To chc Tr giup cac Giao hoi au kho

giup 464 n tu Congo gap kho khan v Covid-19

 

To chc Tr giup cac Giao hoi au kho giup 464 n tu Congo gap kho khan v Covid-19.

Hong Thuy

Bukavu (Vatican News 29-06-2020) - To chc bac ai "Tr giup cac Giao hoi au kho" se ho tr so tien khoang 120,000 euro cho 464 n tu thuoc 69 cong oan cua 6 hoi dong thuoc giao tnh Bukavu Cong hoa Dan chu Congo ang gap kho khan do tnh trang khan cap cua virus corona; ay la mot phan cua mot loat cac d an "Covid ac biet".

Nhng hau qua cua ai dch va lenh cach ly trong nc cung anh hng nghiem trong oi vi Giao hoi. Nhieu ngi khong nhan c so tien lng, von a khong u song, va nhieu tn hu khong the ong gop vat chat va tai chnh cua ho.

c cha Bernard-Emmanuel Kasanda, giam muc giao phan Mbuji-Mayi, giai thch: "Bnh thng, cac tn hu cung cap ho tr vat chat, nh thc pham va mot so dch vu. Bay gi cuoc song bong choc tr nen kho khan hn oi vi moi ngi (...) chung toi ch song bang nhng tr giup hang ngay".

Khung hoang Covid-19 anh hng en thu nhap song con cua cac s

Cho en nay, tai Congo co khoang 7,000 trng hp nhiem Covid-19 va 153 nan nhan. Tnh trang khan cap ve sc khoe a thay oi cuoc song cua cac n tu giao tnh Bukavu rat nhieu. Trong thi gian bnh thng, tnh hnh a vo cung kho khan. Khu vc nay b xau xe bi cac cuoc xung ot gia cac quoc gia, s bat an, cac cuoc ot kch t cac nc lang gieng, bat coc, cng hiep.

Cac n tu co gang sinh song bang cach day giao ly, lam viec trong cac trng hoc va trung tam y te. Nhng cac bien phap y te chong Covid-19 a khien thu nhap cua ho b suy giam va ho b ri vao tnh trang rat bap benh.

Ke t khi tnh trang khan cap c tuyen bo vao ngay 24 thang 03 nam 2020, ho khong nhan c tien lng va cac nhan vien y te, trong o co nhieu tu s, c tra lng theo so lng benh nhan. Nhng nhieu ngi s phai en benh vien v s nhiem virus corona. Ket qua la, cac n tu khong co u thu nhap hoac tham ch la khong co. Ngay ca cac s lam viec trong cac trng hoc, do ong ca, khong con nhan c tr cap t cha me cua hoc sinh.

Trong chien tranh, khi cac to chc ri i th cac n tu lai vi ngi dan

Christine du Coudray, giam oc d an cua to chc Tr giup cac Giao hoi au kho, giai thch: "Khi cac cuoc xung ot khien cho tat ca cac to chc phi chnh phu ri bo nc nay th Giao hoi, ac biet la cac n tu, cang gan vi dan toc ngheo nhat, nh nhieu n tu cua Me Teresa ma chung ta khong biet en!"

Khoan vien tr cho cac n tu la khoan ho tr them sau khi to chc bac ai a gi cac y le cho mot so linh muc cac giao phan khac nhau, khi cuoc khung hoang bat au. (CSR_4915_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page