c Hong y Parolin

se vieng tham Thuy S

 

c Hong y Parolin se vieng tham Thuy S.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 30-07-2020) - c Hong y Pietro Parolin, Quoc vu khanh Toa Thanh, se vieng tham Thuy S vao thang Mi Mot nam 2020, nhan dp ky niem 100 nam thiet lap quan he ngoai giao gia Thuy S va Toa Thanh.

Hom 28 thang 7 nam 2020, c Tong giam muc Thomas Gullickson, ngi My, S than Toa Thanh tai Berne, cho biet chnh phu Thuy S a mi c Hong y Quoc vu khanh en vieng tham chnh thc. Toa S than va Bo ngoai giao Thuy S ang chuan b cho chuyen vieng tham nay.

Theo chng trnh s khi, c Hong y Parolin se c hanh thanh le Chua nhat 8 thang 11 nam 2020, tai en thanh c Me Einsiedeln, va sau o ngai se gap Hoi ong Giam muc Thuy S thanh pho Sachseln, thuoc bang Obwald. Hom sau o, th Hai 9 thang 11 nam 2020, c Hong y Quoc vu khanh se khai mac mot hoi ngh tai ai hoc Fribourg, cung vi ngoai trng Ignazio Cassis, cung la co van Lien bang Thuy S. e tai hoi ngh se la nhng quan he ngoai giao.

Theo ong Pierre-Alain Eltschinger, phat ngon vien Bo ngoai giao Thuy S, chng trnh vieng tham cua c Hong y Parolin se bao gom cac kha canh lch s, van hoa va ai ket, cung vi cac cuoc hoi kien chnh thc. V ai dch Covid-19, nen nhng thay oi cung co the xay ra vao phut chot.

(Cath.ch 28-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page