c Hong Y Parolin

ai dien c Thanh Cha tham va khch le Libang

 

c Hong Y Parolin ai dien c Thanh Cha tham va khch le Libang.

Hong Thuy

Beirut (Vatican News 4-09-2020) - Chieu ngay 3 thang 9 nam 2020 c Hong y Parolin a en thu o Beirut cua Li-bang e chu tr Ngay hoan vu cau nguyen va an chay v Li-bang do c Thanh Cha Phanxico cong bo hom th T ngay 2 thang 9 nam 2020.

en phi trng Beirut, c Hong y c Ngoai trng cua Chnh phu tam thi, ong Charbel Wehbe, va cac cap chnh quyen va ai dien cac ton giao, cung nh c S than Toa Thanh Joseph Spiteri on tiep.

Cau nguyen cho thanh pho Beirut

c Hong y ac phai vien cua c Thanh Cha a en tham nha th chnh toa thanh George cua Cong giao Maronite. Ngai a cung vi c Bechara Rai, Thng phu thanh Antiokia cua Giao hoi Cong giao Maronite, c tong giam muc Paul Abdel Sate, cac giam muc cua cac Giao hoi Cong giao Melchite, Can-e, Siria, Armeni va Latinh Beirut, va mot so cha s cau nguyen cho thanh pho va cac nan nhan trong vu no hom ngay 4 thang 8 nam 2020.

Gap g cac lanh ao ton giao

Trong cuoc gap g cac lanh ao ton giao, c Hong y Parolin khang nh rang "Li-bang khong n oc ... chung toi ung ho anh ch em trong am tham va lien i e bay to tnh yeu cua chung toi vi anh ch em." Ngai mi goi "ng e Li-bang b n oc. Li-bang can the gii, nhng the gii can kinh nghiem oc ao cua Li-bang, tnh lien i va t do ma Li-bang the hien. Chung ta se cung nhau xay dng lai Beirut".

Thanh le tai en thanh c Me Harissa

Trong bai giang Thanh le tai en thanh c Me Harissa, c Hong y Quoc vu khanh Toa Thanh khuyen khch "ngi Li-bang xay dng lai at nc cua mnh, vi s giup cua ban be va vi tinh than thau hieu, oi thoai va chung song, von la ieu noi bat cua ho." Ngai neu len nhng kho khan cua Li-bang, vi nhng tham kch khac nhau do khung hoang kinh te, chnh tr va xa hoi, va ai dch Covid-19 lam cho tnh canh cang tram trong hn.

Nhng c Hong y khang nh rang Li-bang khong n oc. "Ho b e bep, kiet sc va that vong". Nhng ho khong co n. Ngai nhac en s gan gui va lien i cua c Thanh Cha va cua nhieu quoc gia. Ngai khang nh rang Beirut se troi day t ong tro tan nh oi thoai va lien i, "vi mot cach tiep can mi e ieu hanh xa hoi" bang s quan tam ac biet en li ch chung da tren s ton trong luat phap, ngha vu, s minh bach va trach nhiem tap the. Mot tng lai se c viet nen vi s chuyen cau cua Me Maria, c Me Harissa, e - nh c Thanh Cha a noi - nh Me "hng thm cua s chung song lan toa khap vung Trung ong". (CSR_6368-6369_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page