Phan ng cua c giam muc Assisi

ve viec c Thanh cha tr lai Assisi

 

Phan ng cua c giam muc Assisi ve viec c Thanh cha tr lai Assisi.

G. Tran c Anh, O.P.

Assisi (RVA News 08-09-2020) - c Tong giam muc Domenico Sorrentino, giam muc giao phan Assisi, chao mng viec c Thanh cha Phanxico se en Assisi, e ky va cong bo thong iep mi ve tnh huynh e, va noi rang: "c ch nay se mang lai cho chung ta can am mi va sc manh e tai khi hanh nhan danh tnh huynh e lien ket tat ca chung ta."

c Thanh cha Phanxico se en Assisi, cach Roma khoang 200 cay so ve hng Bac, vao chieu th Bay, ngay 3 thang 10 nam 2020, ap le knh thanh Phanxico, e ky va cong bo thong iep th ba cua ngai, vi ta e: "Tat ca la anh ch em", ve tnh huynh e va tnh than hu xa hoi.

c Thanh cha se c hanh thanh le luc ba gi chieu canh mo thanh Phanxico, tang ham cua Vng cung thanh ng dang knh thanh nhan va cuoi le, c Thanh cha se ky thong iep. V ai dch van con nen c Thanh cha muon cuoc vieng tham cua ngai co tnh cach rieng va khong co s tham d cua cac tn hu. Sau buoi le, c Thanh cha se tr ve Vatican.

c Tong giam muc Sorrentino noi rang: "c Thanh cha en Assisi e gi mot s iep cho the gii, s iep nay tm c nguon hng va an ui ni v thanh cua Assisi. o la mot s iep huynh e. Khi hoan toan tr ve cung Chua Kito, thanh Phanxico a kham pha Cha tren tri. Khi ci bo ao, thanh nhan noi rang: "Cha toi khong con la Pietro di Barnardone na, nhng la Cha chung ta tren tri". Cha duy nhat tren tri la nguon mach tnh huynh e duy nhat gia tat ca moi ngi, hay ung hn, trong linh ao cua thanh Phanxico, linh ao ve "tnh huynh e vu tru", lien ket mot cach nao o tat ca cac thu tao vi nhau: anh mat tri, ch mat trang, em nc, em gai at Me chung ta".

c Tong giam muc Sorrentino noi them rang: "Trong khi the gii au kho v ai dch, gay kho khan cho bao nhieu dan toc va lam cho chung ta tr nen anh ch em vi nhau trong au kho, chung ta khong the khong cam thay nhu cau ac biet tr nen anh ch em vi nhau trong tnh thng. Chung ta se khong the c cu thoat neu khong cung nhau".

c giam muc giao phan Assisi cung thong bao: nh moi nam, ai le thanh Phanxico se bat au vi Kinh Chieu 3 thang 10 nam 2020, tai nha th c Me cac thien than cua dong Phanxico, on tiep chnh quyen va cac tn hu mien Marche e mng knh thanh Phanxico bon mang cua Italia. Va c Tong giam muc Sorrentino ket luan rang: "C ch cua c Thanh cha Phanxico en Assisi cung mang lai can am mi va sc manh e tai khi hanh, nhan danh tnh huynh e lien ket tat ca chung ta vi nhau. Chung con cam n c Thanh cha Phanxico".

(Sir 5-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page