M lai cac le nghi ton giao

tai Thuy S sm hn 10 ngay

 

M lai cac le nghi ton giao tai Thuy S sm hn 10 ngay.

G. Tran c Anh, O.P.

Bern (RVA News 22-05-2020) - Hom 20 thang 5 nam 2020, chnh phu lien bang Thuy S a cho phep cac cong ong ton giao tai nc nay m lai cac le nghi ton giao co dan tham d, t ngay 28 thang 5 nam 2020 thay v phai i en ngay 08 thang 6 nam 2020 nh d nh trc ay, nhng vi ieu kien moi ton giao phai e ra ke hoach bao ve chong coronavirus.

Ngoai ra, Bo y te lien bang Thuy S cung soan mot mau ke hoach bao ve theo chieu hng nay.

Hoi ong Giam muc Thuy S bay to vui mng v tin c m lai cac buoi le sm hn mi ngay va ch xem chi tiet ke hoach va nhng ieu kien lien he cua chnh phu.

Cac le nghi ton giao tai Thuy S b ngng t ngay 13 thang 3 nam 2020 va ngay 19 thang 5 nam 2020, cac ai dien cua hoi ong cac ton giao tai nc nay a gap bo trng y te lien bang, ong Alain Berset e nhan manh tam quan trong cua cac buoi le ton giao va keu goi chnh phu mau le thu hoi cac bien phap cam tu tap tham d cac buoi le.

Trc o, trong th e ngay 12 thang 5 nam 2020 gi hoi ong chnh phu lien bang, c cha Felix Gmur, Giam muc giao phan Basel, Chu tch Hoi ong Giam muc Thuy S, a thnh cau chnh phu cho m lai cac buoi le ton giao t ngay 21 thang 5 nam 2020, le Chua Thang Thien, hoac tre nhat la Le Hien Xuong, 31 thang 5 nam 2020. c cha viet: ieu nay co the thc hien c v "Cac qui luat bao ve c thch ng vi nhng cuoc tap hop ln va ap dung c; cac qui luat ve s gian cach va ve sinh se c ap dung".

(cath.ch 20-5-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page