c Thanh Cha chu s Thanh le

hai Thanh Phero va Phaolo Tong o

 

c Thanh Cha chu s Thanh le hai Thanh Phero va Phaolo Tong o.

Ngoc Yen

Vatican (Vatican News 29-06-2020) - Sang 29 thang 6 nam 2020, c Thanh Cha Phanxico a chu s Thanh le lam phep cac day Pallium cho c Hong y Giovanni Battista Re, nien trng Hong y oan va 54 v Tong Giam muc chnh toa, trong o co c cha Giuse Nguyen Nang, Tong Giam muc giao phan Sai Gon.

Trc khi c hanh Thanh le, c Thanh Cha a en hon chan tng Thanh Phero va xuong cau nguyen trc mo cua Thanh nhan trong giay lat.

ong te vi c Thanh Cha co 10 c Hong y. Nam 2020, do ai dch, hien dien trong Thanh le ch co khoang 90 giao dan va lan au tien khong co phai oan Toa Thng Phu Constantinople tham d Thanh le theo truyen thong nh moi nam.

Sau ay la bai giang cua c Thanh Cha:

Trong ngay le mng knh hai Thanh Tong o cua thanh Roma nay, toi xin chia se vi anh ch em hai t chnh: hiep nhat va li tien tri.

Hiep nhat

Chung ta mng le hai nhan vat rat khac nhau: Thanh Phero, mot ng dan suot ngay vi thuyen va li, Thanh Phaolo la mot nha tr thc Phariseu giang day cac hoi ng. Khi thi hanh s vu, Thanh Phero giang day cho ngi Do Thai, va Thanh Phaolo rao giang cho dan ngoai. Khi co bat ong y kien ho a tranh luan soi noi, Thanh Phaolo a khong ngan ngai viet nh vay trong th gi tn hu Galata (Gal 2,11). Noi chung ho la hai ngi rat khac nhau nhng ho xem nhau nh la anh em nh van thng xay ra trong cac gia nh rat gan bo vi nhau, ni co the xay ra nhieu tranh luan nhng luon yeu thng nhau. S gan bo gia Thanh Phero va Phaolo khong en t nhng khuynh hng t nhien, nhng t Thien Chua. Thien Chua khong ra lenh cho chung ta phai thch nhau nhng la yeu thng nhau. Chnh Thien Chua a ket hiep chung ta nhng khong lam cho chung ta nen giong het nhau.

Nguon mach s hiep nhat: cau nguyen

Bai oc I cua Thanh le hom nay cho chung ta thay nguon mach cua s hiep nhat. Bai oc tng thuat lai kinh nghiem cua Giao Hoi tien khi trong thi gian b khung hoang: Vua Heroe gian d, s bach hai kinh hoang cac tn hu, Thanh Giacobe Tong o a b giet. Thanh Phero b bat. Cong oan nh ran mat au, moi ngi eu lo s cho mang song cua mnh. Tuy nhien, ngay chnh luc bi tham a khong co ngi nao tron chay, khong ngi nao tm cach cu mnh, khong ngi nao bo ri ngi khac, nhng ho hiep nhat cung nhau trong li cau nguyen. Ho a tm c sc manh t li cau nguyen. Cung nh cau nguyen s hiep nhat cua ho manh hn bat c s e doa nao. Ban van viet: "ang khi ong Phero b giam gi nh the, th Hoi Thanh khong ngng dang len Thien Chua li cau nguyen khan thiet cho ong" (Cv 12,5). Hiep nhat la mot nguyen tac c kch hoat bang cau nguyen, bi v cau nguyen cho phep Chua Thanh Than can thiep vao i song cua chung ta va giup chung ta m rong long on nhan niem hy vong, cau nguyen giup thu ngan nhng khoang cach va gi chat chung ta vi nhau trong nhng luc kho khan.

Trong kho khan khong than phien va o loi, nhng cau nguyen

Chung ta hay cung quan tam en mot kha canh khac: trong giay phut kho khan, khong ai than phien ve s xau xa, bach hai cua Heroe. Khong co ai co nhng li xuc pham en Heroe. Chung ta th trai lai, chung ta a quen lang ma nhng ngi co trach nhiem. oi vi cac tn hu tien khi, than phien c xem nh la mot viec vo ch, nham chan. Cac Kito hu khong mat thi gian e than phien the gii, xa hoi, than phien ve moi th khong ung. Than phien khong thay oi c g. Chung ta hay nh rang than van la canh ca th hai b ong lai trc Chua Thanh Than, nh toi a noi ieu nay trong ngay Le Ngu Tuan: Th nhat la than tng chnh mnh, th hai la thai o duy nan nhan va th ba la thai o bi quan. Ba thai o nay ong ca long mnh trc Chua Thanh Than.

Cac Kito hu a khong o loi, ho cau nguyen. Trong cong oan o khong ai noi: "Neu Phero can than hn th chung ta a khong b ri vao hoan canh nh the nay". Khong, ho khong than phien Phero; ho cau nguyen cho ong. Ho khong noi xau sau lng Phero; ho tha chuyen vi Thien Chua.

Phep la cua cau nguyen: xieng xch m toang

Ngay nay chung ta co the t hoi: "Chung ta co ang bao ve s hiep nhat bang li cau nguyen khong? Chung ta co ang cau nguyen cho nhau khong?" Chuyen g se xay ra neu chung ta cau nguyen nhieu hn va than phien t hn? S viec se xay ra giong nh Phero trong tu: nhieu canh ca ang ong kn se c m ra, nhieu xieng xch se b v tung. Chung ta cung cau xin n biet cau nguyen cho nhau. Thanh Phaolo a khuyen khch cac Kito hu cau nguyen cho tat ca moi ngi, nhat la cac nha lanh ao (1Tm 2, 1-3). o la nhiem vu Thien Chua a giao pho cho chung ta. Chung ta co thc hien ieu o khong? Hay chung ta ch noi va the la u? Thien Chua mong i ni chung ta khi cau nguyen th cung biet quan tam en nhng ngi khong suy ngh nh chung ta, nhng ngi t choi khong muon tiep xuc vi chung ta, nhng ngi chung ta cam thay rat kho tha th. Cau nguyen la phng cach duy nhat e m toang xieng xch. Ch co cau nguyen mi dan en s hiep nhat.

Day Pallium s hiep nhat gia an chien va V Muc t

Hom nay cac day Pallium c lam phep, roi c trao cho Nien trng Hong y oan va cac Tong Giam muc a c bo nhiem trong nam va qua. Day Pallium nhac nh s hiep nhat gia an chien va V Muc t, giong c Giesu mang chien tren vai e khong bao gi xa ri chien. Hom nay, theo truyen thong tot ep chung ta lien ket cach ac biet Toa Thng Phu Chnh Thong Constantinople. Thanh Phero va Thanh Andre la hai anh em, chung ta trao oi nhng cuoc vieng tham huynh e vao nhng dp le khi co the. Chung ta lam ieu o khong ch v lch s xa giao nhng la hanh trnh cung nhau tien ti muc ch Thien Chua a vach ra cho chung ta: o la s hiep thong tron ven. Hom nay, v ai dch phai oan cua Toa Thng Phu Chnh Thong Constantinople khong the en ay c, nhng khi cau nguyen trc mo Thanh Phero toi cam nhan trong tam hon s hien dien gan gui vi ngi anh em yeu dau Batolomeo. Moi ngi ang ay vi chung ta.

Li tien tri

T th hai la li tien tri, c Giesu a thach o cac tong o. Ngai hoi Phero: "Con anh, anh bao thay la ai?" (Mt 16, 25). Luc o Phero nhan ra rang Thien Chua khong quan tam ngi khac ngh the nao, nhng la ca nhan ong, ngi quyet nh theo Ngai.

Cuoc i Thanh Phaolo cung a thay oi sau cuoc thach o tng t khi c Giesu hoi: "Saolo, Saolo, sao ngi bat b ta?" (Cv 9, 4). Thien Chua a anh ong vao ni sau tham cua tam hon Phaolo: khong ch nga xuong tren ng Damas, Ngai a anh o tnh t phu cua Phaolo ve long nhiet thanh song ao. Ket qua la, t Saolo kieu hanh en Phaolo, co ngha la "nho be".

Ch nhng ngi m long vi nhng ieu bat ng cua Thien Chua mi co the tr thanh tien tri

Nhng thach o va hoan cai a c tiep theo bang nhng li tien tri: "Anh la Phero ngha la Tang a, tren Tang a nay Thay se xay Hoi Thanh cua Thay" (Mt 16, 18); va vi Phaolo: "ngi ay la li kh ta a chon e mang danh ta en trc mat cac dan ngoai, cac vua chua va con cai Israel" (Cv 9, 15). Li tien tri c cong bo khi chung ta chap nhan nhng th thach bi Thien Chua, khong phai khi chung ta gi moi s im lang trong tam kiem soat cua mnh. No khong nay sinh t nhng suy ngh cua toi, t con tim ong kn cua toi. No nay sinh neu chung ta e cho Thien Chua thach o chung ta. Nhng khi Tin Mng ao lon nhng ieu chac chan, nhng li tien tri c loan bao. Ch nhng ngi m long vi nhng ieu bat ng cua Thien Chua mi co the tr thanh tien tri. Thanh Phero va thanh Phaolo la nhng v tien tri nhn thay tng lai. Thanh Phaolo la ngi au tien tuyen xng Chua Giesu la "c Kito, la con cua Thien Chua hang Song" (Mt 16,16). Thanh Phaolo, ngi a tien bao trc ve cai chet cua mnh: "Gi ay toi ch con i vong hoa danh cho ngi cong chnh; Chnh Chua se trao phan thng o cho toi" (2Tm 4, 8).

The gii can nhng li tien tri chan that

Ngay nay chung ta can nhng li tien tri, nhng li tien tri chan that, khong phai nhng ngi noi huyen thuyen ve nhng ieu khong the thc hien c, nhng la nhng chng nhan Tin Mng vi nhng ieu co the. ieu can thiet khong phai la bieu dien nhng phep la, nhng la i song dien ta phep la cua tnh yeu Thien Chua. Khong phai sc manh co tnh thuyet phuc, nhng la s chan that thang than trong thai o, quan iem va li noi. Khong phai noi huyen thuyen nhng la cau ngyen. Khong phai giang thuyet nhng la phuc vu. Khong phai ly thuyet nhng la chng nhan. Chung ta khong can phai tr nen giau, ung hn la yeu ngi ngheo. Tm kiem khong phai s cong nhan cua the gii nay, nhng la niem vui cua the gii se en. Khong phai nhng ke hoach muc vu, nhng la nhng muc t hien mang v an chien: nhng ngi yeu Thien Chua. o la cach Thanh Phero va Thanh Phaolo rao giang c Giesu, ngi yeu Thien Chua say am, cuong nhiet. Trc khi b ong inh vao thap gia, Thanh Phero khong ngh en mnh nhng ngh en c Giesu va t cho mnh khong xng ang chet nh c Giesu, Phero a xin dng ngc thap gia. Trc khi b chem au, Phaolo ch ngh en viec hien dang mang song; Phaolo a viet rang ong muon "o mau lam le te" (Tm 4, 6). o la li tien tri. Va no a thay oi lch s.

Anh ch em than men, c Giesu a noi tien tri ve Thanh Phero rang: "Anh la a, tren tang a nay Thay se xay Hoi Thanh cua Thay". Li tien tri cung tng t cho chung ta. No c tm thay trong quyen cuoi cua Kinh Thanh, ni c Giesu ha vi cac nhan chng trung thanh cua Ngai: "mot vien soi trang, tren o co khac mot ten mi" (Kh 2,17). Cung nh Thien Chua a oi Simon thanh Phero, Ngai cung keu goi moi ngi chung ta e bien oi chung ta tr thanh nhng vien a song ong e xay dng va lam mi lai mot Giao Hoi va oi mi nhan loai. Nhng ngi pha huy s hiep nhat va dap tat li tien tri luon luon ton tai, vao luc nay, Thien Chua tin tng chung ta va Ngai hoi ban: "Con co muon tr thanh ngi xay dng s hiep nhat khong? Con co muon tr thanh tien tri cua Nc Tri the gian nay khong?" Hay e chung ta b thach thc bi c Giesu va can am tra li: "Vang, con muon!"

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page