T thien Don Bosco tr giup 13.5 trieu Euro

tai tr 227 d an va chng trnh,

tai 42 nc tren the gii

 

T thien Don Bosco tr giup 13.5 trieu Euro tai tr 227 d an va chng trnh, tai 42 nc tren the gii.

G. Tran c Anh, O.P.

Bonn (RVA News 13-09-2020) - Trong nam 2019, To chc t thien "Don Bosco Mondo", tai c a tai tr 227 d an va chng trnh, tai 42 nc tren the gii, vi 13 trieu 500 ngan Euro, tc la t hn 700,000 Euro so vi nam 2018.

Trong phuc trnh thng nien 2019, cong bo hom 9 thang 9 nam 2020 tai thanh pho Bonn, cho biet phan ln cac d an c tai tr nham thang tien viec giao duc cho 703,000 tre em va thieu nien nam n, trong so nay co nam trieu danh cho A chau va hai trieu 800 ngan Euro danh cho Phi chau. Ngoai ra, cung co nhng chng trnh giup ngi t nan va ho tr vien tng tng lai cho ho.

"Don Bosco Mondo" la mot to chc phi chnh phu, lien ket vi dong Salesien Don Bosco, c thanh lap cach ay gan 40 nam (1980) va cho en nay a tai tr tong cong 224 trieu Euro cho cac muc tieu t thien.

(KNA 9-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page