Lien i la con ng

hng ti mot the gii hau ai dch

 

c Thanh Cha Phanxico: Lien i la con ng hng ti mot the gii hau ai dch.

Hong Thuy

Vatican (Vatican News 2-09-2020) - Trong buoi tiep kien chung sang ngay 2 thang 9 nam 2020 vi s hien dien cua cac tn hu, c Thanh Cha Phanxico mi goi hay suy ngh en giai oan phuc hoi sau ai dch ve mat li ch chung, tranh "nhng thay oi ch be ngoai".

Sang th T ngay 2 thang 9 nam 2020, c Thanh Cha a co buoi tiep kien chung au tien co giao dan tham d sau 6 thang ch tien hanh trc tuyen do ai dch virus corona. Buoi tiep kien chung cuoi cung co giao dan tham d la vao ngay 26 thang 2 nam 2020. Sau o t ngay 11 thang 3 nam 2020, cac buoi tiep kien chung cua c Thanh Cha c dien ra trc tuyen tai Th vien Dinh Tong toa va khong co s hien dien cua giao dan.

ay cung la lan au tien buoi tiep kien chung c to chc tai san Damaso, nam gia cac toa nha cua Dinh Tong Toa, ni co can ho cua c Thanh Cha cung nh can ho cua c Hong y Quoc vu khanh va hai c tong giam muc Phu ta Quoc vu khanh Ngoai trng Toa Thanh, va toa nha Phu Quoc vu khanh. Co khoang 500 ngi a tham d buoi tiep kien nay.

c Thanh Cha i xe hi en san Damaso khoang 10 phut trc khi buoi tiep kien bat au. Ngai i vong quanh san, dng lai tro chuyen vi nhieu tn hu, trong o co mot em be b gay tay, cac n tu cao tuoi dong Tieu muoi; ngai trao oi chiec mu trang vi mot linh muc; ngai hon, cau nguyen va lam phep la c Li-bang c mot linh muc mang theo. Tat ca moi ngi eu the hien s han hoan vui mng c gap thay c Thanh Cha sau nhng ngay phai theo doi trc tuyen. Chnh c Thanh Cha cung rat vui va a noi khi m au bai giao ly: "Sau nhieu thang chung ta tiep tuc lai cuoc gap g cua chung ta, trc dien ch khong tren man hnh. That la tuyet vi!"

Trong bai giao ly, c Thanh Cha nhac rang khi suy t ve ai dch hien nay, chung ta thay rang chung ta lien ket chat che vi nhau, phu thuoc vao nhau bi v chung ta c Thien Chua tao dng va chia se ngoi nha chung. Chung ta ch co the thoat khoi ai dch manh me hn neu chung ta cung nhau hanh ong. Ngai keu goi moi ngi ket hp tnh lien i ch thc vi c tin e cha lanh cac te nan xa hoi trong the gii hau ai dch. c Thanh Cha noi:

T phu thuoc lan nhau tr thanh le thuoc

ai dch hien nay a lam noi bat s phu thuoc lan nhau cua chung ta: tat ca chung ta eu lien ket vi nhau, ngi nay vi ngi kia, ca xau lan tot. V vay, e thoat khoi cuoc khung hoang nay tot hn, chung ta phai cung nhau thc hien; cung nhau ch khong mot mnh; chung ta khong the lam mot mnh. Tat ca chung ta phai lien i vi nhau. ay la t ng ma hom nay toi muon nhan manh: o la lien i.

La mot gia nh nhan loai, chung ta co cung chung nguon goc t Thien Chua; chung ta song trong mot ngoi nha chung, hanh tinh-ngoi vn, trai at ma Thien Chua a at chung ta vao o; va chung ta co mot ch en chung trong c Ki-to. Nhng khi chung ta quen tat ca nhng ieu nay, s phu thuoc lan nhau cua chung ta tr thanh s le thuoc cua mot so ngi vao nhng ngi khac, chung ta anh mat s hai hoa cua viec phu thuoc lan nhau va lien i va chung ta tr thanh le thuoc - le thuoc vao mot so ngi, vao nhng ngi khac, lam gia tang s bat bnh ang va viec gat ra ben le xa hoi; cau truc xa hoi suy yeu va moi trng b suy thoai.

"Ngoi lang toan cau"

Do o, nguyen tac lien i hien nay can thiet hn bao gi het, nh thanh Gioan Phaolo II a day (x. T. Nhng quan tam ve xa hoi, 38-40). Trong mot the gii lien ket, chung ta cam nghiem c au y ngha cua viec song trong cung mot "ngoi lang toan cau"; thanh ng nay that hay ung khong? The gii to ln khong phai la ieu g khac hn la mot ngoi lang toan cau, bi v tat ca noi ket vi nhau, tuy nhien, khong phai luc nao chung ta cung bien s phu thuoc lan nhau nay thanh s lien i. Co mot con ng dai gia s phu thuoc lan nhau va tnh. Ngc lai, tnh ch ky - ca nhan, quoc gia va cua cac nhom quyen lc - va s cng nhac ve y thc he boi bo cho "cac cau truc toi loi" (ibid., 36).

Lien i khong ch la giup nhng con la cong ly

c Thanh Cha nhn nhan rang t ng "lien i" a b hao mon oi chut va oi khi b hieu sai, nhng no am ch nhieu hn la mot vai hanh ong quang ai hiem hoi. Nhieu hn the! No oi hoi phai tao ra mot tam thc mi; mot tam thc mi ngh ve kha canh cong ong, ve u tien cuoc song cua moi ngi hn la s chiem oat cua cai cua mot so ngi "(Tong huan Tin Mng s song, 188). ). ieu nay ngha la lien i. o khong ch la van e giup ngi khac - that tot khi lam ieu nay; nhng con hn the na -: o la van e ve cong ly (x. Giao ly cua Giao hoi Cong giao, 1938-1940). e s phu thuoc lan nhau co tnh lien i va co ket qua, no can am re sau trong con ngi va trong t nhien c Thien Chua tao dng, can s ton trong cac khuon mat va trai at.

Thap Babel: muon at muc tieu bang cach khong quan tam en ngi khac

c Thanh Cha suy t ve tng thuat thap Babel: Ngay t au, Kinh Thanh a canh bao chung ta. Chung ta hay ngh ve cau chuyen thap Babel (x. St 11,1-9); no mo ta ieu xay ra khi chung ta co gang len en tri - ngha la muc tieu cua chung ta - bang cach bo qua moi lien he vi con ngi, vi tao vat va vi ang Tao Hoa. o la mot cach noi. ieu nay xay ra moi khi mot ngi muon leo len, leo len ma khong quan tam en ngi khac. Chung ta hay ngh en ngon thap. Chung ta xay dng cac toa thap va cac toa nha choc tri, nhng chung ta pha huy cong ong. Chung ta lien ket cac dinh th va ngon ng, nhng lai lam cho s phong phu van hoa b mat i. Chung ta muon tr thanh chu nhan cua Trai at, nhng chung ta huy hoai s a dang sinh hoc va can bang sinh thai. Toi a noi vi anh ch em trong mot buoi tiep kien khac ve nhng ng dan San Benedetto del Tronto. Ho a en ay nam nay va ho noi vi toi: "Chung con a loai bo 24 tan rac thai t bien, mot na trong so o la nha". Nhng anh ch em hay ngh xem! Ho co kinh nghiem anh bat ca - vang - nhng ho cung thu rac thai va a chung ra ngoai e lam sach bien. ieu nay ang huy hoai trai at, khong co s lien i vi trai at von la mot mon qua va s can bang sinh thai.

"Hoi chng thap Babel"

Toi nh mot cau chuyen thi trung co mo ta "hoi chng thap Babel", ngha la khi khong co s lien i. Cau chuyen thi trung co ke rang, trong qua trnh xay dng thap, khi mot ngi an ong nga xuong va chet, khong ai noi g. Cung lam ngi ta noi: "Toi nghiep, ong ta trt chan va nga." Ngc lai, neu mot vien gach ri xuong, moi ngi se phan nan. Neu ai o sai loi th se b phat! V sao? Bi v mot vien gach ton tien e lam, e chuan b, e nung, vv.. Phai mat thi gian va cong sc e lam ra nhng vien gach. Mot vien gach ang gia hn mang ngi. Moi ngi chung ta hay ngh ve nhng ieu xay ra ngay nay. That khong may, ngay nay, mot ieu g o tng t cung co the xay ra. Mot phan cua th trng tai chnh suy giam - chung ta thay ieu nay tren bao ch nhng ngay nay - va tin nay c a tin tren tat ca cac hang tin. Hang ngan ngi ang chet v oi, v au kho nhng khong ai noi ve ho.

Le Ngu Tuan la cau tra li va phan e cua cau chuyen thap Babel

Le Ngu tuan hoan toan trai ngc vi cau chuyen thap Babel (x. Cv 2,1-3). c Thanh Cha noi: Chua Thanh Than, xuong t tri nh gio va la, bao trum cong oan ang ong kn trong nha Tiec Ly, o tran sc manh cua Thien Chua, thuc ay ho i ra va loan bao ve Chua Gie-su Ki-to cho tat ca moi ngi. Chua Thanh Than tao ra s hiep nhat trong a dang, kien tao s hai hoa. Trong cau chuyen thap Babel khong co s hoa hp; o co s phat trien e thu li. o ch co cong cu n thuan, hay ch la "lc lng lao ong", nhng ay, trong bien co le Ngu tuan, moi ngi chung ta la mot cong cu, nhng la cong cu cong ong, tham gia vi toan the con ngi mnh vao viec xay dng cong ong. Thanh Phanxico Assisi biet ro ieu nay, va c Chua Thanh Than soi sang, ngai a goi tat ca moi ngi, thc s la tat ca cac tao vat, la anh, ch, em (x. LS, 11; x. SAN BONAVENTURA, Legenda maior, VIII, 6: FF 1145).

S a dang lien i cha lanh cac he thong bat cong

Vi Le Hien Xuong, Thien Chua en hien dien va khi day c tin cua cong oan hiep nhat trong s a dang va lien i. S a dang va lien i c hiep nhat trong s hoa hp, ay la con ng. Mot s a dang lien i s hu nhng "khang the" e s n nhat cua moi ngi - von la mot mon qua, duy nhat va khong the lap lai - khong mac benh chu ngha ca nhan, ch ky. S a dang lien i cung s hu cac khang the e han gan cac cau truc va quy trnh xa hoi a b suy thoai thanh cac he thong bat cong va ap bc, a tr thanh cac he thong ap bc (x. Tom ta Hoc thuyet Xa hoi cua Giao hoi, 192). V vay, ngay nay, lien i la con ng e hng ti mot the gii hau ai dch, hng ti viec cha lanh cac can benh xa hoi va lien ca nhan cua chung ta. Khong co con ng khac. Hoac chung ta bc tiep tren con ng lien i hay s viec se te hn. Toi muon nhac lai: chung ta khong the thoat khoi khung hoang ma van nh cu. ai dch la mot cuoc khung hoang. Chung ta se ra khoi ai dch tot hn hoac te hn. Chung ta phai chon. Va lien i chnh la con ng e thoat khoi ai dch tot hn, khong phai vi s thay oi ben ngoai, vi mot lp sn nh the nay va moi th eu on.

Bien chuyen tnh yeu cua Thien Chua vao nen van hoa toan cau hoa

Cuoi cung c Thanh Cha khuyen khch: Gia khung hoang, mot s lien i c hng dan bi c tin cho phep chung ta bien chuyen tnh yeu cua Thien Chua vao nen van hoa toan cau hoa cua chung ta, khong phai bang cach xay dng nhng ngon thap hay bc tng ngan cach roi sup o, nhng bang cach ket noi cac cong ong va ho tr cac qua trnh phat trien thc s nhan ban va vng chac. Tnh lien i se giup ch cho ieu nay. Toi a ra mot cau hoi: toi co ngh en cac nhu cau cua tha nhan khong? Moi ngi hay tra li trong tam long mnh.

Gia nhng khung hoang va bao tap, Chua at cau hoi cho chung ta va mi goi chung ta thc tnh va kch hoat s lien i co the mang lai s vng chac, s nang va y ngha cho nhng gi phut nay khi moi th dng nh b am chm. c g s sang tao cua Chua Thanh Than khuyen khch chung ta tao ra nhng hnh thc mi cua long hieu khach trong gia nh, cua tnh huynh e phong phu va cua tnh lien i pho quat.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page