Cac vu tan cong cac nha th Phap

gia tang tr lai sau thi gian cach ly

 

Cac vu tan cong cac nha th Phap gia tang tr lai sau thi gian cach ly.

Hong Thuy

Paris (Vatican News 10-09-2020) - Theo nhom Protege ton eglise - Bao ve nha th cua ban, mot to chc do gii tre Cong giao lanh ao, cac cuoc tan cong vao cac nha th Phap gia tang tr lai mc "bnh thng" sau thi gian cach ly toan quoc.

Ngay 6 thang 9 nam 2020, nhom nay noi vi hang tin CNA: "Ro rang la ai dch a lam giam cac cuoc tan cong chong lai cac nha th, t nhat la trong thi gian b cach ly."

Xu hng tan cong ang tr lai mc o bnh thng

Nhom lu y rang cac cuoc tan cong a tiep tuc quy mo nho hn, mac du cac cong dan ch c phep ri khoi nha cua ho v mot so ly do nhat nh, bao gom viec tap the duc va mua sam. To chc cho biet: "Nhng s tam lang nay ch la tam thi. Chung toi tiec la xu hng khong tot nay ang tr lai mc o bnh thng."

Nhom cung nhan manh en am chay nha th chnh toa Nantes vao ngay 18 thang 7 nam 2020, sau khi nha th c Ba Paris b chay vao thang 4 nam 2019, va noi: "Hai nha th chnh toa chay trong hai nam: ieu nay bat au bat nc Phap tra gia at."

T nam 2017, to chc quan sat viec bai Ki-to hu a ghi nhan cac vu chong Ki-to giao Phap tng thang tren cac ban o tng tac. Trong thang 8 nam 2020 co 11 s co, bao gom 6 hanh vi pha hoai va 5 vu trom trong khi trong thang 8 nam 2019 ch co 9 vu quay ong.

Nhom "Bao ve nha th cua ban"

Nhom "Bao ve nha th cua ban" c hai ngi ban thanh lap vao nam 2019 e oi pho vi lan song cac vu xuc pham cac nha th tren khap nc Phap. Bo noi vu Phap ghi nhan 996 vu chong Cong giao vao nam 2019, trung bnh 3 vu mot ngay.

Cac thanh vien cua nhom to chc cac buoi canh thc on hoa ben ngoai cac nha th e ngan chan nhng ke co the tan cong. Cac thanh vien cua nhom la nhng ngi tre, theo nhom, ieu nay co ngha la "ngi tre a hieu rang ho co the thay oi moi th, rang ho cam thay sc nang thc s trc nhng tac hai ang gay ra oi vi di san ma cha me va ong ba chung ta a biet." Nhom cung c nhng ngi ln tuoi ung ho bang li cau nguyen, ong gop va thong tin.

T khi c thanh lap, nhom a lan rong khap nc Phap. e tranh tr thanh nan nhan khi to cao hien tng bai Ki-to giao tai Phap, cac thanh vien thng khong tiet lo danh tnh cung nh hnh anh cua ho. (CNA 08/09/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page