Khoa hoc ve tr ta

tai ai hoc N Vng cac Tong o

 

Khoa hoc ve tr ta tai ai hoc N Vng cac Tong o.

G. Tran c Anh, O.P.

Roma (RVA News 13-09-2020) - Khoa hoc th 15 tai ai hoc Giao hoang N Vng cac Tong o cua dong ao Binh Chua Kito, Roma se tien hanh t ngay 26 en 31 thang 10 nam 2020 danh cho cac linh muc va giao dan thuoc cac he phai Kito khac nhau.

Trong khoa hoc nay, cac tham d vien se hoc ve nhng nghi thc xua uoi ta than ra khoi con ngi, cac sinh vat va o vat. Ket qua mot cuoc nghien cu a nganh ve tr quy va kinh nguyen giai thoat, se c trnh bay trong dp nay. Tham gia cuoc nghien cu co ai hoc Bologna Italia va nhieu chuyen gia quoc te.

Cac phng thc tr ta von co trong moi nen van hoa, nham thanh tay va cha lanh con ngi. Giao hoi Cong giao coi viec tr ta la mot kinh nguyen, xin Chua giai thoat con ngi khoi quyen lc cua s ac. Tr ta cung co the la mot menh lenh, nhan danh Chua Giesu Kito truyen cho ma qu ri bo ngi b chung am. Giao hoi rut nang quyen thc hien viec tr ta t Kinh thanh Tan c, noi gng Chua Giesu truc xuat ma qu.

Viec tr ta gom nhng kinh nguyen, nh nhng cong thc chuc lanh va than tru, c thc hien di hnh thc n s phep ra toi. Theo giao luat nam 1983, mot linh muc ch c phep thc hien nghi thc tr ta, vi s chap thuan cua c giam muc ban quyen.

(KNA 10-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page