c Thanh cha tiep 300 tham d vien

Hoi ngh quoc te phu khoa ung th

 

c Thanh cha tiep 300 tham d vien Hoi ngh quoc te phu khoa ung th.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-09-2020) - Sang ngay 11 thang 9 nam 2020, c Thanh cha Phanxico a tiep kien 300 tham d vien Hoi ngh the gii ve Phu khoa ung th va ngai co vo quan tam nhieu hn en chieu kch tinh than, long tn thac va tnh lien i trong viec cha tr cho cac benh nhan.

Hoi ngh do Hoi quoc te ve Phu khoa ung th to chc, va cung co s tham d cua ai dien nhieu hiep hoi khac, ac biet hoi cac cu benh nhan, giup chia se va nang nhau.

Ngo li trong buoi tiep kien, c Thanh cha khang nh rang trong nhng tnh canh benh tat, co anh hng ln tren cuoc song cua phu n, ieu khong the thieu c, o la co mot s cham soc cho moi benh nhan vi s nhay cam ln va ton trong hoan canh cua ho ve tam ly, ve tng quan va tinh than. Nhng chieu kch nay cung can c khuyen khch e co mot s cha tr toan dien, ke ca trong nhng trng hp ch cha tr chong au cho benh nhan.

c Thanh cha nhan xet rang: "trong vien tng ay, ieu rat hu ch la co s can d cua nhng ngi co kha nang chia se hanh trnh cha tr, giup cac benh nhan tin tng, hy vong va yeu thng. Tat ca chung ta biet rang song nhng tng quan tot cung giup va nang cac benh nhan suot trong tien trnh cha tr, khi day va gia tang niem hy vong cua ho".

Cung trong chieu hng nay, c Thanh cha canh giac chong lai xu hng e cho chieu kch nhan ban tuy thuoc thien ch cua moi bac s tr lieu, thay v coi chieu kch nay nh thanh phan cua cong viec cha tr do cac c cau y te cung cap. Ngai nhan manh rang: "Khong c e cho yeu to kinh te i vao the gii sc khoe, en o gay thiet hai cho cac yeu to thiet yeu nh tng quan vi cac benh nhan. Theo ngha nay, that la ang ca ngi nhieu to chc phi li nhuan at cac benh nhan trung tam, nang nhng oi hoi va nhu cau hp phap cua ho, danh tieng noi cho nhng ngi, v tnh trang yeu kem ve ban than, kinh te va xa hoi, khong co the lam cho tieng noi cua ho c lang nghe".

(Rei 11-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page