Nh thanh Phero, hay xay dng i mnh

tren a tang la Chua Giesu

 

c Thanh Cha Phanxico: Nh thanh Phero, hay xay dng i mnh tren a tang la Chua Giesu.

Vatican (Vatican News 29-06-2020) - Trong buoi oc kinh Truyen Tin tra ngay le hai thanh Phe-ro va Phao-lo tong o, c Thanh Cha Phanxico mi goi cac tn hu khong ch pho thac cac van e kho khan cho Chua nhng chnh cuoc song cua mnh, e nhan c n an sung ln nhat la trao tang chnh s song cua mnh.

Ngay 29 thang 06 nam 2020, sau khi dang Thanh le knh hai thanh tong o Phe-ro va Phao-lo tai en th thanh Phe-ro, vao luc 12 gi tra, t ca so Dinh Tong Toa, c Thanh Cha a chu s buoi oc kinh Truyen Tin vi cac tn hu hien dien tai quang trng thanh Phe-ro.

Trong bai huan du ngan, c Thanh Cha giai thch oan sach Cong vu Tong o chng 12, thuat lai viec thanh Phe-ro c giai cu. Khi ay, thanh Phe-ro b bat va b giam tu, mang song gap nguy hiem, ngai a cau nguyen khong ngng. Mot thien than a giai cu ngai khoi nguc tu. (x. Cv 12,1-11). Vai nam sau, thanh nhan lai b giam tu, nhng lan nay ngai khong c giai cu. Tai sao lan trc ngai c giai cu con lan nay th khong?

Khong ch pho thac cac van e nhng pho thac chnh mnh cho Chua

c Thanh Cha giai thch rang co mot hanh trnh trong cuoc i thanh Phe-ro co the giup hieu hanh trnh cuoc song cua chung ta. Chua khong ngng ban n va giai thoat khoi s d, va Chua cung lam nh the vi chung ta. Tuy nhien, chung ta thng ch chay en vi Chua khi gap kho khan. Nhng Thien Chua nhn xa hn va mi chung ta i xa hn, khong ch tm kiem n Chua, nhng la tm chnh Chua; Ngi mi chung ta khong ch pho thac cac van e cua mnh cho Ngi, nhng pho thac chnh cuoc song cua chung ta. Nh the cuoi cung Ngi co the ban cho chung ta an sung ln nhat, o la trao tang chnh s song.

Bien cuoc song thanh qua tang

c Thanh Cha noi tiep: "ieu quan trong nhat cua cuoc song la bien cuoc song thanh qua tang. ieu nay ung vi tat ca moi ngi: cha me v con cai va con cai v cha me gia; ung vi ngi song bac gia nh cung nh i thanh hien; thch hp trong gia nh va ca ni cong s, khi trao tang s song v nhng ngi gan chung ta. Thien Chua muon lam cho chung ta ln len trong viec tr thanh qua tang cho ngi khac, ch nh the chung ta mi tr nen v ai hn." c Thanh Cha a ra v du: thanh Phe-ro tr nen v anh hung khong phai v ngai c giai thoat khoi nguc tu nhng bi v ngai a trao tang s song ay. Mon qua cua ngai a bien ni hanh hnh thanh ni cua hy vong ma chung ta ang hien dien.

Toi at Chua v tr nao trong cuoc song cua toi?

Trong bai Tin Mng, Chua Gie-su noi vi Phe-ro rang ong co phuc bi v ong a nhan ra Chua Gie-su la Thien Chua hang song. c Thanh Cha nhan nh: "Do o, ieu quan trong khong phai la biet rang Chua Gie-su v ai trong lch s, hay anh gia cao nhng g Ngi a lam hay noi. Nhng ieu quan trong la toi at Chua v tr nao trong cuoc song cua toi." Chua goi Phe-ro la "a" khong phai v ong la ngi manh me va ang tin. Chua chon ong e xay dng cuoc song tren Chua Gie-su ch khong tren chnh con ngi va kha nang cua ong. Chnh Chua Gie-su la a ma tren o ong Simon, tc la Phe-ro, c tr thanh a.

Thien Chua co that s can thiet oi vi toi khong?

c Thanh Cha mi goi cac tn hu t hoi: "Toi thiet lap cuoc song cua toi the nao? Toi ch ngh en nhng ieu can thiet hien tai hay toi tin rang s can thiet that s cua toi la Chua Gie-su, ang lam cho toi tr thanh mot qua tang? Toi xay dng cuoc i toi the nao, da tren kha nang cua toi hay tren Thien Chua hang song?" c Thanh Cha xin c Me, ngi pho thac hoan toan cho Thien Chua, giup chung ta biet at Chua nen tang cua moi ngay song cua mnh. (CSR_4897_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page