Le rc le lan au tai Burkina Faso

gia khung bo va ai dch Covid-19

 

Le rc le lan au tai Burkina Faso gia khung bo va ai dch Covid-19.

Hong Thuy

Kaya (Vatican News 13-09-2020) - Cac Ki-to hu Burkina Faso phai oi mat vi nhng e doa lien tuc cua khung bo Hoi giao cc oan. Ho phai di tan tm ni lanh nan. ai dch khien cho hoan canh cua ho cang kho khan hn, nhat la cac tre em. Tuy the, niem tin cua cac Ki-to hu khong suy giam. Gia nhng au kho do khung bo va ai dch, cac em han hoan c rc Chua lan au va tran ay niem tin va hy vong ni Chua.

Nhng tre em mac y phuc trang, gng mat rang r han hoan, vui mng nhay mua, ca hat vo tay va cau nguyen vi Chua. o la nhng tre em Kaya, mot tnh vung thu o cua nc Burkina Faso. Khong co g co the tc mat niem vui ngay rc le lan au cua cac em.

Trong mot thi gian ngan ngui cac em co the tam quen nhng noi kinh hoang cac em a trai qua va nhng kho khan cac em phai oi mat ngay qua ngay. Cha Gabriel Bamogo giai thch vi To chc Tr giup cac Giao hoi au kho: "Cac tre em xuat than t Dablo. Cac em chay tron en ay e tranh khung bo. Nhng chnh Covid-19 buoc chung toi phai ngng moi c hanh a c chuan b cho cac em lanh nhan b tch Thanh The. Gi ay cac em ang cam ta Chua v niem vui va long thng xot Chua ban cho cac em qua b tch."

Gia khung bo

Burkina Faso, mot quoc gia nam pha tay cua chau Phi, a b ieu tan v hau qua cua khung bo va dch benh. Tng la mot oc ao on nh va hoa bnh, nhng ke t nam 2015, Burkina Faso ngay cang chm sau vao hon loan. Cac phan t thanh chien va cac bang nhom toi pham ang gay ra bao lc tai nhieu vung cua at nc ni co a so ngi Hoi giao. Cac ong c ang sau nhng bat on nay rat a dang: trong mot quoc gia a sac toc, thu han xuat phat t viec chnh phu lam ng, bo qua toan bo cac khu vc co s canh tranh sac toc va chu ngha cuong tn Hoi giao. Cac chien binh thanh chien muon thanh lap mot che o mi do mot lanh ao Hoi giao ng au. Con bon toi pham ang li dung s hon loan e phuc vu cho nhng muc ch rieng. Viec buon ban ma tuy va vu kh ang n ro.

Cac Ki-to hu cung la muc tieu cua khung bo

Bat chap s ho tr t Phap, chnh phu a khong the kiem soat c tnh hnh. Gan mot trieu ngi a tr thanh ngi t nan tren chnh at nc cua ho - vien canh am am oi vi nhng ngi song mot trong nhng quoc gia ngheo nhat tren the gii. Cac Ki-to hu chiem khoang ba mi phan tram dan so va ho cung la muc tieu cua khung bo. Hang chuc ngan ngi a chay tron khoi cac khu vc ang b khung bo tan cong. Nhieu ngi a tm ni an nau trong giao phan Kaya.

Elizabeth Bamogo

Mot v du la Elizabeth Bamogo. Co be sinh nam 2007 va en Kaya vao thang 5 nam 2019. Elizabeth va cha me chay tron en ni an toan sau khi cac Ki-to hu lang Dablo b tan cong khung bo. Vao thang 5 nam ngoai, cac chien binh thanh chien i xe may, mang sung may en tan cong nha th Cong giao trong thanh le Chua Nhat. Cha Simeon, linh muc trong lang, a b giet cung vi nam ngi trong cong oan. Trc khi bo i va phong hoa nha th, nhng ke sat nhan a e doa ngi dan rang: "Hay theo ao Hoi. Neu khong, cac ngi se phai oi mat vi an t hnh khi chung ta quay tr lai."

Co be Elizabeth nhn lai nhng s kien nay trong ngay c rc le lan au. Em noi: "Chung con khong the lai nha cua mnh na. That khong the chu ng c. Chung con cam thay b e doa o moi ngay. Nhng ngi ang truy uoi chung con ho khong co long thng xot. Ho co the khong giet con cai, nhng ho se giet cha me cua chung con. Chung con se tr thanh tre mo coi." Sau nhng ieu kinh hoang ma co a chng kien tai lang cua mnh, Elizabeth cang biet n hn rang co a co the rc le lan au. "Hom nay la mot ngay ac biet oi vi con. Con cam n Chua v ieu nay. V hoan canh qua kho khan nen con khong con tin rang mnh se c lanh B tch na ". Trong khi day giao ly e chuan b Rc Le Lan au, em hoc biet rang Chua Giesu en vi em trong B Tch Thanh The. Em noi: "Toi tin vao ieu nay."

Etienne Sawadogo

Mot thieu nien khac la Etienne Sawadogo, cung rat biet n ve ngay c rc le lan au. Sinh nam 2006, cau be ln len tai mot ngoi lang nho gan Dablo, ni dien ra vu tan cong nha th. Ngay sau o, em cung cung cha me bo tron en Kaya. Em noi: "Con phai chay tron e co the song sot va co the en trng. Chung con a thay ho giet ngi tan nhan nh the nao. ieu o cung co the xay ra vi chung con. o la ly do tai sao chung con bo tron". Etienne le ra a lanh nhan B tch Thanh The hoi nam ngoai Dablo. Tuy nhien, tnh hnh an ninh bap benh a khien ieu nay tr nen bat kha thi - va bay gi cau be ang hanh phuc hn. Cau noi: "Con a lanh nhan Mnh va Mau Chua Kito. ieu nay a cung co niem tin cua con".

Bat chap moi viec, chung con hanh phuc v chung con hy vong ni Chua

Hai em va lanh nhan B tch Thanh The lan au va thng can ca c tin va tinh than lac quan. S hon loan at nc cua ho d kien se khong sm ket thuc va khong ai biet khi nao ho mi co the tr ve lang cua mnh. Ngc lai. Bo Ngoai giao Phap gan ay anh gia tnh hnh nc nay ngay cang nguy hiem hn va tuyen bo phan ln at nc la vung co nguy c cao. Cong dan Phap nen tranh i du lch en cac vung nay. Chung bao gom ca lang cua Elizabeth va Etienne cung nh Kaya ni ho ang tru an. Tuy nhien, t nhat vao ngay rc le lan au, Elizabeth van con hy vong. Co noi: "Trong hoan canh kho khan ma cha me con va con hien ang phai oi mat, con trong cay vao Chua Giesu. Con co niem tin vao Ngai ". Etienne cung cam thay nh vay. Cau noi: "Bat chap moi th, chung con hanh phuc v chung con hy vong ni Ngi, ang ma chung con cau nguyen moi ngay."

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page