c Thanh cha tiep kien

c cha Chu tch Hoi ong Giam muc c

 

c Thanh cha tiep kien c cha Chu tch Hoi ong Giam muc c.

G. Tran c Anh, O.P.

Vatican (RVA News 29-06-2020) - Sang th Sau 26 thang 6 nam 2020, c Thanh cha Phanxico a tiep kien rieng c cha Georg Batzing, 59 tuoi, Giam muc giao phan Limburg, tan Chu tch Hoi ong Giam muc c.

Cuoc vieng tham "ra mat" nay a d kien t lau, sau khi c cha Batzing c bau lam Chu tch Hoi ong Giam muc c, hoi thang Ba nam 2020, ke nhiem c Hong y Reinhard Marx, Tong giam muc giao phan Munich, nhng v ai dch Covid-19 nen b hoan lai va nay mi tien hanh c.

Buoi tiep kien cang c d luan chu y, v so tn hu xin ra khoi Giao hoi Cong giao trong nam qua (2019), tai c len ti mc ky luc, gan 273,000 ngi (272.771), tc la tang 26% so vi nam 2018 trc o (216,078). Rieng tai giao phan Limburg cua c cha Batzing, so ngi ri bo Giao hoi Cong giao nam 2019 gan 9,500 ngi (9,439), tc la tang gap sau lan ri so vi 1,459 ngi trong nam 2018.

Khong co thong cao nao cua Toa Thanh ve noi dung cuoc tiep kien, nhng hom th Bay 27 thang 6 nam 2020, c cha Batzing noi rang: "Chung toi phai tm cau tra li cho nhng thach o cap thiet ma Giao hoi ang phai ng au, t nhng vu lam dung tnh duc tre v thanh nien cho en con so the tham nhng ngi ri bo Giao hoi".

Thong cao cua Hoi ong Giam muc c cho biet c cha Batzing va c Thanh cha a thao luan ve tnh trang Giao hoi Cong giao tai c, anh hng cua coronavirus va dien tien "con ng cong ngh" cua Giao hoi nay. Khoa hop au tien cua cong ngh a dien ra hoi thang Gieng nam nay va se tiep tuc vi cac khoa hop tai cac mien vao thang Chn ti ay, mac du co cuoc khung hoang coronavirus.

Thong cao cung noi rang c Thanh cha keu goi "Cong ngh" cung nh Giao hoi tai c quan tam en ngi ngheo, ngi gia, nhng ngi t nan va nhng ngi khac trong tnh trang can c giup ."

c cha Batzing cho biet c Thanh cha ac biet keu goi "lam sao e nhng hau qua va kinh nghiem ve ai dch c quan tam trong khi chung toi tien bc".

Trong hai ngay lu lai Roma, c cha Chu tch Hoi ong Giam muc c cung vi linh muc Tong th ky Hans Langendoerfer, S.J. a gap cac v lanh ao cac c quan Toa Thanh, nh c Hong y Baldisseri, Tong th ky Thng Hoi ong Giam muc va ngi ke nhiem la c Tong giam muc Mario Grech, cac v Hong y Tong trng Bo giao ly c tin, Bo Giam muc, va c Hong y Chu tch Hoi ong Toa Thanh hiep nhat cac tn hu Kito.

(CNA 27-6-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page