Nam dien an Con ng Cong ngh

cua Cong giao tai c

 

Nam dien an Con ng Cong ngh cua Cong giao tai c.

G. Tran c Anh, O.P.

Berlin (RVA News 04-09-2020) - Th Sau 4 thang 9 nam 2020, Con ng Cong ngh cua Giao hoi Cong giao tai c c tiep tuc, vi cac cuoc gap g, t 10 gi sang en 6 gi chieu, tai nam thanh pho, la thu o Berlin, Dortmund, Frankfurt am Main, Ludwigshafen va Munich. Moi nhom co 50 tham d vien.

Le ra, Con ng nay dien ra trong ai hoi lan th hai, t ngay 3 en ngay 5 thang Chn nam 2020, tai thanh pho Frankfurt, nhng v ai dch Covid-19, khoa hop toan the, vi 230 thanh vien nay, c di en nam 2021, va thay vao o la cac cuoc gap g, trao oi tai nam mien khac nhau, nhng vi chng trnh giong nhau: ban sang se co cuoc trnh bay mot suy t ve "Coronavirus va con ng cong ngh", ban chieu co hai cuoc trao oi ve vai tro cua phu n trong Giao hoi, va tiep en la tnh yeu va tnh duc. Phan chot cuoc gap g vao luc 5 gi 30 chieu la phan cau nguyen.

Hom 2 thang 9 nam 2020, c cha Rudolf Vorderholzer, giam muc giao phan Regensburg mien nam c, a cong bo mot th ngo e phan oi cach lam viec cua ban to chc Con ng Cong ngh, v a soan d thao tai lieu lam viec cho cuoc gap g ngay 4/9, ve e tai: "Phu n trong cac cong tac phuc vu va tha tac vu cua Giao hoi". e tai nay cung la d thao tai lieu lam viec cua nhom th nhat, o la "s tham gia cua phu n vao cac chc vu lanh ao trong nhng ieu kien hien nay cua giao luat".

c cha Vorderholzer phan oi hau y cua nhom to chc cong ngh, mot la nham co vo truyen chc cho phu n, hai la xoa bo thanh chc trong Giao hoi. Tai lieu lam viec co oan viet: "Chua Giesu co cac mon e nam n, nhng Ngai khong he truyen chc cho mot ai". c cha at cau hoi: "Qua quyet nh the co ngha la g? Theo cung ly luan nh the, ngi ta cung phai noi rang: "Chua Giesu khong he ra toi cho ai, khong lam phep them sc cho ai, khong i le Chua nhat, v.v."... Va c cha nhac lai sach Tin mng Marco, oan 3, t cau 13ss, thuat lai Chua Giesu len nui va goi Mi hai tong o en e ho vi Ngai va sai ho ra i... Va danh sach Mi hai tong o theo Tin mng thanh Luca, Chua noi vi ho; "Ai nghe cac con, la nghe Thay" (Lc 10,16).

(KNA 2-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page