en thanh c Me Me Du

vang khach hanh hng v ai dch Covid-19

 

en thanh c Me Me Du vang khach hanh hng v ai dch Covid-19.

Hong Thuy

Medjugorje (Vatican News 28-06-2020) - Lan au tien trong bon thap ky qua, ch co vai tram tn hu hanh hng hien dien tai en thanh c Me Medjugorje, tieng Viet thng goi la Me Du, trong ngay ky niem s kien c cho la lan "hien ra" au tien cua c Me tai ay.

Ke t nam 1981, khi xay ra s kien c cho la c Me "hien ra" vi 6 thieu nien Cong Giao Croat, va s kien nay con tiep tuc, mua he nao cung co hn 100,000 khach hanh hng o ve ngoi lang Medjugorje pha nam Bosnia e ky niem s kien nay. Moi nam co hang trieu tn hu en hanh hng tai ay.

Nhng hom th Nam 25 thang 06 nam 2020, sau khi Bosnia d bo cac bien phap ong ca bien gii va lenh cam khach du lch ngoai quoc e ngan nga lay lan virus corona, ch co vai tram ngi tu hop e cau nguyen trc nha th thanh Giacobe, phan ln la cac tn hu nhng vung xung quanh.

Trong so cac tn hu hanh hng nay, khoang vai chuc ngi i chan at, mieng lam nham oc kinh cau nguyen, chu ng sc nong mat tri e i len ngon oi, ni c cho la a iem xay ra nhng cuoc hien ra au tien cua c Me vao nam 1981.

Ong Davor Pehar song th tran Ciluk gan o, ngi t nhieu nam nay a en vieng c Me tai en thanh, cho biet: "ieu nay cha tng xay ra trc ay, ngay ca khi canh sat bat b cac tn hu trong thi cong san, ngay ca trong cuoc chien vao nhng nam 1990."

Tiep on khach hanh hng la nguon thu nhap chnh cua th tran Medjugorje. Cac nha hang va khach san a mang lai doanh thu quan trong, tuy the nam nay hau het eu ong ca vao gia thang 3 trong thi gian phong toa.

Mot so ca hang ban o lu niem va quan ca phe m ca hom th Nam, ngay c xem la lan au tien c Me hien ra cach nay 39 nam, nhng phan ln cho biet ho se lai ong ca vao th Sau. Bozo Vlaho, chu mot nha hang, noi rang ay la ngay au tien ong m ca va co the la ngay cuoi cung cua mua hanh hng nay.

Toa Thanh cha co tuyen bo chnh thc nao ve tnh chat sieu nhien cua cac cuoc hien ra tai Me Du. Nhng vao ngay 12 thang 05 nam 2019, c Thanh Cha Phanxico a cho phep cac giao phan va giao x thc hien cac cuoc hanh hng chnh thc tai ay. Quyet nh nay khong co ngha la Toa Thanh chnh thc cong nhan cac s kien c Me "hien ra" tai Me Du, nhng xet v so lng ong ao nhng ngi en Me Du va thanh qua an phuc doi dao t o, c Thanh Cha quan tam en viec muc vu cho cac tn hu hanh hng Me Du va nham tao ieu kien va thang tien cac thanh qua thien hao". (Reuter 25/06/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page