Kinh te hoc khong nen "hy sinh pham gia con ngi

cho cac ngau tng tai chnh"

 

c Thanh Cha Phanxico: Kinh te hoc khong nen "hy sinh pham gia con ngi cho cac ngau tng tai chnh".

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 5-09-2020) - c Thanh Cha Phanxico a gi mot s iep cho cac tham d vien Dien an European House-Ambrosetti, noi vi ho rang kinh te hoc phai tr thanh "bieu hien cua mot s quan tam va lo lang khong loai tr nhng tm cach bao gom, khong lam giam gia tr ma tm cach nang cao va mang lai s song."

Dien an European House-Ambrosetti la s kien thng nien quy tu cac nguyen thu quoc gia va chnh phu, ai dien cac to chc va lanh ao doanh nghiep chau Au e thao luan ve cac van e co tam quan trong ln oi vi nen kinh te va xa hoi. Dien an lan th 46 nay dien ra mien Bac nc Y t ngay 4-5 thang 9, co chu e la "Tr thong minh tren the gii", Chau Au va Y.

Trong s iep gi en cac tham d vien, c Thanh Cha lu y rang Dien an nam nay e cap en cac van e quan trong lien quan en xa hoi, nen kinh te va s oi mi, la nhng ieu "keu goi nhng no lc phi thng nham ap ng nhng thach thc do tnh trang khan cap ve y te, kinh te va xa hoi hien nay gay ra hoac lam cho tram trong hn".

Th thach cua ai dch

c Thanh Cha viet rang kinh nghiem ve ai dch "a day chung ta rang khong ai trong chung ta c cu mot mnh. Chnh chung ta a kinh nghiem ve s de b ton thng cua tnh trang con ngi cua chung ta va ieu khien chung ta tr thanh mot gia nh." Ngai ch ra rang, "that bai trong viec the hien tnh lien i ve cua cai va trong viec chia se tai nguyen, chung ta a hoc c kinh nghiem ve s lien i trong au kho."

c Thanh Cha neu bat nhng bai hoc chung ta hoc c trong thi gian th thach nay. Trong khi to cho the gii thay s v ai cua khoa hoc, no cung cho thay nhng gii han cua khoa hoc. ai dch khien chung ta bt i nhng tha thai va tap trung vao nhng th thiet yeu.

Kinh te

Trong hoan canh the gii hien tai, c Thanh Cha nhan manh rang "kinh te hoc - trong y ngha nhan ban sau sac nhat cua no giong nh viec quan tr ngoi nha tran the cua chung ta - co tam quan trong ln hn na". Ngai noi khi "khoa hoc va cong nghe, t chung, to ra khong u... Thay vao o, ieu chng to tnh quyet nh chnh la long quang ai va can am manh me c the hien bi rat nhieu ngi". Ngai nhan manh rang ieu can thiet bay gi chnh la mot cach suy ngh mi, "mot loi suy ngh co the m rong tam nhn cua chung ta va hng dan cong nghe hng ti viec phuc vu mot mo hnh phat trien khac, lanh manh hn, nhan van hn, xa hoi hn va toan dien hn".

Phan nh

Theo c Thanh Cha, thi gian hien tai "la thi gian e phan nh da tren cac nguyen tac ao c va cong ch, v s phuc hoi ma tat ca moi ngi mong muon... Chua Kito a thuc giuc tat ca nhng ai a nghe Ngai, va ca chung ta ngay nay, ng dng lai ben ngoai, nhng phan nh cac dau hieu cua thi ai mot cach khon ngoan. e lam c nh vay, can co hai ieu, o la hoan cai sinh thai va sang tao".

The he tng lai

Trong thong iep cua mnh, c Thanh Cha Phanxico nhan manh tam quan trong cua viec au t vao nhng ngi tre tuoi. Ho la the he tiep theo cua cac nha kinh te va doanh nhan, nhng ngi se la nhan vat chnh cua nen kinh te ngay mai, "c chuan b e phuc vu cong ong va tao ra mot nen van hoa gap g.

Tng lai chau Au

c Thanh Cha nhan xet rang "Chau Au c keu goi the hien s lanh ao trong no lc sang tao." Ngai nhan manh rang no lc sang tao o la mot trong nhng cach lien i, la "lieu thuoc giai oc cho virus ch ky, mot loai virus manh hn nhieu so vi Covid-19".

Ngai noi tiep rang con ngi phai gi vai tro va chiem v tr trung tam cua cac chnh sach giao duc, y te, xa hoi va kinh te. "Con ngi phai c chao on, bao ve, ong hanh va hoi nhap khi hoc go ca nha chung ta e tm kiem mot tng lai hy vong.

Ket thuc s iep, c Thanh Cha bay to hy vong rang cac cuoc thao luan cua Dien an se co ket qua. Ngai cung keu goi nhng ngi tham gia "co gang phat trien nhng hieu biet mi ve nen kinh te va s tien bo chong lai moi hnh thc gat bo ra ben le, e xuat phong cach song mi va a ra tieng noi cho nhng ngi khong co tieng noi. (CSR_6370_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page