Giao hoi Indonesia

to chc Ngay Gii tre trc tuyen

 

Giao hoi Indonesia to chc Ngay Gii tre trc tuyen.

Ngoc Yen

Jakarta (Vatican News 1-09-2020) - "Ben re, n hoa va ket trai" la chu e cua Ngay Gii tre Indonesia dien ra t ngay 28 en 30 thang 8 nam 2020. Do ai dch, s kien do Uy ban Giam muc ve Gii tre to chc c phat toan bo tren Youtube, vi s tham d cua hn 5 ngan ban tre Cong giao ket noi t khap cac ni Indonesia.

Nang lc sang tao khong dng lai do ai dch

Ngay Gii tre c bat au vi Thanh le do c cha Pius Riana Prapdi, Giam muc Giao phan Ketapang va ong thi la Chu tch Uy ban Giam muc ve Gii tre chu te. Giang trong Thanh le, c cha Pius Riana Prapdi noi: "Thien Chua luon tm cach e yeu thng ngi tre. Tr tng tng va nang lc sang tao cua ngi tre khong dng lai v ai dch Covid-19, bi v tinh than phuc vu cua ngi tre oi vi Giao hoi va quoc gia van song ong. V the, c muon chia se niem vui va nguon cam hng cua ho la khong the ngan can".

c mi goi song cach khon ngoan

Trch dan chu e cua Ngay hoi, c cha Prapdi nhan manh tuoi tre c mi goi la chon cuoc song cach khon ngoan, ben re trong c Kito, e tro hoa va ket trai. Giam muc Ketapang giai thch: "Ben re trong c Kito co ngha la cuoc song cua chung ta en t c Kito. Tro hoa trong c Kito co ngha la nhan thc c tiem nang phat trien va nhng thach o cua chung ta. Ket trai trong c Kito co ngha la chung ta co con tim biet n, co kha nang yeu thng ngi khac".

Thanh cong cua Ngay hoi: oi thoai lien tuc

Cha Antonius Haryanto, Tong Th ky cua Uy ban Giam muc ve Gii tre bay to s hai long ve s kien nay: "Toi a m c mot cuoc gap g co the ap ng mong muon cua nhng ngi tre en vi nhau va co the la mot dp e truyen at giao ly cho ho. Va ngay ca khi vi hnh thc trc tuyen, Ngay Gii Tre a cho thay s thanh cong, vi s oi thoai lien tuc gia nhng ngi tre, cac linh muc va mot so chuyen gia, ke ca mot so nha tam ly hoc".

Cha bay to: "Toi hy vong nhng ngi tre co the tr thanh nhng nhan to chnh cua xa hoi, bi v ngay ca khi cac hoat ong cua ho hien ang rat han che do ai dch, ho van co the la nhng nha lanh ao co tam nhn xa, ngha la nhng ngi co the giup xa hoi nhn ve pha trc va day nhng ngi ban cua ho lam ieu g o co ch cho ngi khac". (CSR_6267_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page