c Thanh Cha cau nguyen cho cha Bachi,

linh muc "t ao v ngi ngheo" Argentina

 

c Thanh Cha cau nguyen cho cha Bachi, linh muc "t ao v ngi ngheo" Argentina.

Ngoc Yen

Vatican (Vatican News 2-09-2020) - Trc s ra i cua cha Bachi, mot linh muc cua Giao hoi Argentina b nhiem virus corona do phuc vu ngi ngheo khu o chuot, hom 30 thang 8 nam 2020, c Thanh Cha a viet th cho c cha Gustavo Carrara, bay to s thng tiec va noi ngai cau nguyen cho v linh muc c goi la "t ao v ngi ngheo" nay.

Trong th gi cho c cha Gustavo Carrara, Giam muc Phu ta Tong Giao phan Buenos Aires va la ngi ang cham soc muc vu tai khu vc cach ly danh cho ngi b nhiem virus corona, c Thanh Cha viet: "Toi cau nguyen cho cha Bachi, cho s vu Giam muc cua c cha, cho cac tn hu va cho tat ca cac linh muc trong thanh pho. Xin Chua chuc lanh cho c cha va xin c Maria gn gi c cha".

Trc ay, cha Bachi tng phuc vu tai giao x Thanh Rocco Gonzalez va khu o chuot Almafuerte cua giao phan San Justo. Do phuc vu ngi ngheo cha Bachi b nhiem virus corona trong 3 thang qua va a khong qua khoi.

Gan gui vi cac linh muc phuc vu ngi ngheo

Thang trc, c Thanh Cha cung a gi mot s iep video en cac linh muc Argentina, trong o ngai ac biet nhac en cha Bachi ang lam viec tai cac th tran va khu pho bnh dan, cach rieng tai cac khu o chuot ni co nhieu ngi b nhiem ai dch. c Thanh Cha noi ngai biet cac linh muc ang gap kho khan, v the ngai bay to s gan gui bang li cau nguyen va ong thi khuyen cac tn hu ta n Chua v chng ta cua cac linh muc ang dan than phuc vu.

Cuoc i cua cha Bachi

Cha Bachi sinh nam 1968 tai Villarrica, Paraguay, la con trai cua mot ngi th ong giay va mot ngi giup viec. Nam 1971 gia nh cha chuyen en Villa Palito Argentina. Cha vao chung vien va c thu phong linh muc nam 1997. Hai nam sau, cha c giao cham soc giao x ma theo cha o la khu pho yeu quy cua cha. Cha a chia se cuoc song vi ngi dan cho en cung va c moi ngi goi la "v t ao cua ngi ngheo". Ngay ca sau khi b nhiem Covid-19, cha Bachi a tuyen bo rang cha muon tiep tuc "chi mot tran au", ngha la ong hanh vi moi ngi trong thi iem ac biet, khong lai trong "s tien nghi" cua ngoi nha.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page