c Thanh Cha tiep cac Cong oan "Laudato S"

 

c Thanh Cha tiep cac Cong oan "Laudato S".

Ngoc Yen

Vatican (Vatican News 12-09-2020) - Sang th Bay 12 thang 9 nam 2020, c Thanh Cha tiep phai oan cac "Cong oan Laudato S", mot phong trao nay sinh t y tng cua c cha Domenico Pompili, Giam muc Rieti va ong Carlo Petrini, chu tch cua Slow Food. Len tieng trong dp nay, c Thanh Cha a ca ngi nhng sang kien cua cac Cong oan. o la nhng sang kien tap trung vao he sinh thai toan dien c e ngh t Thong iep Laudato S.

Sau khi giai thch tai sao chung ta phai quan tam en he sinh thai toan dien, c Thanh Cha chia se vi cac tham d vien hai t chnh khi noi ve sinh thai hoc toan dien: chiem ngam va long trac an.

Trc het chiem ngam. c Thanh Cha noi: "Ngay nay, thien nhien bao quanh chung ta khong con c chiem ngng, nhng b 'ngau nghien'. Chung ta tr thanh nhng ngi 'pham an', b le thuoc vao li nhuan va ket qua tc thi bang moi gia. Nhn vao thc te chung ta thay ro ieu nay: cac hoat ong nhanh hn, mat tap trung, hi ht. Chung ta b benh tieu thu, chung ta quan tam en met moi vi cac 'ng dung' mi nhat, nhng khong biet ten nhng ngi hang xom, cang khong biet phan biet cay nay vi cay kia xung quanh chung ta. Va vi loi song nay, ieu lam cho tnh trang nghiem trong hn o la chung ta quen mat coi nguon, khong con biet n oi vi nhng g chung ta a lanh nhan".

Theo c Thanh Cha e khong quen, chung ta phai tr lai chiem ngam; e khong b phan tam bi mot ngan th vo ch, can tm lai s tnh lang; e tam hon khong b benh, can phai dng lai. ieu nay khong de. V du, chung ta can phai giai thoat mnh khoi s giam cam cua chiec ien thoai, e nhn vao oi mat cua nhng ngi xung quanh va thu tao a c ban tang cho chung ta.

T th hai la long trac an. Theo c Thanh Cha ay la hoa trai cua s chiem ngam. Va mot ngi co long trac an la ngi co cai nhn cua Thien Chua, vt len tren nhng ly thuyet, e nhn thay ni ngi khac la nhng anh ch em can phai tran trong. Tat ca eu la anh ch em cua mot gia nh duy nhat, song trong cung mot ngoi nha. Di anh mat cua Chua, chung ta khong bao gi la nhng ngi xa la. Long trac an cua Thien Chua trai ngc vi s th cua chung ta.

c Thanh Cha noi tiep: "Long trac an cua chung ta la vacxin tot nhat chong lai ai dch cua s th . 'ieu o khong lien quan en toi'. ay la cau noi cua s th . Trai lai, nhng ngi co long trac an i t 'Toi khong quan tam en ban' en 'Ban quan trong oi vi toi'. Nhng long trac an khong phai la mot cam giac tot, long trac an phai tao ra mot lien ket mi vi ngi khac, nh ngi Samaritano nhan hau, ong long trac an, cham soc ngi bat hanh khong he quen biet (Lc 10,33-34).

The gii can long bac ai sang tao va hieu qua nay, the gii can nhng ngi khong ng trc man hnh e bnh luan, nhng dan than e xoa bo s xuong cap va khoi phuc nhan pham. Co long trac an la mot s la chon: o la la chon khong co ke thu va ni moi ngi eu nhn thay ngi than can cua toi.

c Thanh Cha giai thch them: ieu nay khong co ngha la tr nen mem yeu va t bo au tranh. Nhng ai co long trac an bc vao cuoc chien au kho khan hang ngay chong lai s lang ph va vt bo. That au long khi ngh en viec co bao nhieu ngi b loai bo khong thng tiec: ngi gia, tre em, cong nhan, ngi khuyet tat... Va nhng th lang ph gay tai tieng. FAO a ghi nhan, trong mot nam cac nc cong nghiep phat trien, hn mot ty tan thc pham b vt bo. Chung ta hay giup nhau chong lang ph va vt bo, chung ta yeu cau nhng la chon chnh tr ket hp gia tien bo va cong bang, phat trien va ben vng cho tat ca moi ngi, e khong ai b tc oat at ai ma ho ang song, khong kh tot ma ho th, nguon nc ma ho co quyen uong va thc pham co quyen an.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page