Long biet n la ac iem cua ngi kito hu

 

c Thanh Cha Phanxico: Long biet n la ac iem cua ngi kito hu.

Ngoc Yen

Vatican (Vatican News 28-06-2020) - "Ai khong vac thap gia mnh ma theo Thay, th khong xng ang vi Thay". ieu nay co ngha la i theo Chua th phai i theo con ng ma chnh Ngai a i, khong co con ng tat. Khong co tnh yeu ch thc neu khong co thap gia, ngha la ngi theo Chua phai tra gia bang chnh con ngi mnh. Khi thap gia c vac vi Chua Giesu, thap gia khong ang s v Chua luon ben canh chung ta e ho tr chung ta trong gi th thach kho khan nhat, e cho chung ta sc manh va long can am.

Hom Chua nhat 28 thang 6 nam 2020, vao luc 12 gi, t ca so cua Dinh Tong Toa, c Thanh Cha chu s buoi oc Kinh Truyen tin vi cac tn hu. Hien nay, chnh phu Y a cho phep m ng bay vi mot so nc, v the t Chua nhat tuan trc tai quang trng Thanh Phero, a co mot so tn hu hanh hng en t cac nc khac tham d buoi cau nguyen va nhan phep lanh cua c Thanh Cha. Chnh c Thanh Cha cung a nhan xet ieu nay khi ngai thay co mot so c cua cac nc khac hien dien tai buoi oc Kinh Truyen Tin.

Trc khi oc kinh, c Thanh Cha co bai giao ly ngan da theo Tin Mng cua phung vu Chua nhat XIII-Mua Thng nien (Mt 10, 37-42). c Thanh Cha bat au nh sau:

"Tin Mng Chua nhat hom nay vang len li mi goi that manh me song ket hiep vi Chua cach tron ven va khong do d. Chua Giesu mi goi cac mon e cua Ngai thc thi cac oi hoi cua Tin Mng mot cach nghiem tuc ngay ca khi nhng ieu o oi phai co gang va hy sinh".

Chua phai v tr au tien

c Thanh Cha giai thch cac yeu cau cua Chua: oi hoi au tien, Chua Giesu hng en nhng ai ang theo Ngai. Ho phai at tnh yeu oi vi Ngai len tren tnh cam gia nh. Chua noi: "Ai yeu cha yeu me hn Thay, th khong xng ang vi Thay. Ai yeu con trai con gai hn Thay, th khong xng ang vi Thay" (c. 37). ng nhien Chua Giesu khong co y anh gia thap tnh yeu danh cho cha me va con cai, nhng Ngai biet neu at nhng moi quan he ho hang v tr au tien, nhng ngi theo Chua co the se i chech khoi ieu tot lanh thc s. c Thanh Cha a ra v du ve ieu nay trong trng hp tham nhung cua cac quan chc chnh phu. Ho at tnh yeu gia nh ho hang ln hn tnh yeu que hng at nc.

Tnh yeu gia nh c tnh yeu Chua thanh tay se sinh hoa trai

Ngoai v du tren, theo c Thanh Cha, moi ngi eu co the a ra nhieu v du khac lien quan en van e nay. Khong ke en nhng tnh huong trong o tnh cam gia nh xen lan vi nhng la chon trai ngc vi Tin Mng. Thay vao o, khi tnh yeu danh cho cha me va con cai c song ong va c thanh tay bi tnh yeu Thien Chua, th no se sinh hoa trai tot ep trong chnh gia nh va vt len tren ca gia nh.

Theo Chua khong co con ng tat

Tiep en, c Thanh Cha giai thch Li Chua noi vi cac mon e cau 38 cua Tin Mng: "Ai khong vac thap gia mnh ma theo Thay, th khong xng ang vi Thay". "ieu nay co ngha la i theo Chua th phai i theo con ng ma chnh Ngai a i, khong co con ng tat. Khong co tnh yeu ch thc neu khong co thap gia, ngha la ngi theo Chua phai tra gia bang chnh con ngi mnh. Khi thap gia c vac vi Chua Giesu, thap gia khong ang s v Chua luon ben canh chung ta e ho tr chung ta trong gi th thach kho khan nhat, e cho chung ta sc manh va long can am".

Nghch ly cua Tin Mng

Chua Giesu canh bao: "Ai tm gi mang song mnh, th se mat; con ai lieu mat mang song mnh v Thay, th se tm thay c" (c. 39). c Thanh Cha nhan manh: "ay la nghch ly cua Tin Mng. Nhng dau la nghch ly, ta n Chua, chung ta co rat nhieu mau gng song ve ieu nay. Trong nhng ngay nay, co biet bao ngi ang vac thap gia e giup ngi khac, ho quen mnh e giup ngi khac ang thieu thon trong ai dch. Ho lam ieu nay luon vi Chua Giesu. S vien man cua cuoc song va niem vui co c bang cach hien than cho Tin Mng va cho tha nhan vi s ci m, tiep on va long nhan hau".

Phan thng cua mot cuoc song trao ban

c Thanh Cha noi en hoa trai cua mot cuoc song vac thap gia theo Chua: "Khi chung ta thc hanh nh the, chung ta co the trai nghiem c long biet n va quang ai cua Chua. Chua Giesu nhac nh chung ta ve ieu nay: 'Ai tiep on anh em la tiep on Thay... Ai cho mot trong nhng ke be mon nay uong, du ch la mot chen nc la thoi ngi o se khong mat phan thng au' (cc 40-42). Long biet n va s quang cua Thien Chua tnh en ca nhng c ch yeu thng va phuc vu nho nhat danh cho tha nhan".

"Trong nhng ngay nay, toi a nghe ke ve mot em be a lam cho mot linh muc cam ong. Em en nha x va noi: 'Tha cha, ay la so tien danh dum c cua con; ch mot chut. Xin cha danh no cho ngi ngheo, cho nhng ai ang thieu thon trong ai dch nay". c Thanh Cha nhan xet: "Mot ieu nho, nhng co gia tr rat ln".

Long biet n la ac iem cua ngi Kito hu

"ay la thai o, la mot long biet n lan toa, giup moi ngi chung ta biet n nhng ngi quan tam en nhu cau cua chung ta. Khi ai o ban tang cho chung ta ieu g, chung ta khong c ngh rang chung ta xng ang vi ieu nay. Long biet n, trc het o la dau hieu cua mot nen giao duc tot, nhng o cung la ac iem cua ngi Kito hu. No n gian nhng la dau hieu chan thc cua Nc Thien Chua - vng quoc cua long biet n va tnh yeu nhng khong".

c Thanh Cha ket thuc bai giao ly vi li nguyen: "Xin Me Maria, ang a yeu men Chua Giesu hn chnh cuoc song mnh va a theo Ngai en ben Thanh gia, giup chung ta luon biet at mnh trc Thien Chua vi trai tim san sang, e Li cua Ngai phan xet hanh vi va la chon cua chung ta".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page