Tuan le hoa bnh tai Colombia

 

Tuan le hoa bnh tai Colombia.

G. Tran c Anh, O.P.

Cali (RVA News 10-09-2020) - Trong nhng ngay nay, t ngay 6 en 13 thang 9 nam 2020, giao tnh Cali, gom nam giao phan, ben Colombia ang c hanh Tuan le hoa bnh lan th 33, e co vo thc thi ch thc hoa c a c ky ket cach ay bon nam gia chnh phu va phien quan tai nc nay.

Trong thong cao, cac giam muc giao tnh Cali khang nh rang: "Hoa bnh la mot cong ch va la mot gia san, ma tat ca moi ngi dan Colombia can dan than xay dng. Chung toi keu goi tat ca nhng tac nhan trong cuoc xung ot hay t bo kh gii va cung vi chnh quyen, hay thay oi lch s chet choc va tan pha hien nay, bang cach khi s mot cuoc oi thoai e cu van hiep nh hoa bnh a ky ket tai La Habana, thu o Cuba nam 2016".

Hiep nh c ky gia chnh phu Colombia va lc lng vo trang cach mang Colombia, goi tat la FARC, sau ba nam thng thuyet khan trng va sau 52 nam noi chien lam cho hn 200,000 ngi chet, 45,000 ngi mat tch va bay trieu ngi tan c noi a. Rat tiec la co mot nhom thuoc lc lng FARC khong tuan theo hiep nh va ngoai ra, co nhom phien quan "Quan oi giai phong quoc gia", goi tat la ELN, cha at ti hiep nh vi chnh phu.

Trong thong cao, cac giam muc Colombia nhan nh rang van con nhng vu vi pham cac quyen con ngi va can phai tuyen bo s bnh ang pham gia cua moi ngi, khong ky th. Ngoai ra, co tnh trang nhng ngi Colombia, goc Phi chau va nhieu ngi tre b sat hai mien que, trong cac nha tu va thanh pho tai nc nay. "Tieng keu goi ton trong s song, cham soc va bao ve gii tre Colombia can phai c lang nghe va tien en mot hiep c tap the gia Giao hoi, xa hoi, quoc gia, mang lai cho tat ca moi ngi c hoi c tham gia vao viec xay dng mot at nc quan bnh va bao gom hn".

e cap en ai dch Covid-19, cac giam muc Colombia keu goi oan ket gia moi thanh phan trong nc e chong lai virus va bao ve s song, pham gia con ngi, ong thi cac v cung cau mong ai dch co the tr thanh c hoi cham soc cho ban than, gia nh, tha nhan, e moi ngi thc s hoc cach song chung trong tnh lien i. ong thi, giao tnh Cali cung cam n cac nhan vien y te, cac to chc va c quan truyen thong a gop phan ng au va x ly tnh trang cap thiet v coronavirus.

(Vatican News 7-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page