Khoa hop cac v ban quyen tai Thanh a

 

Khoa hop cac v ban quyen tai Thanh a.

G. Tran c Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 13-09-2020) - Trong hai ngay 8 va 9 thang 9 nam 2020, khoa hop thng nien cua cac v Ban quyen Cong giao tai Thanh a a tien hanh tai tu vien cua cac n tu dong thanh Dorotea Jerusalem.

Cac v Ban quyen tai Thanh a thng nhom hop hai lan mot nam, nhng v ai dch, khoa hop ban nien b bai bo. Hien dien trong khoa hop, co nam giam muc, cung vi c Tong giam muc Leopoldo Girelli, S than Toa Thanh, va sau linh muc ac trach cac lanh vc khac nhau cua Giao hoi Cong giao tai Thanh a. Co ba giam muc thanh vien khong en tham d c va ba v khac tham d trc tuyen.

Trong hai ngay hop, cac v Ban quyen a trao oi ve kinh nghiem trong ky ai dch, va thao luan ve viec chuan b mot tap hng dan nhng tng quan ai ket tai Thanh a. Cac tham d vien cung ban en Huan th mi cua Bo giao s ve viec cai to va chan chnh cac giao x e ay manh s mang truyen giang Tin mng.

Keu goi cham dt ky th Cong giao

Trong tuyen ngon c soan trong khoa hop nay va c cong bo hom 11 thang 9 nam 2020, cac v Ban quyen Cong giao tai Thanh a keu goi chnh phu Israel hay oi x vi cac tn hu va to chc Cong giao bnh ang nh nhng ngi va to chc khac tai Thanh a, va ac biet hay bai bo s oi x chenh lech trong viec cap th thc cho nhng ngi Cong giao thien nguyen t nc ngoai.

Tuyen ngon bay to s ngac nhien, v hang chuc tn hu Tin lanh t My a c cap th thc nhap canh vao Israel e giup hai nho trong cac khu nh c tren lanh tho chiem ong cua Palestine. Trong khi o, chnh quyen Israel a nhieu lan t choi cap th thc nhap canh cho ngi Cong giao en lam viec tai cac c s t thien, vien c ai dch Covid-19. Cac giam muc cho biet nhieu c s y te, giao duc va xa hoi Cong giao tai Thanh a, tuy thuoc nhieu ni nhng ngi thien nguyen en t cac cong oan Cong Giao t nc ngoai, nhat la nha thng thanh Louis va trung tam san soc ngi khuyet tat cua cac N t Bac ai Jerusalem.

Cac giam muc khang nh rang Giao hoi Cong giao tai Thanh a muon chu toan vai tro cua mnh, trong viec xay dng xa hoi ni Giao hoi ang song. V the, Hoi ong cac giam muc Ban quyen tai keu goi chnh phu Israel cap th thc nhap canh cho nhng ngi, ma s hien dien cua ho can thiet cho i song Giao hoi tai Thanh a.

(KNA 12-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page