac.

Thay v la ngi bao ve s song chung ta tr thanh "ke san moi"

c Thanh Cha lu y: Viec giai thch sai lech cac van ban Kinh Thanh ve s sang tao a gop phan vao s hieu sai nay, dan en viec khai thac trai at en mc bop nghet no. Khai thac boc lot thien nhien la mot toi. Chung ta tin rang chung ta trung tam, muon chiem cho cua Chua va v vay chung ta pha hong s hai hoa trong ke hoach cua Ngi. Chung ta tr thanh nhng ke san moi, quen i thien chc cua mnh la ngi bao ve s song.

Chung ta co the va phai canh tac trai at e ton tai va phat trien. Nhng lam viec khong ong ngha vi boc lot, nhng la luon i kem vi cham soc: cay va bao ve, lam viec va cham soc ... ay la s mang cua chung ta (x. St 2,15). Chung ta khong the muon tiep tuc phat trien tren bnh dien vat chat ma khong cham soc ngoi nha chung ang chao on chung ta. Nhng ngi anh em ngheo nhat cua chung ta va at me than th ve nhng thiet hai va bat cong ma chung ta a gay ra, va yeu cau chung ta mot cach song khac. Ho yeu cau chung hoan cai, thay oi con ng: cham soc cho ca trai at, cho thien nhien.

Phuc hoi cach chiem ngam: nhn trai at nh mon qua, kham pha gia tr noi tai cua no

Do o, c Thanh Cha nhan manh: ieu quan trong la phai phuc hoi chieu kch chiem ngam, ngha la nhn trai at, thien nhien nh mot mon qua ch khong phai la th e khai thac v li ch cua toi. Khi chung ta chiem ngam, chung ta kham pha ra ni ngi khac va trong t nhien mot ieu g o ln hn nhieu so vi tnh hu ch cua ho. ay co trong tam cua van e: chiem ngam la vt qua s hu ch cua mot vat. Chiem ngam ve ep khong co ngha la khai thac no. Chung ta kham pha ra gia tr noi tai cua moi s vat c Thien Chua ban cho chung. Nh rat nhieu bac thay tam linh a day, bau tri, mat at, bien ca, moi sinh vat eu co kha nang mang tnh bieu tng hoac than b nay e a chung ta tr lai vi ang Tao Hoa va hiep thong vi cac loai thu tao. V du, thanh Inhaxio thanh Loyola, vao cuoi cuon Linh thao, mi goi chung ta thc hien bai "Chiem niem e at ti tnh yeu", ngha la nhn xem Thien Chua ngam nhn cac thu tao cua Ngi nh the nao va vui mng vi chung; la kham pha s hien dien cua Thien Chua trong cac thu tao cua Ngi, vi s t do va an sung, e yeu thng va cham soc chung.

Chiem ngam t v tr cua mot thanh phan cua cong trnh sang tao

Theo c Thanh Cha, s chiem ngam, ieu dan chung ta en mot thai o cham soc, khong nhn vao thien nhien t ben ngoai, nh the chung ta khong am mnh trong o. ung hn, no c thc hien t ben trong, nhan ra mnh la mot phan cua cong trnh sang tao, bien chung ta thanh nhan vat chnh ch khong ch la khan gia cua mot thc tai khong co hnh hai nhat nh ch e khai thac. Bat c ai chiem ngam theo cach nay eu ngac nhien khong ch bi nhng g ho nhn thay, ma con v cam thay mot phan khong the thieu cua ve ep nay; va cung cam thay mnh c keu goi bao ve va gn gi no.

Khong biet chiem ngam thien nhien se khong biet chiem ngam con ngi

Va co mot ieu chung ta khong c quen: ai khong biet chiem ngam thien nhien, va cong trnh sang tao th khong biet chiem ngam con ngi trong s phong phu cua chnh ho. Va bat c ai song e khai thac thien nhien, cuoi cung ho se boc lot con ngi va oi x vi ho nh no le. ay la mot quy luat pho quat. Neu ban khong biet chiem ngam thien nhien, ban se rat kho biet c cach chiem ngam con ngi, ve ep cua con ngi, chiem ngam anh ch em.

T chiem ngam thien nhien dan en thay oi cach song va bao ve no

Nhng ngi biet chiem ngam se de dang bat tay vao viec thay oi nhng g gay nen s suy thoai va ton hai cho sc khoe. Ho se no lc giao duc va co vo cac thoi quen mi trong san xuat va tieu dung, ong gop vao mot mo hnh tang trng kinh te mi am bao ton trong ngoi nha chung va ton trong con ngi. Ngi chiem ngam trong hanh ong hng ti viec tr thanh ngi bao ve moi trng. Moi ngi chung ta phai tr thanh ngi bao ve moi trng, bao ve s trong sach cua moi trng, bang cach co gang ket hp kien thc cua nen van hoa co t hang ngan nam cua to tien vi kien thc ky thuat mi, e loi song cua chung ta co the ben vng.

Chiem ngam va cham soc

Hai thai o ch ra cach ieu chnh va can bang lai moi quan he cua chung ta, nhng con ngi, vi thien nhien chnh la chiem ngam va cham soc. c Thanh Cha nhan xet: Nhieu khi, moi quan he cua chung ta vi thien nhien dng nh la moi quan he gia nhng ke thu: tieu diet thien nhien v li ch cua mnh. Khai thac thien nhien v li ch cua rieng toi. ng quen rang ban phai tra gia at cho ieu nay; chung ta ng quen cau noi cua ngi Tay Ban Nha: "Thien Chua luon tha th; oi khi chung ta tha th; thien nhien khong bao gi tha th ".

Moi tng quan huynh e va bao ve trai at

c Thanh Cha chia se: Hom nay toi a oc tren bao ve hai song bang ln Nam Cc, gan bien Amundsen, sap sup o. Se that khung khiep, bi v mc nc bien se dang cao va ieu nay se mang lai rat nhieu kho khan va rat nhieu thiet hai. Tai sao? Bi v s nong len cua trai at, s khong quan tam en moi trng, khong quan tam en ngoi nha chung. Thay vao o, khi chung ta co moi quan he nay - cho phep toi dung t - "huynh e", mot moi quan he "huynh e" vi tao vat, chung ta se tr thanh nhng ngi bao ve ngoi nha chung, ngi bao ve s song va ngi bao ve niem hy vong. Chung ta canh gi di san ma Thien Chua a trao pho cho chung ta e cac the he mai sau c hng. Va co the co ngi noi: "Nhng, toi ang lam nh the nay." Nhng van e khong phai la ban se quan ly nh the nao ngay hom nay - ieu nay a c Bonhoeffer, mot nha than hoc Tin lanh ngi c, noi - van e khong phai la cach ban quan ly ngay hom nay; van e la di san, s song cua the he mai sau se nh the nao? Chung ta hay ngh en con chau: chung ta se e lai g neu chung ta khai thac boc lot thien nhien?

Chiem ngam e cham soc va e bao ve va e lai di san cho the he mai sau

Nhng ai i theo con ng chiem ngam va cham soc thien nhien se tr thanh "ngi bao ve" cua ngoi nha chung, ngi bao ve cua s song va hy vong. c Thanh Cha giai thch: Ho canh gi di san ma Thien Chua a trao pho cho chung ta, e cac the he mai sau c hng chung. Toi ang ngh cach ac biet ve nhng ngi dan ban a ma tat ca chung ta eu mac n an ngha, ca s thong hoi, e en bu ieu xau ma chung ta a lam. Nhng toi cung ngh en nhng phong trao, hiep hoi, nhom quan chung dan than bao ve lanh tho cua ho vi cac gia tr t nhien va van hoa cua no. Nhng thc te xa hoi nay khong phai luc nao cung c anh gia cao, tham ch oi khi chung con b can tr bi v no khong sinh ra tien; nhng tren thc te chung ong gop vao cuoc cach mang hoa bnh, "cuoc cach mang cua s cham soc". Hay chiem ngam e cham soc, chiem ngam e bao ve, bao ve chung ta, thien nhien, con chau chung ta va bao ve tng lai. Chiem ngam e cham soc va e bao ve va e lai di san cho the he mai sau.

Cham soc va bao ve thien nhien la nhiem vu cua moi con ngi

Cuoi cung, c Thanh Cha nhan nhu cham soc va bao ve thien nhien la nhiem vu cua moi con ngi. Moi ngi chung ta co the va phai tr thanh mot "ngi bao ve ngoi nha chung", co kha nang ca ngi Thien Chua ve cac tao vat cua Ngi, co kha nang chiem ngng va bao ve chung.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page