c Thanh Cha nhan manh

chieu kch con ngi trong viec cham soc benh nhan

 

c Thanh Cha nhan manh chieu kch con ngi trong viec cham soc benh nhan.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 11-09-2020) - Trong buoi gap g cac tham d vien Hoi ngh Quoc te ve ung th phu khoa vao sang ngay 11 thang 9 nam 2020, c Thanh Cha khuyen khch tnh lien i gia benh nhan va nhan vien y te, va ngai cung nhac nh can chu trong en kha canh con ngi trong cha tr, ch khong ch e y en benh tat.

Trong bai noi chuyen, c Thanh Cha anh gia cao gia tr cua moi day lien i gia cac benh nhan b mac cac can benh tram trong khac nhau, than nhan cua ho va cac nhan vien y te. Ngai noi: "ieu nay cang tr nen quan trong hn khi no lien quan en nhng can benh co the lam suy giam hoac lay i kha nang sinh san va kha nang lam me."

Ngai nhac nh: "Trong nhng tnh huong anh hng rat ln en cuoc song cua ngi phu n, s nhay cam va ton trong sau sac oi vi hanh phuc cua moi benh nhan - tam ly, tng quan, tinh than - phai lien tuc c the hien."

S cha tr toan dien

Do o, c Thanh Cha khuyen khch xem xet cac kha canh cua viec cham soc toan dien, ngay ca trong trng hp ieu tr ve c ban la giam nhe. Ngai noi en vai tro cua nhng ngi co kha nang chia se hanh trnh cha benh qua viecmang lai niem tin, hy vong va tnh yeu thng cho benh nhan. Ngai noi: "Tat ca chung ta eu biet - va ieu o cung a c chng minh - co cac moi quan he tot se giup va ho tr ngi benh trong suot qua trnh cha tr, nhen nhom hoac gia tang hy vong ho. Chnh s gan gui cua tnh yeu, chnh xac, a m ra canh ca hy vong. Va cung e cha benh."

Phai luon danh u tien cho con ngi

c Thanh Cha neu len mot thc te ang buon la chieu kch con ngi trong viec cha tr benh thng ch phu thuoc vao long tot cua ca nhan ngi thay thuoc ch khong phai la mot phan toan dien trong viec phuc vu cua cac c s y te.Ngai khuyen nhu ng e cho quan tam tai chnh thong tr lnh vc sc khoe en o bo quen cac chieu kch thiet yeu nh xay dng cac tng quan vi benh nhan. Tai lc can thiet cho viec nghien cu nhng can quan bnh gia cac ket qua co the at c. Tuy nhien, "u tien phai luon danh cho con ngi", ca cac benh nhan va cac nhan vien y te, e ho co the thc hien cong viec cua mnh trong nhng ieu kien tot.

Tin tng va gan gui

Cuoi cung c Thanh Cha noi rang cac benh nhan nhac chung ta ve s mong don mau qua cua cuoc song, rang chung ta can ngi khac, rang cai chet la mot phan cua cuoc song. Va ngai nhan nh: "Benh tat nhac nh chung ta ve thai o quyet nh oi vi moi con ngi, o la, chung ta can phai pho thac chnh mnh: cho ngi khac, nhng ngi la anh ch em cua chung ta, va cho ang Khac la Cha cua chung ta tren tri. No cung nhac nh chung ta ve tam quan trong cua s gan gui, ve nhu cau tr thanh ngi lan can cua nhau, nh Chua Giesu a day trong du ngon Ngi Samaria nhan hau." (CSR _6531_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page