Le hoi n goi Truyen giao au tien

cua Dong Thanh Vinh Sn Phaolo

 

Le hoi n goi Truyen giao au tien cua Dong Thanh Vinh Sn Phaolo.

Ngoc Yen

Roma (Vatican News 2-09-2020) - Ngay 01 thang 9 nam 2020, lan au tien, Dong Thanh Vinh Sn Phaolo to chc Le hoi Truyen giao, vi muc ch cung cap mot khong gian huynh e trc tuyen, ao tao va cau nguyen ac biet ve Thanh Vinh Sn Phaolo, ang sang lap dong, vi le nh phung vu vao ngay 27 thang 9, ong thi suy t ve cac chu e n goi va s vu.

Trong so cac sang kien cua Le hoi co phan trnh bay ban ghi am cuoc phong van vi c Hong y Luis Tagle, Tong trng Bo Loan bao Tin Mng cho cac Dan toc ve chu e "Tan Phuc am hoa va nhng thach o oi vi Hoi dong Truyen giao". Bai phong van do cha Tomaz Mavrie, Be tren Tong quyen cua Dong Truyen giao thc hien, trong lan vieng tham cua c Hong y en Hoi dong vao thang 6 nam 2020.

Ngay hoi n goi Truyen giao cung nham muc ch khuyen khch s quan tam cua nhng ngi chu trach nhiem ve muc vu n goi va cac nhom v mot Van hoa n goi. Moi ngi cung xem xet mot qua trnh ao tao co the xay ra oi vi nhng ngi chu trach nhiem ve muc vu n goi tai cac tnh, khu vc va cac s vu quoc te, va d nh khi ong chien dch 1% - 2020 va cac s vu ad gentes nh mot la chon e lam phong phu them ac tnh truyen giao trong muc vu n goi cua Hoi dong. Cha Mavrie giai thch rang qua chien dch nay, Hoi dong se co gang "khuyen khch cac tu s xem xet tha tac vu trong cac s vu ad gentes" va suy t ve tinh than truyen giao cua chnh Hoi dong.

Cha noi them: "Chien dch 1% nham muc ch chuan b 30 tu s cho s vu ad gentes. Trong suot thang 9 nam 2020, chung toi se khai trien chu e 'n goi cua chung ta khong phai ch la en mot giao x, mot giao phan, nhng tren khap the gii'. Toi hy vong nhng li nay cua Thanh Vinh Sn se giup chung toi hoi sinh n goi truyen giao nen tang cua chung toi, trong vien canh pho quat va quoc te." (CSR_6268_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page