Thang tien cong ch

la ngha vu va s mang cua Kito hu

 

c Thanh cha: Thang tien cong ch la ngha vu va s mang cua Kito hu.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-09-2020) - Sang th T, ngay 9 thang 9 nam 2020, c Thanh cha Phanxico a tiep kien chung hn 500 tn hu hanh hng t cac nc, tu tap tai san thanh Damaso, noi thanh Vatican. ay la a iem c chon lam ni gap g gia c Thanh cha va cac tn hu trong thang Chn nam 2020.

T trc 7 gi sang, a co nhng nhom tn hu xep hang e tien qua tram kiem soat an ninh, vi cac may phat hien kim loai. Khu vc nay thuoc lanh tho Vatican, nhng theo thoa thuan, cong viec tai khu vc nay c phan bo canh sat Italia, canh Vatican am trach. Cac tn hu i qua tram nay, e tien vao Ca ong, trc khi leo cac bac thang tien len san thanh Damaso.

Tai san nay co chia thanh khu va co xep ghe ngoi cho cac tham d vien. Nhng ai en sau, th ng hai ben. V ai dch van con, nen cac tn hu eu mang khau trang va gi s gian cach xa hoi. Ni hang au, c danh cho cac oi tan hon va vai ngi khuyet tat. Trc o, cung co mot so giam muc tham d.

c Thanh cha ti san thanh Damaso, luc 9 gi 15 va i bo theo hanh lang gia, t di len le ai. Doc ng, c Thanh cha danh 30 phut e tham hoi va noi chuyen vi cac tn hu ng hai ben. Nhieu ngi xin ngai lam phep, cung co ngi tang banh ngot cho c Thanh cha. Ngai khong mang khau trang va cung khong bat tay, tranh ung cham en tay cac tn hu e phong nga coronavirus lan lay.

Ton vinh Li Chua

Len en le ai n s, c Thanh cha nhac nh cac tn hu hay ngoi vao ghe han hoi, ng ng tum vao mot cho, e tranh lan lay. Roi ngai lam dau thanh gia e m au buoi tiep kien.

Trc tien la phan lang nghe Li Chua, vi bai oc ngan bang tam th tieng, trch t sach Tin mng theo thanh Mattheu, oan 15 (32-37), ke lai phep la Chua hoa banh ra nhieu e nuoi am ong dan chung, i theo e nghe Ngai giang. oan Tin mng bat au bang cau: Chua Giesu goi cac mon e lai vi Ngai va noi: "Thay cam thay thng dan chung. a ba ngay roi ho vi Thay ma khong co g e an. Thay khong muon giai tan ho bung oi, v e rang ho se b xu doc ng" ... Va tiep en, Chua lam phep la bien bay chiec banh va vai con ca nho e nuoi am ong, va tat ca eu an no.

Huan du cua c Thanh cha

Trong phan huan giao tiep o, c Thanh cha tiep tuc loat bai ve viec cha lanh the gii sau ai dch, va bai th sau ngai trnh bay co e tai la: "Tnh lien i va cong ch".

Tham trang v ai dch

M au bai huan du, c Thanh cha noi:

Anh ch em than men, chao anh ch em!

"Cuoc khung hoang chung ta ang trai qua v ai dch giang xuong tat ca moi ngi; chung ta co the ra khoi o tot ep hn, neu tat ca chung ta cung nhau tm kiem cong ch. ang tiec la chung ta chng kien nhng li loc phe phai ang troi len. V du, co ngi muon chiem hu nhng giai phap kha the, nh trong trng hp cac vac-xin hay thuoc chung nga. Mot so ngi li dung tnh trang nay e xach ong chia re; e tm kiem nhng li loc kinh te hoac chnh tr, gay ra hoac gia tang xung ot. Mot so khac chang quan tam g en nhng au kho cua ngi khac, ho i qua ben kia ng va tiep tuc hanh trnh (xc.. Lc 10, 30-32). Ho la nhng ngi sung knh quan Phongxio Philato, nhng ngi ra tay.

Cau tra li tnh thng Kito cho ai dch

Cau tra li Kito cho ai dch va nhng khung hoang tiep theo o ve mat xa hoi, kinh te da tren tnh thng, trc tien la tnh thng cua Thien Chua, ang luon i trc chung ta (xc. 1 Ga 4,19). Chua yeu thng chung ta vo ieu kien, va khi chung ta on nhan tnh yeu ay cua Chua, th chung ta co the ap lai mot cach tng t. Toi khong ch yeu thng nhng ngi yeu men toi: gia nh toi, ban hu, nhom cua toi, nhng ca nhng ngi khong thng toi, khong biet toi, nhng ngi xa la, va ca nhng ngi lam cho toi au kho hoac toi coi la ke thu (xc. Mt 5,44). ieu chac chan la yeu thng tat ca moi ngi, ca nhng ke thu, o la ieu kho khan - toi goi o la mot nghe thuat! Nhng mot nghe thuat, ta co the hoc va cai tien. Tnh thng chan thc, lam cho chung ta phong phu va t do, luon lan toa va bao gom. Tnh thng ay cham soc, cha lanh va lam ieu tot.

Tnh thng bao quat

"V the, tnh thng khong ch gii han vao nhng tng quan gia hai hoac ba ngi, hoac ni cac ban hu hay gia nh. No bao gom nhng tng quan dan s va chnh tr (xc. SGLCG - CCC- 1907-1912), bao gom ca tng quan vi thien nhien (Laudato s, 231). V chung ta la nhng hu the xa hoi va chnh tr, nen mot trong nhng bieu hien cao qu nhat cua tnh thng chnh la bieu hien xa hoi va chnh tr, co ac tnh quyet nh oi vi s phat trien nhan ban va e ng au vi moi th khung hoang (ibid. 231). Chung ta biet rang tnh thng lam cho gia nh va tnh ban c phong phu; nhng cung nen nh rang no cung lam cho cac tng quan xa hoi, van hoa, kinh te va chnh tr c phong phu, giup chung ta xay dng "mot nen van minh tnh thng", nh thanh Phaolo VI thng noi,[1] va theo vet o, thanh Gioan Phaolo II cung day. Neu khong co s soi sang ay, th th van hoa ch ky, dng dng, gat bo se troi vt, ngha la gat bo nhng g mnh khong thch, nhng g co ve vo ch trong xa hoi. Va roi khi i vao ay, co mot oi v chong noi vi toi: "Xin cha cau nguyen cho chung con, v chung con co mot a con khuyet tat. Toi hoi: chau bao nhieu tuoi? Tha nhieu tuoi lam. Vay anh ch lam g? Tha chung con ong hanh vi chau, chung con giup chau". Tron cuoc song lam cha me cho a con b khuyet tat ay. o la tnh thng. Va nhng oi thu chnh tr, dng nh cung la nhng ngi khuyet tat chnh tr, xa hoi... Phan chung ta, chung ta phai yeu men ho, phai oi thoai, xay dng nen van minh tnh thng. Nhng thc te, chung ta thay chien tranh, chia re, ghen tuong, ca chien tranh trong gia nh...

Cong ch la thien ch ch thc

"Coronavirus cho chung ta thay rang thien ch ch thc cho moi ngi la cong ch, va ngc lai, cong ch la mot ieu thien ch cho ca nhan (xc. CCC 1905-1906). Sc khoe, khong nhng la ca nhan, nhng cung la mot thien ch cong cong. Mot xa hoi lanh manh la xa hoi cham soc en sc khoe cua tat ca moi ngi.

Tnh thng vo gii han chong virus khong bien gii

"Mot th virus khong biet hang rao, bien cng hoac nhng phan biet van hoa va chnh tr, phai chong lai no bang mot tnh thng khong hang rao, bien cng hoac phan biet. Tnh thng nay co the sinh ra nhng c cau xa hoi khuyen khch chung ta chia se thay v canh tranh, giup chung ta bao gom nhng ngi de b ton thng nhat va khong gat bo ho, va giup chung ta bieu hien ieu tot ep nhat cua nhan tnh chung ta, ch khong phai ieu te hai nhat. Thc vay, khi chung ta yeu thng va tao nen s sang tao, tn thac va lien i, th t o nay sinh nhng sang kien cu the e phuc vu cong ch.[2] Va ieu nay cung co gia tr tren bnh dien cong oan ln nho, cung nh tren bnh dien quoc te.

Tranh cac giai phap ch ky

c Thanh cha canh giac rang: "Trai lai, neu cac giai phap cho ai dch mang tnh chat ch ky, hoac cua ca nhan, x nghiep hay quoc gia, th co the chung ta se ra khoi coronavirus, nhng chac chan la khong thoat khoi cuoc khung hoang nhan ao va xa hoi, ma virus a lam noi bat va tang cng. V the, can chu y ng xay dng tren cat (xc. Mt 7,21-27)! e xay dng mot xa hoi lanh manh, bao gom, cong chnh va hoa bnh, chung ta phai xay tren a tang cua cong ch.[3] Va o la ngha vu cua tat ca moi ngi, ch khong phai cua vai chuyen gia. Thanh Toma Aquino a noi rang thang tien cong ch la mot ngha vu cong bang cua moi cong dan. Va oi vi cac tn hu Kito, o cung la mot s mang. Nh thanh Ignatio Loyola a day, qui hng nhng co gang hang ngay cua chung ta ve cong ch, o la cach thc on nhan va pho bien vinh quang Thien Chua.

Co vo nen chnh tr tot

"ang tiec la chnh tr thng khong co tieng tot, va chung ta biet tai sao. Nhng khong c cam chu cai nhn tieu cc ay, trai lai, can phan ng bang cach chng to qua cac s viec, cho thay co the va can phai co mot nen chnh tr tot,[4] nen chnh tr at con ngi va cong ch trung tam. o la ieu co the co c, tuy theo mc o moi cong dan, va ac biet nhng ngi co trach vu xa hoi va chnh tr, at hanh ong cua mnh tren can ban cac nguyen tac luan ly ao c, e cho tnh thng xa hoi va chnh tr hng dan hoat ong ay. Cac tn hu Kito, ac biet cac tn hu giao dan, c keu goi lam chng tot ep ve ieu o va ho co the lam c nh c bac ai, vun trong chieu kch xa hoi cua nhan c ay."

Va c Thanh cha ket luan rang: "V the, ay la luc lam tang trng tnh yeu xa hoi cua chung ta, tat ca eu gop phan, t nhng be nho cua chung ta. Cong ch oi phai co s tham gia cua tat ca moi ngi. Neu moi ngi ong gop phan cua mnh, va neu khong ai b bo ra ngoai, th chung ta co the tai tao nhng tng quan tot ep tren bnh dien cong oan, quoc gia, quoc te va ca trong s hoa hp vi moi trng (C LS 236). Nh the trong cac c ch cua chung ta, ca nhng c ch khiem ha nhat, co mot cai g t hnh anh cua Thien Chua ma chung ta mang trong mnh, c tr nen hu hnh, v Thien Chua la Ba Ngoi Tnh Thng. Vi n Chua giup, chung ta co the cha lanh the gii bang cach tat ca cung nhau lam viec cho cong ch."

Chao tham cac tn hu

Sau bai giao ly bang tieng Y tren ay, tam linh muc lan lt tom tat bai huan giao va nhng li chao tham cua c Thanh cha qua cac sinh ng khac nhau: Phap, Anh, c, Tay Ban Nha, Bo ao Nha, Arap, Ba Lan.

c Thanh cha a a ra li keu goi cau nguyen cho cac hoc sinh c quyen hng giao duc trong an ninh, chong lai cac vu tan cong va khung bo tai cac trng hoc.

Cac bai tom tat trong cac ngon ng khac thng ch thu ngan bai giao ly cua c Thanh cha va li chao van tat cua ngai, trong khi o, qua bai ngo li vi cac tn hu Ba Lan, c Thanh cha co nhac en mot vai sinh hoat cua Giao hoi tai nc nay. Ngai noi: "Toi than ai chao tham tat ca moi ngi Ba Lan. Hom qua, chung ta a mng le Sinh nhat c Me, Ba Lan cung c goi la "Le c Me hat giong". Khi xin lam phep cac hat giong e gieo trong nam nay, anh ch em a cau nguyen e tat ca moi ngi, noi gng Me Maria, lam cho hat giong sinh san gap tram lan. Me a ban cho the gii hoa trai vo gia la Chua Giesu, ang Cu o chung ta. Ca chung ta cung c Thien Chua keu goi mang lai hoa trai, qua nhng cong viec lanh. Ngi khen Chua Kito."

Sau cung, bang tieng Y c Thanh cha noi: "Toi than ai chao tham tat ca anh ch em noi tieng Y va cau mong cuoc gap g va cuoc vieng tham mo cac thanh Tong o cung co c tin cua anh ch em e lam chng ta Kito ngay cang quang ai cua mnh va tr thanh mot dau ch an ui va hy vong cho tha nhan.

Toi ac biet ngh en nhng ngi gia, ngi tre, cac benh nhan va cac oi v chong mi ci. Hom qua, chung ta a c hanh le Sinh nhat c Me Maria. c g tam gng va s chuyen cau hien mau cua Me luon soi sang va ong hanh vi anh ch em trong cuoc song."

- - - - - - - -

[1] S iep Ngay Hoa Bnh The gii 1-1-1977, AAS 68 [1976], 709.

[2] Xc. S. Gioan Phaolo II, Thong iep Sollicitudo rei socialis, 38.

[3] ibid. 10.

[4] Xc. S iep Ngay Hoa Bnh the gii, 1-1-2019 (8/12/2018).

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page