Tha th va thng xot co the giup

tranh c chien tranh, au kho va o v

 

c Thanh Cha Phanxico: Tha th va thng xot co the giup tranh c chien tranh, au kho va o v.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 13-09-2020) - c Thanh Cha Phanxico nhan nh rang trong cuoc song, khong phai moi viec eu co the giai quyet bang cong ly; tnh yeu thng xot co the ngan chan c bao au thng, o v, chien tranh. Ngai mi goi cac tn hu hay co tnh yeu thng xot trong moi tng quan, t gia nh en cong oan, xa hoi va chnh tr.

Vao luc 12 gi tra Chua Nhat 13 thang 9 nam 2020, nh thng le, t ca so Dinh Tong toa, c Thanh Cha Phanxico a chu s buoi oc kinh Truyen Tin vi cac tn hu hien dien tai quang trng thanh Phe-ro.

c Thanh Cha bat au buoi oc kinh vi bai huan du ngan da tren oan Tin Mng Chua Nhat XXIV Thng nien, noi ve viec phai tha th luon luon.

M au bai huan du, c Thanh Cha phan tch khoang cach to ln gia hai mon n c noi en trong du ngon: Trong du ngon chung ta oc trong bai Tin Mng hom nay, du ngon ve v vua nhan t thng xot (x. Mt 18,21-35), hai lan chung ta gap thay li cau xin: "Tha Ngai, xin rong long hoan lai cho toi, toi se lo tra het" (cc.26.29). Lan au tien, li cau xin nay c thot len bi ngi ay t phai tra cho ong chu mi ngan nen bac, mot so bac khong lo, ngay nay co the la hang trieu hang trieu euro. Lan th hai, no c lap lai bi mot ay t khac cua cung ong chu o. Anh ta cung mac n, nhng khong n ong chu ma n ngi ay t ang mac mon n khong lo, va mon n cua anh ta vo cung t oi, co the ch bang mot tuan lng.

Chanh long thng

T o, c Thanh Cha giai thch du ngon: Trong tam cua du ngon la s tha n cua ong chu oi vi ngi ay t mac mon n khong lo. Thanh s nhan manh rang "ton chu cua ten ay t ay lien chanh long thng cho y ve va tha luon mon n." (c. 27). c Thanh Cha nhan manh: ng bao gi quen t chanh long thng, o la li cua chnh Chua Gie-su: "Chanh long thng xot", Chua Gie-su luon thng xot. Mot mon n khong lo, do o s an xa rat ln! Nhng ngay lap tc sau o, ngi ay t o a to ra khong thng xot oi vi ngi ban cua mnh, ngi ch n ong ta mot so tien nho. Ong khong lang nghe anh ta, mang nhiec anh va tong anh vao nguc cho en khi tra xong mon n nho o (x. c. 30). Ong chu biet c ieu o a tc gian, goi ngi ay t gian ac en va ket an ong (x. cc. 32-34): "Nhng toi a tha cho ong rat nhieu va ong khong the tha th cho ngi n t oi nay sao?"

Long thng xot thang vt cong ly

c Thanh Cha phan tch thai o cua hai chu n: Trong du ngon, chung ta thay co hai thai o khac nhau: thai o cua Thien Chua - c bieu trng bi v vua - Ngi tha th rat nhieu, bi v Thien Chua luon tha th - va thai o cua con ngi. Trong thai o cua Thien Chua, long thng xot thang vt cong ly, trong khi thai o cua con ngi ch gii han cong ly. c Thanh Cha nhan nh: Chua Gie-su mi goi chung ta can am m long ra vi sc manh cua tha th, bi v trong cuoc song, khong phai moi th eu c giai quyet bang cong ly. Chung ta biet ieu o. Can co tnh yeu thng xot, cung la nen tang trong cau Chua Gie-su tra li thanh Phe-ro trc du ngon: "Bay gi, ong Phe-ro en gan c Gie-su ma hoi rang: Tha Thay, neu anh em con c xuc pham en con, th con phai tha en may lan? Co phai bay lan khong?" (c. 21). Va Chua Gie-su tra li ong: "Thay khong bao la en bay lan, nhng la en bay mi lan bay." (c. 22). Trong ngon ng tng trng cua Thanh Kinh, ieu nay co ngha la chung ta c keu goi luon luon tha th!

Tha th va thng xot co the giup tranh chien tranh, au kho

Bao nhieu au kho, o v rach nat, chien tranh se co the tranh c, neu tha th va long thng xot la cach chung ta song! Ngay ca trong gia nh, bao nhieu gia nh chia ly v khong biet tha th cho nhau , bao nhieu anh ch em mang long thu ghet nhau. Can ap dung tnh yeu thng xot vao trong tat ca cac tng quan cua con ngi: gia v chong, gia cha me va con cai, trong cong oan cua chung ta, trong Giao hoi va ca trong xa hoi va trong chnh tr.

"Hay ngh en ieu sau het va thoi han thu"

c Thanh Cha chia se: Hom nay trong khi c hanh Thanh le, toi a dng lai, toi b anh ong bi mot cau trong sach Huan ca, noi the nay: "Ngi hay nh en ieu sau het va cham dt han thu". Mot cau that hay! Hay ngh en s chet! Hay ngh rang ban se nam trong quan tai va ban se mang theo thu han xuong o. Hay ngh ve ieu sau het va cham dt han thu! Cham dt thu ghet. Chung ta hay ngh en cau rat anh ong nay: "Hay ngh en ieu sau het va thoi han thu."

Khong de e tha th bi v trong luc bnh an ngi ta noi: "ung, ngi nay a gay cho toi u ieu nhng toi cung a gay nhieu ieu cho ho. Tha tha th e c tha th ". Nhng roi s oan han lai quay ve, nh con ruoi lam cho kho chu trong mua he, c en, c quay lai ... Tha th khong phai ch la chuyen trong choc lat, no la mot ieu lien tuc chong lai s gian ghet, s thu ghet c tr lai trong tam tr. Hay ngh en ieu sau het, ng thu ghet na.

Neu chung ta khong tha th va yeu thng th ca chung ta cung khong c th tha va thng yeu

Du ngon hom nay giup chung ta hieu tron ven y ngha cua cau chung ta oc trong kinh Lay Cha: "Xin tha n chung con nh chung con cung tha ke co n chung con" (Mt 6,12). Nhng li nay cha ng mot chan ly tuyet oi. Chung ta khong the mong i n tha th cua Thien Chua neu chung ta khong tha th cho ngi lan can. o la mot ieu kien: hay ngh ve ieu sau het, hay ngh ve n tha th cua Thien Chua e thoi thu han, vat bo gian hn. Neu chung ta khong co gang tha th va yeu thng th ca chung ta cung khong c tha th va yeu thng.

Cuoi cung, c Thanh Cha mi goi hay pho thac cho li chuyen cau t mau cua Me Thien Chua: xin Me giup chung ta y thc mnh la nhng ngi mac n Thien Chua va giup chung ta luon nh ieu nay, e chung ta m rong tam hon ra vi long thng xot va thien hao.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page