Bao ong ve tnh trang Giao Hoi

thi hau Covid-19

 

Bao ong ve tnh trang Giao Hoi thi hau Covid-19.

Giuse Tran c Anh OP

Vatican (Vatican News 13-09-2020) - Hn kem 6 thang, sau khi ai dch Covid-19 lan tran tai nhieu nc tao nen tnh trang gii nghiem va cach ly tai nhieu nc, anh hng nang ne ti moi kha canh trong i song dan chung va ca Giao Hoi. Tnh trang gii nghiem dan dan c giai toa tai nhieu nc. c Thanh Cha Phanxico va mot so v Giam Muc a len tieng ve nhng van e thi hau ai dch.

c Thanh Cha va tnh hnh the gii hau Covid-19

Ve phan c Thanh Cha Phanxico va Toa Thanh noi chung cung b gii han rat nhieu. Cac thanh le co ong tn hu tham d cung nh cac buoi tiep kien chung khong con na. Mai cho en ngay 2 thang 9 nam 2020, cac buoi tiep kien chung mi c m lai San Thanh Damaso tai dinh Tong Toa va so ngi tham d cung tng oi t, khoang 500 ngi, mot phan v dien tch cua san nay, vi bien phap gian cach an toan, va ang khac, du khach va tn hu hanh hng t cac ai luc khac ngoai Au Chau ke nh khong co v cac chuyen bay rat gii han.

Loat bai giao ly ve hau ai dch

Trong boi canh o, moi quan tam cua c Thanh Cha nh muc t hoan vu oi vi cong ong Cong Giao, va oi vi nhan loai noi chung nhieu lan thuc ay ngai len tieng khch le cuoc chien chong Coronavirus va ac biet oi vi xa hoi thi hau Covid-19, ngai a danh loat bai huan giao t sau thang 7 nam 2020, thang ngh he cua ngai, e giai thch ngha vu cua con ngi, ac biet cua cac Kito hu, trong thi ky hau ai dch, da tren Giao Huan xa hoi Cong Giao.

Ngoai ra, trong ai dch nay, c Thanh Cha cung hoan thanh thong iep th ba cua ngai vi ta e Tutti Fratelli - "Tat ca la anh em" - ve tnh huynh e va tnh than hu xa hoi, se c ngai ky va ch than cong bo sau thanh le canh mo cua thanh Phanxico Assisi luc 3 gi chieu ngay 3 thang 10 nam 2020, ngay ap le knh thanh nhan.

Co le cac bai va thong iep nay dng nh qua ly tng, nh tieng vang trong sa mac, oi vi thc trang the gii ngay nay, trong o s ch ky ca nhan, phe nhom va quoc gia, chiem u the, nhng tieng noi cua c Thanh Cha la tieng noi manh me duy nhat c giong len trong hoan canh nhan loai ngay nay.

So tn hu d le suy giam

Trong khi c Thanh Cha lo lang cho ca the gii, o ay cung co mot so v muc t to ra quan tam v tnh hnh Giao Hoi a phng b ton thng v ai dch. Cu the la sau nhng tuan le tham d thanh le trc tuyen, khi c m lai, so tn hu tham d thanh le giam sut han. Khong co con so chnh thc ve mc suy giam nay, nhng nhieu bao ch cho biet co s suy giam so ngi d le t 30 en 50% sau khi cac thanh le c m lai.

c Cha Sanguineti, Giam Muc giao phan Pavia

Hom 28 thang 8 nam 2020, c Cha Corrado Sanguineti, Giam Muc giao phan Pavia, mien bac Italia, a c hanh le knh thanh Augustino tien s Hoi Thanh, - mo thanh nhan giao phan nay - c Cha len tieng bao ong rang: "So tn hu xa la thanh le gia tang, sau khi tnh trang gii nghiem cham dt". Trong bai giang, c Cha cung nhac en "thi ky dai, co le qua dai, cac thanh le c c hanh ma khong co s hien dien trc dien cua giao dan, nay chung ta phai nhn nhan rang s xa la thanh le gia tang, xa la c ch can ban cua c tin, va chung ta co nguy c tr thanh mot dan toc ngay cang b phan tan". c Cha noi: "Chung ta khiem ton nhan thc rang cac quang trng vi nhng sinh hoat an chi ban toi ay ngi, nhng ni ngh he va giai tr cung vay, va chung ta cam thong mot c muon tieu khien, nhng thi ky thanh than hn, chung vi gia nh va ban hu. Nhng khong co nhieu ngi cam thay can en vi Chua Giesu, gap g Chua ni ban tiec Li Chua va Banh S Song, va tat ca nhng ieu o at cau hoi cho chung ta nh nhng muc t, nh Giao Hoi: nhng hoan canh cua thi nay bay ra anh sang mot s ngheo nan ve c tin trong cuoc song cua bao nhieu ngi va nhng hoan canh ay yeu cau chung ta, trong t cach la cong oan Kito hay e cho mnh b khieu khch, va thanh tay loi song va viec lam chng bang cuoc song theo Tin Mng".

Keu goi tr lai vi Thanh Le

Va c Cha Sanguinetti noi them rang "Chung ta can tr ve vi Thanh The dng nao, can tai kham pha nguon mach an phuc. That la ieu thiet yeu dng nao oi vi mot cong oan thc s muon song va nuoi dng c tin, cung nhau c hanh le nh dan Chua, quay quan quanh Chua.. Gia Thanh le va Giao Hoi co mot moi lien he sau xa va sinh t: chnh Giao Hoi lam nen Thanh The, v neu khong co cac tn hu a chu phep ra, nhng ngi tin ni ang Phuc Sinh, tu hop nhau, quay quanh tha tac vien chu s trong cng v cua Chua Kito, th khong co Thanh The, Thanh Le, thieu ngi c hanh, thieu ngi lanh nhan, thieu ngi chau Mnh Thanh. Nhng sau xa hn na, chnh Thanh The lam nen Giao Hoi, xay dng Giao Hoi nh than mnh sinh ong cua Chua, ang nuoi dng va bien oi cuoc song tn hu cua chung ta".

c Hong Y Antonio Marto, Giam Muc Leiria-Fatima

Mot v muc t khac cung len tieng bao ong trong cung chieu hng tren ay, o la c Hong Y Antonio Marto, Giam Muc giao phan Leiria-Fatima, Bo ao nha, qua la th muc vu cong bo ngay 7 thang 9 nam 2020, trong o ngai khang nh rang ai dch Covid-19 a tr thanh mot tieng bao ong ve s bo le chua nhat ni nhieu tn hu.

c Hong Y viet:

"Nhieu ngi con do d khong tham d thanh le Chua Chat, v s hai hoac v tm s thoai mai khac. Chung ta cam thay buon va lo, ac biet v s vang bong cua cac cha me, tre em va ngi tre. Phai chang o la dau hieu bao ong va canh giac ma ai dch a to lo va gia tang ieu a xay ra trc o, ngha la cac the he tre bo le Chua Chat?

Th muc vu ve Thanh The

c Hong Y Antonio Marto noi len nhng quan tam tren ay trong th muc vu ta e "Thanh The, cuoc gap g va hiep thong vi Chua Kito va anh ch em", qua o ngai thong bao ke hoach muc vu 2 nam, t nam nay 2020 en 2022 cho giao phan thuoc quyen va e ra cac d an hoat ong tren 3 cap o: giao phan, giao hat va giao x.

c Hong Y Marto nhan xet rang thi ky b gii nghiem v ai dch Covid-19 a lam noi bat nhu cau can phai song thc c tin. Ngai viet: "Chung ta khong bao gi tng tng c nhng nha th trong rong, nhng buoi le cong ong b ngng lai, cung nh cac lp giao ly va bao nhieu hoat ong khac, khong the lanh nhan cac b tch, rc le thc s, gap g anh ch em trong cong oan, c hanh le nghi an tang xng ang cho nhng ngi than yeu qua i, song cach ly trong mua chay, mua Phuc sinh. Tat ca la nhng th thach cam go."

c Hong Y Marto cung nhn nhan kha canh tch cc trong thi ky b gii nghiem vi oc sang kien muc vu, co the cam nghiem c tin trong gia nh va vi gia nh, nh mot Giao Hoi tai gia. Nay ngai ac biet co vo mot Giao Hoi i ra ngoai, gan gui vi dan chung, nhat la nhng ngi au kho nhat. Trong boi canh o, "hai nam muc vu, trong tnh trang ai dch va hau ai dch, la c hoi e cong oan va cac nhom xa hoi van hoa c phuc hoi sinh ong, e oi pho vi nhng hnh thc ngheo oi khac nhau, nhng ngi ang can c giup .

c Hong Y Antonio Marto, Giam Muc giao phan Leiria-Fatima khong quen canh giac rang ni nao co chia re, khong quan tam en tha nhan, khong co kha nang chia se, khep kn vao mnh, thieu ton trong pham gia con ngi, loai bo ngi ngheo va nhng ngi yeu the, th tai nhng ni o "Thanh The b xuc pham".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page