c Thanh Cha nhan nhu cac gia nh

hay co trach nhiem trong nam hoc mi

 

c Thanh Cha nhan nhu cac gia nh hay co trach nhiem trong nam hoc mi.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 14-09-2020) - Trong th gi en cac gia nh Y tham gia cach thieng lieng, qua cac phng tien truyen thong, cuoc hanh hng lan th 13 en cac en thanh c Me Pompei va Loreto, c Thanh Cha Phanxico cau chuc rang nam hoc mi c bat au vi y thc trach nhiem cua cac gia nh va chu trong en con ngi cua cac ban tre.

Th c ky bi c Hong y Pietro Parolin, Quoc vu khanh Toa Thanh, gi en c cha Stefano Russo, Tong Th ky Hoi ong giam muc Y.

Cuoc hanh hng la sang kien cua Hoi ong giam muc Y cung vi phong trao Canh tan trong Thanh Linh va Dien an toan quoc cua cac Hiep hoi gia nh, vi s bao tr cua Hoi ong Toa Thanh co vo tai loan bao Tin Mng. e tranh lay lan virus corona, ch co mot so giao dan hien dien trc tiep trong cuoc hanh hng.

"Anh em hay vui mng, hay khuyen khch nhau, hay ong tam nhat tr"

Khau hieu cuoc hanh hng la li thanh Phao-lo, c c Thanh Cha nhac lai trong th: "Anh em hay vui mng, hay khuyen khch nhau, hay ong tam nhat tr." c Thanh Cha cau chuc rang trong thi gian cac gia nh au kho cach ac biet bi nhng thiet hai do ai dch gay nen, moi ngi co the kn muc t viec cau nguyen va tnh hiep thong huynh e niem hy vong va sc manh e tien bc.

at con ngi cua cac thieu nien trung tam

Ngh en ngay khai giang nam hoc cua cac hoc sinh, c Thanh Cha cau chuc nam hoc mi se c trai nghiem vi tat ca y thc trach nhiem, vi y hng canh tan giao duc, trong o cac gia nh gi vai tro chnh va at con ngi cua cac thieu nien trung tam. Ngai noi: "S phat trien lanh manh cua cac em, c giao duc tot va hoa ong la ieu kien cho mot tng lai hoa bnh va thnh vng cho toan xa hoi."

Cac gia nh Ki-to giao la dong song chuyen trao cac nhan c tin, cay va men

Cuoi th, c Thanh Cha hiep nhat vi cac tn hu hanh hng trong li khan cau c Me Maria, "e cac gia nh Ki-to giao, Y, chau Au, va tren toan the gii, tiep tuc hnh thanh dong song ln loan truyen s song, c tin, hy vong va tnh yeu cua Dan Chua va cua toan xa hoi. (CSR 6574_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page