c Thanh Cha tiep nhom van ong vien

tham gia sang kien lien i "We Run Together"

 

c Thanh Cha tiep nhom van ong vien tham gia sang kien lien i "We Run Together".

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 7-09-2020) - Tra ngay 5 thang 9 nam 2020 c Thanh Cha Phanxico a tiep mot nhom van ong vien tham gia sang kien "We Run Together" - Chung ta cung chay - va cam n ho a giup thuc ay mot mo hnh the thao xay dng nhng cau noi va cha lanh cac vet thng.

"We Run Together" la mot sang kien gay quy trc tuyen c trien khai vao ngay 8 thang 6 nam 2020 e giup ho tr tai chnh cho hai benh vien pha bac nc Y Gioan XXIII Bergamo va benh vien a khoa Brescia, nhng benh vien cha tr cho benh nhan Covid-19.

c thanh lap bi Hiep hoi The thao Vatican, s kien "We Run Together" c to chc vi s cong tac cua Hoi ong Giao hoang ve Van hoa, "Ngon la vang" cua Canh sat Tai chnh Y va Lien oan ien kinh Hang nhe Y (FIDAL) cua Vung Lazio. S kien nay a ket thuc vao ngay 6 thang 8

Cam n cac nhan vien benh vien

Trc o, cuoc tiep kien a c d nh vao ngay 21 thang 5 nam 2020 nhng a b huy bo v ai dch Covid-19. M au bai noi chuyen, c Thanh Cha cam n cac nhan vien ai dien cho hai benh vien c nhan giup t sang kien bac ai. Ngai noi: "Khi chao anh ch em, toi chao cac ong nghiep cua anh ch em Y va khap the gii ang lam viec va hy sinh e tr giup benh nhan. Xin Chua tra cong cho s cong hien cua anh ch em."

Chng ta cua mot loai hnh the thao hoa nhap va huynh e

c Thanh Cha cung cam n cac van ong vien khap hoan cau a ong gop cac vat dung the thao e ban au gia. Ngai anh gia rang sang kien "We Run Together" tao c hoi cho cac nha vo ch the thao va cac nha vo ch khuyet tat khac gap g nhau tren cung mot bnh dien cua nhan pham. Theo c Thanh Cha, s iep hung hon nhat ma buoi gay quy a ra la chng ta cua no oi vi mot loai hnh the thao hoa nhap, huynh e va co the cha lanh vet thng, xay nhng nhp cau va tnh ban.

Ket thuc li chao, c Thanh Cha khuyen khch hoi The thao Vatican quang ba mo hnh the thao nay. (CSR_6403_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page